FAQ

Aká je šanca získať 1. poradie v jednotlivých číselných hrách?

Šanca získať prvé poradie je daná vždy matematickou pravdepodobnosťou. Napríklad pri hre EXTRA VÝPLATA je to 1:1 184 040, pri hre LOTO je to 1:13 983 816, pri hre LOTO 5 z 35 je to 1:324 632. Ďalšie informácie o pravdepodobnosti výhry v jednotlivých hrách.

Na akom princípe fungujú žrebovacie zariadenia?

Žrebovacie zariadenia fungujú na pneumatickom – vzduchovom princípe. Ich elektronika je riadená počítačom. Spoločnosť TIPOS používa najmodernejšie žrebovacie zariadenia francúzskej firmy Akanis Technologies.

Čo je to „systém“?

Systémová stávka nahrádza vypisovanie množstva tiketov, pokiaľ hráč chce urobiť „rozpis“ čísiel, ktorými sa zúčastňuje žrebovania. Napríklad v hre LOTO 5 z 35 sa štandardne tipuje 5 čísiel. Hráč si pri systémovej stávke zvolí napríklad 8 čísiel a systém mu z nich vytvorí všetky možné pätice. Stačí, keď na tikete označí všetkých 8 čísiel a vyznačí „systém 8“. Podobne to funguje aj v ďalších číselných lotériách – LOTO, EUROMILIÓNYEUROJACKPOT.

Ako sa dostať na žrebovanie?

V prípade záujmu zúčastniť sa verejného žrebovania výherných čísel číselných lotérií, ktoré prevádzkuje naša spoločnosť v žrebovacom štúdiu v Bratislave, vyplňte prosím online formulár, prípadne nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 2 59 419 555.

Ako sa zdaňujú výhry?

Výhry, ktoré získajú hráči v lotériách a hrách spoločnosti TIPOS, sa nezdaňujú.

Komu sa vyplatí výhra?

Výherca je doručiteľ, t. j. jednoznačne osoba, ktorá výherné potvrdenie o uzatvorení stávky osobne predložila na overenie v prevádzke - len tej musí obsluha terminálu vyplatiť výhru. Overovanie výhry sa uskutočňuje len prostredníctvom terminálu.

V prípade stávkovania prostredníctvom internetu musí mať výherca platné hráčske konto s pravdivými údajmi. Ak bola výherná stávka uzatvorená cez SMS, musí mať hráč aktívnu SIM kartu, z ktorej bola stávka uzatvorená. Podrobnosti nájdete v hernom pláne.

Na koho sa obrátiť, ak chcete prevádzkovať terminál s hrami TIPOS?

Kontaktujte TIPOS telefonicky na infolinkách 18177 alebo 18277, prípadne mailom na info@tipos.sk.

Na aké hry si môžem podať stávku online?

Národná lotériová spoločnosť TIPOS prijíma prostredníctvom internetového portálu www.etipos.sk stávky na rôzne druhy hier. Stávku je možné podať na číselné lotérie (EXTRA VÝPLATA, LOTO, LOTO 5 z 35, JOKER, EUROJACKPOT, EUROJACKPOT JOKER, EUROMILIÓNY, EUROMILIÓNY JOKER, KENO 10, KENO JOKER a eKLUB KENO), aj na športové podujatia rôzneho charakteru. Okrem tipovania majú hráči k dispozícii aj internetové kasíno a možnosť zakúpenia internetových stieracích žrebov - eŽREBY. V internetovom kasíne si môžete zahrať aj pre zábavu a bez rizika.

Čo robí TIPOS s vkladmi, ktoré vyzbiera od hráčov?

Z vkladov prijatých do príslušnej hazardnej hry od hráčov sa v prvom rade vyplácajú všetky výherné nároky hráčov. V závislosti od druhu hry a počtov vzniknutých výhier v hre tvoria výherné nároky v číselných lotériách 50 až 60 % z vkladov, pri okamžitých lotériách výhry predstavujú 55 až 70 % vkladov, pre rôzne druhy internetových hier sa výhry pohybujú v rozpätí od 75 do 98 % z vkladov.

Druhou významnou položkou sú zákonné odvody z hazardných hier do štátneho rozpočtu. Konkrétne výšky odvodov sú ustanovené zákonom a sú rôzne podľa druhu hazardnej hry. Pre číselné a okamžité lotérie je napríklad ustanovená odvodová povinnosť 20 % z vkladov do štátneho rozpočtu.

Z rozdielu medzi prijatými vkladmi, vyplatenými výhrami a uhradeným odvodom do štátneho rozpočtu financuje TIPOS všetky náklady súvisiace s riadnym a bezpečným prevádzkovaním hazardných hier.

