Zverejňovanie

Zverejnené objednávky

Objednávka VOB230963 Zobraziť viac

Identifikačný údaj objednávky VOB230963
Názov dodávateľa PLUS Academia spol. s r.o.
Staré Grunty 36, Bratislava
IČO: 45390380
Celková hodnota plnenia 150,00 € bez DPH
Dátum vyhotovenia objednávky 21.09.2023
Číslo zmluvy 2021/110
Popis objednaného plnenia úradný preklad SJ / AJ
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku Felszeghy Oliver, Mgr., Molnár Stanislav, Ing.