Prieskum hráte zodpovedne

Odpovedzte, prosím na nasledujúce otázky. Odpovede na vaše otázky nám pomôžu prevádzkovať naše hry bezpečne a zároveň atraktívne. Prieskumu sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky staršia ako 18 rokov. Účastník prieskumu vyhlasuje, že v súlade so zákonom 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na účely vyhodnotenia výsledkov prieskumu, ktoré môžu v budúcnosti poslúžiť ako podklad pre prípadné opatrenia.

Hráte zodpovedne?Táto stránka je chránená testom reCAPTCHA od spoločnosti Google. Prečítajte si viac o ochrane súkromia a zmluvné podmienky.