Zodpovedný predajca

Naším cieľom je prevádzkovať naše hry tak, aby boli atraktívne a zároveň sa snažíme o udržanie bezpečného hráčskeho prostredia a minimalizáciu negatívnych vplyvov na hráčov. Zaviazali sme sa informovať hráčov o možných rizikách spojených s hazardnými hrami a poskytovať hráčom rady ako hrať bezpečne, t. j. mať hranie pod kontrolou. Od svojich zmluvných partnerov Spoločnosť očakáva, že pri výkone svojej činnosti budú dodržiavať princípy zodpovedného hrania. V rámci školenia sú predajcovia informovaní aj o problematike patologického hráčstva a o zodpovednom hraní.

Rizikové oblasti patologického hrania

Medzi rizikové produkty z pohľadu patologického hrania patria tzv. „rýchloobrátkové hry“, teda hry, v ktorých hráč okamžite pozná výsledok svojej stávky a snaží sa peniaze rýchlo vrátiť späť do hry. Ďalšou rizikovou skupinou hier sú tie, ktorých výsledok závisí okrem náhody aj od určitých znalostí hráča (napr. tipovanie športových kurzových stávok), pri ktorých hráč má pocit, že svojimi vlastnými schopnosťami a vedomosťami dokáže ovplyvniť tipovanie vo svoj prospech.

Uzatváranie stávok v lotériových hrách prostredníctvom online terminálov v zberniach zriedkakedy vedie k patologickému hraniu. Pri číselných lotériách (LOTO, EUROMILIÓNY, KENO 10 alebo LOTO 5 z 35, okrem KLUB KENO) je potrebné čakať na výsledok hry dlhšie. Vzrušenie z očakávaného výsledku nie je také intenzívne, tak aj preto sú tieto hry pre hráčov oveľa bezpečnejšie a pravdepodobnosť vzniku závislosti je teda oveľa nižšia. Pri okamžitých lotériách (stieracích žreboch) hráč síce dokáže okamžite zistiť výsledok svojho hrania (či je žreb výherný alebo nevýherný), ale ceny žrebov ako i výšky možných výhier sa pohybujú v relatívne nízkych cenových úrovniach. Čiže pravdepodobnosť vzniku patologickej závislosti je relatívne nízka. Aj keď je možnosť vzniku závislosti na hraní v zberniach našich číselných a okamžitých lotérií percentuálne nízka, môžete sa aj Vy vo svojej praxi s problémom patologického hrania stretnúť. Preto si vám dovoľujeme v tejto časti poskytnúť niekoľko praktických rád, podľa ktorých zistíte, aké sú príznaky patologického hrania a ako pomôcť patologickému hráčovi. Tiež vám poradíme, ako postupovať pri styku s hráčom.

Kto je patologický hráč?

Dôvodov na hranie je veľa. Jednou z najsilnejších motivácii je túžba vyhrať. Väčšina výhercov sa zo svojej výhry teší a nemá potrebu minúť všetky peniaze na ďalšiu hru. Problémy s hraním nastávajú vtedy, ak hráč pociťuje nutkavú potrebu hrať znovu a znovu. Jeho myseľ sa sústredí len na moment, kedy znovu uzatvorí stávku a všetky svoje peniaze investuje späť do hry. Stáva sa problémovým, a teda patologickým hráčom.

Takýto hráč nevie prestať hrať, a to aj napriek vážnym sociálnym dôsledkom, narušeným rodinným vzťahom a problémom v osobnom živote. Patologický hráč miluje časté a stupňujúce sa riziko, pričom hranie pohlcuje väčšinu jeho voľného času. Záujmy a iné aktivity sa tak dostávajú do úzadia. Ak už raz vyhral, nie je schopný prestať hrať a často riskuje neúmerne vysoké čiastky.

Popis rizikového hráča:

 • hráč vyhľadáva časté riziko,
 • peniaze, ktoré vyhrá, ihneď investuje späť do hry,
 •  do hry vkladá veľmi vysoké čiastky,
 •  ak prehrá, snaží sa peniaze okamžite vyhrať späť,
 • hľadá akékoľvek možnosti, ako získať finančné prostriedky na hranie a do hry často vkladá aj svoje posledné peniaze,
 • hra pohltí väčšinu jeho záujmov, aktivít a fantázií,
 • ak už raz vyhral, nie je schopný s hraním prestať,
 • hráč je smerom do budúcnosti vo svojom hraní optimistický, nie je schopný poučiť sa z prehry a napriek logike a percentuálnej, či pomerovej pravdepodobnosti výhry, verí vo svoj šťastný hráčsky osud a v to, že sa mu raz vytrvalosť v hre oplatí.

