Zverejňovanie

Zverejnené faktúry

Faktúra DFP221010 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry DFP221010
Názov dodávateľa Mária Černá
Na Kalvárii 6, Bratislava
IČO: 17428971
Celková hodnota plnenia bez DPH 2 805,40 €
Dátum doručenia faktúry 22.06.2022
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy 441
Identifikácia objednávky VOB22287
Popis fakturovaného plnenia 5180510-Ostatné služby