EUROMILIÓNY

Žrebujeme o Na podanie zostáva

Pojem "SYSTÉMOVÉ STÁVKY" všeobecne

V lotových číselných lotériách sa pojmom "Systémové stávky" poskytuje možnosť uzatvárať väčší počet jednoduchých tipov na jednom tikete (len v jednom hracom poli tiketu) a teda aj na jednom potvrdení o uzatvorení stávky. Nemusí sa vypĺňať veľké množstvo hracích polí a tiketov.

Ako tipovať systémovú stávku EUROMILIÓNY?

Tipujúci si zvolí systém, ktorý chce tipovať. Zvolený systém je napríklad S 10-4. V dolnej časti tiketu "Systém" vyznačí číslo "10" a číslo "4" (žlté pole). Tým bol zadefinovaný typ systému. V prvom hracom poli tiketu vyznačí v ľavej časti poľa 10 (desať) tipovaných lotových čísel a v druhej časti (žlté pole) vyznačí 4 (štyri) tipované powerballové čísla. V časti tiketu "Počet žrebovaní" zvolí tipujúci taký počet predplatných žrebovaní, na koľkých sa svojou systémovou stávkou chce zúčastniť. 

Zvolený systém S 10-4 teda znamená, že z 10-tich lotových čísel a 4-och powerbalových čísel možno kombináciou vytvoriť 480 jedinečných jednoduchých tipov tvaru 7-1. Na ich uzatvorenie by bolo treba vyplniť až 80 plných tiketov EUROMILIÓNY. Cena takejto systémovej stávky na jedno žrebovanie bude teda rovnaká ako za 480 jednoduchých tipov, t.j. 720,00 €. 

Systémové stávky možno uzatvárať aj náhodným tipom.

Ako zistiť výhru v systémovej stávke?

V týchto tabuľkách systémových stávok sú uvedené aj počty výhier v jednotlivých poradiach za predpokladu, ak v systémovej stávke bol uhádnutý príslušný počet vyžrebovaných čísel pre každý typ systémovej stávky. Ak v systémovej stávke S 10-4 bolo správne tipovaných (uhádnutých) 5 vyžrebovaných lotových čísel a 1 vyžrebované powerbalové číslo, potom takáto stávka získava 10 výhier v 5.poradí, 30 výhier v 6.poradí, 50 výhier v 7.poradí, 150 výhier v 8.poradí, 50 výhier v 9.poradí a 10 výhier v 10. poradí. Terminál on line v ktorejkoľvek zberni overí systémovú stávku, presne vypočíta počty výhier a uvedie celkovú výhernú sumu systémovej stávky v €.

Tabuľka vkladov a výhier - systémová stávka EUROMILIÓNY
platná od 24. 8. 2016

Systém 7-X (x=2 až 6)

systém 8-X (x=1 až 6)

systém 9-X (x=1 až 6)

systém 10-X (x=1 až 6)

systém 11-X (x=1 až 5)

systém 12-X (x=1 až 2)

Obmedzenia v systémových stávkach EUROMILIÓNY

 • systém S 9-6 je možné uzatvárať najviac na 10 predplatných žrebovaní
 • systém S 10-2 je možné uzatvárať najviac na 10 predplatných žrebovaní
 • systém S 10-3 je možné uzatvárať najviac na 6 predplatných žrebovaní
 • systém S 10-4 je možné uzatvárať najviac na 5 predplatných žrebovaní
 • systém S 10-5 je možné uzatvárať najviac na 4 predplatné žrebovania
 • systém S 10-6 je možné uzatvárať najviac na 3 predplatné žrebovania
 • systém S 11-1 je možné uzatvárať najviac na 7 predplatných žrebovaní
 • systém S 11-2 je možné uzatvárať najviac na 3 predplatné žrebovania
 • systém S 11-3 je možné uzatvárať najviac na 2 predplatné žrebovanie
 • systém S 11-4 je možné uzatvárať najviac na 1 predplatné žrebovanie
 • systém S 11-5 je možné uzatvárať najviac na 1 predplatné žrebovania
 • systém S 12-1 je možné uzatvárať najviac na 3 predplatné žrebovanie
 • systém S 12-2 je možné uzatvárať najviac na 1 predplatné žrebovanie