Aké údaje vyžaduje TIPOS od výhercov pri prevode výhry na osobný účet?

Pri vyplácaní výhier v sídle spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., je výherca povinný predložiť k overeniu totožnosti a identifikácii platný preukaz totožnosti. Výherca berie na vedomie, že TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., vedie a archivuje jeho osobné identifikačné údaje, t. j. meno a priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo, číslo preukazu totožnosti a miesto trvalého bydliska po dobu piatich rokov od dosiahnutia výhry v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR.

Do akej miery môžu byť tieto údaje zneužité, respektíve nemôže sa k nim dostať neoprávnená osoba?

Zamestnanci spoločnosti TIPOS sú viazaní mlčanlivosťou podľa príslušných ustanovení zákona č. 30/2019 Z. z. – Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj zákonom o ochrane osobných údajov. Zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku s citlivými informáciami, sú pravidelne preškoľovaní. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., s ohľadom na platné zákonné povinnosti má program a mechanizmus ochrany údajov o výhercoch a garantuje, že žiaden údaj o výhercovi nikdy nezverejní. V histórii spoločnosti TIPOS nebol zaznamenaný únik informácií o žiadnom výhercovi.

Čo robí TIPOS s nevybranými výhrami?

Výhry, na ktoré si v lehote uvedenej v hernom pláne neuplatnil nikto nárok a neboli vyplatené, sú prepadnuté a sú zdrojom prevádzkovateľa na realizáciu výdavkov len na mimoriadne alebo prémiové výhry alebo priame dotácie jackpotov.

Kde môžem nájsť pravidlá hier?

Pravidlá všetkých hier nájdete v herných plánoch. Okrem toho je pre hráčov v každej prevádzke, t. j. na predajnom mieste TIPOS-u, dostupný herný plán našich hier a produktov.

Rád by som sa opýtal, aká je lehota na uplatnenie výhry?

Pri číselných lotériách a stávkových hrách si nárok na výhru musí tipujúci uplatniť v lehote najneskôr do 60 dní od žrebovania príslušného stávkového obdobia. Pri predplatnom je lehota na vyzdvihnutie výhry 60 dní od skončenia posledného žrebovania predplatného obdobia pre všetky výhry predplatného obdobia. Pri vyplácaní vyšších výhier treba predložiť preukaz totožnosti.

Kedy a ako často sa menia loptičky v žrebovacích zariadeniach?

Loptičky do žrebovacích strojov sú v pravidelných intervaloch prevažované za účasti štátneho dozoru. O tomto je vždy vyhotovený protokol. Loptičky sa menia vždy, keď hmotnostný rozdiel medzi najľahšou a najťažšou loptičkou v jednej sade je mimo stanoveného intervalu, alebo keď dôjde k mechanickému poškodeniu loptičky.

Kde nájdem aktuálne výsledky zo žrebovania?

TIPOS zverejňuje aktuálne výsledky zo žrebovania číselných lotérií na internetovej stránke www.tipos.sk, na predajných miestach a na svojich zákazníckych linkách 18177 a 18277. Výsledky sú pravidelne zverejňované aj vo vysielaní RTVS, TV Markíza – Doma a Dajto, TV JOJ – JOJ Plus a WAU a TA3. Informáciu o aktuálnych výsledkoch žrebovania nájdu hráči aj na teletextových stránkach televízie RTVS – Jednotka, Dvojka, :24 alebo Šport. Vyžrebované výherné čísla zverejňujú aj niektoré denníky.

Kde mi vyplatia moju výhru?

Výhra do 35 eur: Výhru Vám vyplatíme na ktoromkoľvek predajnom mieste.

Výhra do 2 000 eur: Výhru Vám vyplatíme na ktoromkoľvek predajnom mieste, ak má daná prevádzka príslušnú finančnú hotovosť k dispozícii.

Výhry od 2 000 eur do 5 000 eur: Výhra Vám môže byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatená na vybraných predajných miestach.

Výhry nad 5 000 eur: Výhru si môžete dať overiť a následne vyplatiť v sídle spoločnosti TIPOS na Brečtanovej ulici č. 1 v Bratislave.

Výhry, ktorých hodnota je vyššia ako 5 000 eur a zároveň nižšia ako 480 000 eur  sa overujú a následne vyplácajú aj na nižšie uvedených miestach:

  • Regionálne stredisko Nitra, Jakuba Haška 1, 949 01 Nitra
  • Regionálne stredisko Banská Bystrica, Lúčičky 20, 974 09 Banská Bystrica
  • Regionálne stredisko Žilina, Tomáša Ružičku 8500/23, 010 01 Žilina
  • Regionálne stredisko Košice, Business Center Moldavská a.s., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice