Zverejňovanie

Zverejnené faktúry

Faktúra DFP210984 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry DFP210984
Názov dodávateľa MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava
IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH 56 287,43 €
Dátum doručenia faktúry 04.08.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy 2514
Identifikácia objednávky VOB21328
Popis fakturovaného plnenia 5180401-Reklama na produkty