Informácie pre žiadateľov

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. (ďalej aj len ako “TIPOS“, “spoločnosť TIPOS“) každoročne podporuje množstvo projektov zo športovej, kultúrnej, vzdelávacej alebo sociálnej oblasti. TIPOS sa stáva partnerom rôznych podujatí alebo sponzorom slovenských športových klubov, profesionálnych športovcov, či mladých talentov.

Rovnako spoločnosť pravidelne poskytuje finančné dary pre zmysluplnú činnosť jednotlivcov a občianskych združení v rôznych oblastiach spoločenského života.