EXTRA VÝPLATA

Žrebujeme o Na podanie zostáva

Charakteristika hry EXTRA VÝPLATA

  • EXTRA VÝPLATA je číselná lotéria, v ktorej hráč tipuje 6 čísel z číselného radu od 1 do 27 a súčasne tipuje 1 powerballové číslo z číselného radu od 1 do 4.
  • Žrebovanie sa uskutočňuje spravidla každý pondelok o 18:00 hod. Pri každom žrebovaní sa žrebuje 6 výherných čísel z prvého žrebovacieho zariadenia a jedno výherné číslo z druhého žrebovacieho zariadenia.
  • Výška vkladu za jeden tip a na jedno stávkové obdobie je 1,50 €.
  • Jednou stávkou je možné uzatvoriť najviac 8 tipov.
  • Výška výhry v prvom poradí je 480 000 eur a je výhercovi vyplácaná v mesačných splátkach vo výške 4 000 € po dobu 10 rokov.
  • Výška výhry v druhom poradí je 24 000 eur a je výhercovi vyplácaná v mesačných splátkach vo výške 2 000 eur po dobu 1 roka.

Pozrieť herný plán pre číselné lotérie