Zverejňovanie

Zverejnené objednávky

Objednávka VOB22071 Zobraziť viac

Identifikačný údaj objednávky VOB22071
Názov dodávateľa AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava
IČO: 35728311
Celková hodnota plnenia 91,25 € bez DPH
Dátum vyhotovenia objednávky 26.01.2022
Popis objednaného plnenia BL901TM - oprava
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku Kaňka Marek, Ing., Felszeghy Oliver, Mgr