Informácie pre žiadateľov

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. (ďalej aj len ako “TIPOS“) podporuje množstvo projektov zo športovej, kultúrnej, vzdelávacej alebo sociálnej oblasti. TIPOS sa tak stáva partnerom slovenských športových zväzov a rôznych podujatí alebo sponzorom slovenských športových klubov, profesionálnych športovcov, či mladých talentov. Rovnako TIPOS poskytuje finančné dary najmä za účelom podpory športu mládeže a zodpovedného hrania hazardných hier.

Partnerstvo, sponzorstvo v športe alebo poskytnutie daru môže vzniknúť na základe písomnej žiadosti doručenej TIPOSu zo strany žiadateľa na určenom vzorovom tlačive. Ďalšie informácie a vzory tlačív žiadosti nájdete podľa typu požadovanej podpory.