Zdravotné riziká nadmerného hrania

Prirodzenou súčasťou života každého človeka je aj oddych a zábava, medzi ktoré patrí aj hranie a túžba vyhrať. Treba si však uvedomiť potrebu stanovenia si hraníc, kedy máte hranie pod kontrolou, kedy hranie neovplyvňuje váš osobný, spoločenský a profesijný život a v žiadnom prípade nepôsobí na vašu finančnú situáciu negatívne. Zamyslite sa nad dôvodmi prečo hráte, zvážte rozumne svoje rozhodnutia a nezabúdajte, že hry sú prístupné len pre dospelých. Informujte sa! Dobre informovaný hráč sa rozhoduje správne!

Tipy pre zodpovedné hranie

  1. Hrajte pre zábavu a potešenie, neberte hru ako formu zárobku. Očakávajte, že môžete vyhrať, ale aj prehrať.
  2. Nevnímajte hranie ako únik od každodenných problémov. Nehrajte keď sa cítite nahnevaný, osamelý, alebo vystresovaný a keď ste pod vplyvom alkoholu alebo drog.   
  3. Na hru si vopred stanovte finančný a časový limit. Peňažné limity na hranie si môžete nastaviť aj vo svojom hráčskom účte.
  4. Nehrajte na dlh a neriskujte stratu neúmerne vysokých finančných prostriedkov. Hrajte s peniazmi, ktoré si môžete dovoliť minúť. Nepožičiavajte si peniaze na hru.
  5. Strážte si čas venovaný hraniu - aktuálna časomiera sa zobrazuje počas prihlásenia v hráčskom účte. Vyvažujte čas strávený hraním a čas venovaný iným aktivitám.
  6. Nehrajte s cieľom získať späť peniaze, ktoré ste už raz prehrali. 
  7. Pri hraní si robte pravidelné prestávky.
  8. Uvedomte si, že výsledok hazardnej hry je náhodný – nemôžete ho ovplyvniť. Neexistujú žiadne pravidlá ani systém, ktorými by sa dal výsledok hry ovplyvniť.
  9. Informujte sa o možnostiach nastavenia sebaobmedzujúcich opatrení a možnostiach samovylúčenia. 
  10. Rekapitulujte si pravidelne svoje výdavky a čas spojený s hraním. 

Ak máte pocit, že strácate kontrolu nad hraním, nebojte sa vyhľadať odbornú pomoc, alebo sa zdôverte svojim blízkym.

Viete, že...
...niektoré stávky máte právo za určitých podmienok možnosť stornovať? Ak máte pocit, že ste do stávky investovali viac peňazí, ako ste predpokladali, požiadajte o jej zrušenie, pokiaľ to dovoľujú podmienky. Ešte pred uzavretím stávky si premyslite, koľko chcete do hry investovať a počítajte aj s možnou prehrou. Skôr, ako si podáte stávku v zberni online alebo cez internet, či SMS správou, overte si v hernom pláne aj podmienky jej prípadného stornovania.

Hráčske konto (účet) na www.tipos.sk je možné zrušiť, a to buď dočasne alebo na trvalo.

V zberni online aj prostredníctvom internetu je možné uzatvárať stávky v limitovanej výške. Maximálnu výšku ceny za jednu stávku nájdete v hernom pláne konkrétnej hry.

Nie ste si istí, či máte hranie a peniaze investované do hry pod kontrolou? Otestujte sa na našom formulári testu zodpovedného hrania.

Kedy hovoríme o problémovom hraní (patologickom hraní)?

Dôvodov na hranie je veľa. Jednou z najsilnejších motivácií je túžba vyhrať. Väčšina výhercov sa zo svojej výhry teší a nemá potrebu minúť všetky vyhraté peniaze na ďalšiu hru. Problémy s hraním nastávajú vtedy, ak hráč pociťuje nutkavú potrebu hrať znovu a znovu. Jeho myseľ sa sústredí len na moment, kedy si opätovne zahrá a všetky svoje peniaze investuje späť do hry. Stáva sa problémovým, a teda patologickým hráčom.

Takýto hráč nevie prestať hrať, a to aj napriek vážnym sociálnym dôsledkom, narušeným rodinným vzťahom a problémom v osobnom živote. Patologický hráč miluje časté a stupňujúce sa riziko, pričom hranie pohlcuje väčšinu jeho voľného času. Záujmy a iné aktivity sa tak dostávajú do úzadia. Ak už raz vyhral, nie je schopný prestať hrať a často riskuje neúmerne vysoké čiastky.

Aké následky môže mať problémové hranie?

Dôsledky problémového hrania zasiahnu prakticky každú oblasť života hráča. Problémový hráč začína zanedbávať svoje zamestnanie, rodinu, priateľov a svoje záujmy. Stáva sa, že doteraz slušný a zodpovedný človek začne zavádzať a klamať svoje okolie aj seba. Touto hráčskou závislosťou netrpí len samotný hráč, ale aj jeho rodina. Začína zlyhávať v zamestnaní, stráca priateľov a nemá čas na svoje záľuby. Predpokladá sa, že problémové hranie zhorší kvalitu života 10 až 15 ľuďom v jeho okolí.

Potrebujete pomoc?

Ak si svoj problém s hraním uvedomíte, najdôležitejšie pre Vás bude urobiť prvý krok, a to začať hovoriť o tomto svojom probléme. Ak si myslíte, že potrebujete pomoc, neváhajte a kontaktujte odborníkov, resp. poraďte sa s priateľmi či rodinou.

LINKA POMOCI PRE PROBLÉMY S HRANÍM: 0800 800 900

Spoločnosť TIPOS dlhodobo spolupracuje s Centrom pre liečbu drogových závislostí, ktoré sa dlhodobo venuje problematike závislostí, vrátane vplyvov hazardných hier na človeka. CPLDZ pomáha a radí ako hrať s mierou, zodpovedne, a ako udržať hranie pod kontrolou.

Bližšie informácie o združení nájdete na webovej stránke www.cpldz.sk alebo na e-maile cpldz@czpldz.sk. Adresa pre korešpondenciu : Centrum pre liečbu drogových závislostí, Hraničná 2, 821 05 Bratislava