Zverejňovanie

Zverejnené faktúry

Faktúra DFP210987 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry DFP210987
Názov dodávateľa MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava
IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH 15 835,75 €
Dátum doručenia faktúry 04.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy 2514
Identifikácia objednávky VOB21328
Popis fakturovaného plnenia 5180401-Reklama na produkty