Pri splnení piatich z desiatich nižšie uvedených kritérií je možné hovoriť o patologickom hraní ako o určitej forme duševnej poruchy. Splnenie už jedného z týchto kritérií však môže byť vážnym varovaním.

 1. Zaujatosť hraním (predstavy, snívanie o rôznych situáciách počas hrania, rozmýšľanie o možnostiach získania peňazí, atď. ) .
 2. Potreba zvyšovať stávky na dosiahnutie pocitu príjemného napätia a vzrušenia.
 3. Opakované, neúspešné pokusy získať kontrolu nad svojim hraním alebo zastavenie hry.
 4. Pocity nepokoja a podráždenosti pri prerušení alebo zastavení hry.
 5. Hranie ako spôsob odpútania sa od problémov a reality, odreagovania sa, alebo spôsob odstránenia či zmiernenia mrzutej nálady.
 6. Opakovaný návrat ku hre po prehre s cieľom vyhrať peniaze späť a vyrovnať straty.
 7. Klamstvá rodine, terapeutom alebo iným osobám zapojeným do problému s hraním.
 8. Nelegálne aktivity v súvislosti so získavaním peňazí na hranie.
 9. Strata zodpovedajúcich sociálnych, pracovných a rodinných kontaktov, strata práce alebo kariéry v dôsledku hrania.
 10. Prenášanie zodpovednosti za vyrovnanie dlžôb vzniknutých v dôsledku hrania na iných ľudí.

Ako pomôcť patologickému hráčovi?

Patologickému hráčovi neodporúčame pomoc vnucovať, môžete mu však poskytnúť všetky potrebné informácie a poradiť mu. Správne informácie pomôžu hráčovi zistiť, či má skutočne problémy s hraním, pomôžu mu uvedomiť si, že je na hraní závislý. Vašou úlohou by malo byť poskytnúť mu kontakt na odbornú pomoc, ak vás hráč osloví. Informovaný hráč sa rozhoduje sám, na základe svojho vlastného uváženia. Informujte hráčov pravdivo. Nevnucujte im svoj názor a pomoc, ak o to nepožiadajú sami.

Rady pre predajcov:

 1. Účasť na hazardných hrách je povolená len dospelým. V prípade, že si nie ste istí, či má hráč 18 rokov, máte právo si od neho vyžiadať preukaz totožnosti k nahliadnutiu a overeniu plnoletosti. Neváhajte si ho vypýtať!
 2. Nikdy neponúkajte hráčom hranie na dlh – nepožičiavajte im peniaze, nesúhlaste s tým, že za stávku zaplatia neskôr.
 3. Hráč má právo na samovylúčenie z hry. V prípade, že hráč vás požiada o stornovanie svojej stávky, ste povinní v zmysle jeho žiadosti a v súlade s platnými ustanoveniami herného plánu vykonať STORNO jeho stávky a zabezpečiť, aby sa predmetné zrušené potvrdenie o uzatvorení stávky nedostalo naspäť k hráčovi.
 4. Hráčom poskytujte vždy pravdivé informácie o pravdepodobnosti výhry, výške možnej výhry, pravdivo zobrazujte výšku jackpotu v lotériách. Nerobte klamlivú reklamu a neorientujte ju na mladistvých.
 5. Nenabádajte hráčov k nadmernému hraniu (nenabádajte ich k neúmerne vysokým či rizikovým stávkam).
 6. Nenaznačujte hráčom, že hranie je alternatívou k práci alebo spôsobom riešenia finančných ťažkostí.
 7. Herné plány si pravidelne aktualizujte a umiestnite ich na viditeľnom a prístupnom mieste tak, aby sa s nimi mohli hráči a zákazníci bez problémov oboznámiť.
 8. V prípade potreby informujte hráča o pomoci, poskytnite mu kontakt na linku pomoci pre problémy s hraním alebo mu odovzdajte informačnú brožúru našej spoločnosti.