Zverejňovanie

Zverejnené objednávky

Objednávka VOB22632 Zobraziť viac

Identifikačný údaj objednávky VOB22632
Názov dodávateľa MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava
IČO: 44268475
Celková hodnota plnenia 192,50 € bez DPH
Dátum vyhotovenia objednávky 01.07.2022
Číslo zmluvy 2011/037
Popis objednaného plnenia BL119ML príprava na TK+EK + vykonanie
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku Felszeghy Oliver, Mgr.,MBA, Molnár Stanislav, Ing.,MBA