Verejný obstarávateľ

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinný používať postupy podľa uvedeného Zákona.

Podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, TIPOS zverejňuje vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej len "úrad"), ktorý je dostupný online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, TIPOS zverejňuje vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný online na webovej stránke úradu v sekcii Vestník www.uvo.gov.sk.

Plán verejného obstarávania na rok 2024 si môžete stiahnuť nižšie.