Zverejňovanie

Zverejnené faktúry

Faktúra DFP210719 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry DFP210719
Názov dodávateľa Malata, Pružinský, Hegedüš and Partners s. r. o.
Twin City Tower, Mlynské nivy 10, Bratislava
IČO: 47239921
Celková hodnota plnenia bez DPH 15 019,50 €
Dátum doručenia faktúry 18.06.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy 2440
Identifikácia objednávky ?
Popis fakturovaného plnenia 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo