Zverejňovanie

Zverejnené objednávky

Objednávka VOB221140 Zobraziť viac

Identifikačný údaj objednávky VOB221140
Názov dodávateľa MULTI EDIT, spol. s r.o.
Vyšehradská 21, Bratislava
IČO: 35764881
Celková hodnota plnenia 435,90 € bez DPH
Dátum vyhotovenia objednávky 02.12.2022
Popis objednaného plnenia Tepovanie kobercov
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku Felszeghy Oliver, Mgr., Molnár Stanislav, Ing., MBA