Koleso šťastia - Časté otázky FAQ

1. Kto a kedy si môže zatočiť Kolesom šťastia?
Každý člen SMS klubu si môže zatočiť Kolesom šťastia a to:

  • 1 zatočenie mesačne za členstvo v SMS klube,
  • 2 zatočenia týždenne za hranie číselných alebo okamžitých lotérií (žrebov) cez SMS,
  • 5 zatočení jednorazovo pre členov SMS klubu, ktorí sa prvýkrát zaregistrujú do SMS hier.

2. Ako zistím či mám nárok na zatočenie Kolesom šťastia?

Stačí vstúpiť resp. stať sa členom SMS klubu a v sekcii „Koleso šťastia“ si zatočiť Kolesom šťastia.

Pokiaľ si člen zóny nárok na zatočenie Kolesa šťastia minul alebo nemá naňho práve vtedy nárok, nebudete si môcť zatočiť, až kým mu vznikne nový nárok na zatočenie (t.j. napr. buď ďalší kalendárny mesiac za členstvo v SMS klube alebo ďalší týždeň sa kúpu SMS žrebu či SMS číselnej lotérie, alebo jednorazovo sa registráciu do SMS hier...)


3. Od kedy do kedy a kde si môžem zatočiť Kolesom šťastia?

Od vzniku nároku na zatočenie si v SMS klube môže člen SMS klubu zatočiť na Kolese šťastia:

  • Za členstvo v SMS klube do konca kalendárneho mesiaca
  • Za kúpu SMS žrebu/SMS číselnej lotérie počas kalendárneho týždňa - bez ohľadu na počet zakúpených žrebov či lotérií cez SMS má člen SMS klubu nárok na 2 zatočenia za týždeň, ktoré platia do konca nasledujúceho kalendárneho týždňa alebo do konca súťažného kola - ak nastane skôr ako uplynie kalendárny týždeň.
  • Člen SMS klubu, ktorý sa prvýkrát zaregistruje do SMS hier, si môže uplatniť 5 zatočení v Kolese šťastia hocikedy počas trvania súťaže.

4. Trvanie súťaže:

Koleso šťastia trvá od 2.5. na dnistastia.sk až do odvolania.

1. Súťažné kolo je od 2.5. do 31.7. 2024


5. Aké sú výhry na Kolese šťastia?

Aktuálne výhry sú uvedené v definícii jednotlivého kola súťaže tu: Definícia kola


6. Ako sa odovzdávajú výhry?

  • V prípade výhry „SMS žreb / SMS číselná stávka“, budú tieto doručené do SMS na telefónne číslo, s ktorým je výherca prihlásený do SMS klubu, v podobe automaticky podaného SMS žrebu, SMS stávky do číselnej lotérie, ak je výherca registrovaný do SMS hier. Ak nie je registrovaný do SMS hier, bude vyzvaný k registrácii cez SMS a následne obdrží túto výhru vo forme automaticky podaného SMS žrebu / SMS číselnej stávky do SMS.
  • Výhra kredit - výherca obdrží do SMS kód, ktorý si môže uplatniť na dobitie hráčskeho konta do online hier na etipos.sk, kde sa mu po vložení kódu pripíše vyhraná suma. Na dobitie hráčskeho konta a využitie výhry je nevyhnutné, aby sa výherca zaregistroval do online hier na etipos.sk, ak ešte nie je.
  • Výhra - vecná, mobil, prekvapenie - výhercov budú kontaktovať pracovníci Tiposu do 3 pracovných dní od výhry a dohodnú spôsob odovzdania výhier.
  • Výhra SÚŤAŽ – je zaradenie tel. čísla do žrebovania o výhru, ktoré sa žrebuje vždy po ukončenom kalendárnom mesiaci a v prípade vyžrebovania, výherca bude kontaktovaný pracovníkmi Tiposu na telefónne číslo, s ktorým je prihlásený do SMS klubu.

7. Čo ak som člen zóny ale nie som registrovaný do SMS hier a vyhrám SMS žreb alebo SMS lotériu?

Ak výherca nie je registrovaný do SMS hier, aby mohol obdržať výhru - SMS žreb alebo automaticky podanú stávku do SMS lotérie, musí prejsť jednoduchou bezplatnou registráciou do SMS hier, čím potvrdí, že má viac ako 18 rokov a súhlasí s pravidlami hrania hazardných hier. Do SMS zákazník dostane informáciu ako sa jednoducho registrovať do SMS hier zaslaním bezplatnej SMS v tvare: ANO na 3333.


8. Čo robiť, keď vyhrám Kredit?

Výhra kredit do online hier je daná presná suma, ktorá sa dá použiť výhradne na dobitie svojho hráčskeho účtu na online hry na etipos.sk. Na využitie výhry je potrebné sa registrovať do online hier a následne si dobiť hráčske konta vložením kódu, ktorý výherca dostane do SMS. Následne sa mu pripíše do hráčskeho konta kredit v sume, ktorý vyhral a môže ho využiť na hranie online hier.


9. Čo robiť, keď vyhrám vecnú výhru, mobil, prekvapenie?

Výherca týchto výhier bude do troch pracovných dní kontaktovaný pracovníkmi Tiposu, aby sa dohodli na odovzdaní výhry. Ak sa výhercovi nepodarí opakovane dovolať po dobu 7 dní, výhercovi zaniká nárok na výhru.


10. Čo robiť, keď vyhrám účasť v súťaži?

Výherca, ktorý postúpil do žrebovania v súťaži, je zaradený do mesačného žrebovania o výhru uvedenú v Definícii kola, ktoré sa bude konať po ukončenom kalendárnom mesiaci v pondelok (ak je v pondelok sviatok, tak v najbližší pracovný deň) zo všetkých, ktorý si počas kalendárneho mesiaca vytočili políčko „súťaž“. Teda nemusíte robiť nič, len počkať, či vás nevyžrebujú a nebudú kontaktovať.


11. Výherca

Výhercovia vecných výhier, mobilov, prekvapení a výherca žrebovania v súťaži na Kolese šťastia, budú zverejnení v rozsahu krstné meno, mesto (obec), výhra tu: Výhercovia.