Číselné lotérie cez SMS

Ako tipovať lotérie cez SMS?

1. Registrácia a aktivácia

Odošlite prázdnu SMS na číslo 3333. Následne vás systém vyzve, aby ste potvrdili súhlas s registráciou a podmienkami odoslaním SMS správy s textom ANO na číslo 3333. V prípade, že sa pokúsite podať svoju prvú stávku bez predchádzajúcej registrácie, systém vás rovnako vyzve k potvrdeniu súhlasu s registráciou a podmienkami a zároveň k zopakovaniu svojej stávky odoslaním SMS správy s textom ANO medzera STÁVKA na číslo 3333, kde slovo STÁVKA znamená pôvodne, pred registráciou zamýšľanú stávku.

Po odoslaní potvrdzujúcej SMS, systém zaregistruje vaše telefónne číslo a odošle vám spätný oznam s potvrdením o úspešnej registrácii a aktivácii služby. Tento úkon musíte spraviť iba raz. Po aktivácii služby odporúčame čo najskôr registráciu bankového účtu k telefónnemu číslu. Na registrované číslo bankového účtu vám budú v prípade overenia odchádzať výhry. Postup a pokyny sú uvedené v bode 4.

2. Ako podať stávku cez SMS?

Stávky na jednotlivé hry sa odosielajú cez SMS na číslo 3333. Je nutné dodržať správny formát správy:

PODANIE STÁVKY CEZ SMS
TYP HRYVZOR SMS SPRÁVYPOZNÁMKY a VYSVETLIVKY
EXTRA VÝPLATA EV 1 2 3 4 5 6 7 Výber 6 čísel z 1-27 a posledného čísla z 1-4
Príklad SMS správy:
EV 15 7 27 10 8 20 4
EXTRA VÝPLATA
(náhodné čísla)
EV Q Q=čísla sú vybrané náhodne (povinný znak)
EXTRA VÝPLATA
(náhodné čísla - 1 tip)
EV S S=bude uzatvorená stávka obsahujúca 1 náhodný tip. Identické s voľbou Q.
EXTRA VÝPLATA
(náhodné čísla - 2 tipy)
EV M M=bude uzatvorená stávka obsahujúca 2 náhodné tipy.
EXTRA VÝPLATA
(náhodné čísla - 5 tipov)
EV L L=bude uzatvorená stávka obsahujúca 5 náhodných tipov.
EXTRA VÝPLATA
(náhodné čísla, plné pole - 8 tipov)
EV XL XL=bude uzatvorená stávka obsahujúca 8 náhodných tipov.
LOTO
Mimoriadne žrebovanie
MZLOTO 1 2 3 4 5 6 Výber 6 čísel z 1-49
Príklad SMS správy:
MZLOTO 16 6 25 18 43 10
LOTO
Mimoriadne žrebovanie
(náhodné čísla)
MZLOTO Q Q=čísla sú vybrané náhodne (povinný znak)
LOTO LOTO 1 2 3 4 5 6 Výber 6 čísel z 1-49
Príklad SMS správy:
LOTO 32 1 17 25 46 12
LOTO
(náhodné čísla)
LOTO Q Q=čísla sú vybrané náhodne (povinný znak)
LOTO + JOKER LOTO 1 2 3 4 5 6 J Výber 6 čísel z 1-49
J=stávka s doplnkovou hrou JOKER (povinný znak)
Príklad SMS správy:
LOTO 15 8 7 3 35 32 J
LOTO + JOKER
(náhodné čísla)
LOTO Q J Q=čísla sú vybrané náhodne (povinný znak)
J=stávka s doplnkovou hrou JOKER (povinný znak)
LOTO + JOKER
(náhodné čísla, plné pole - 10 tipov)
LOTO B B=bude uzatvorená stávka obsahujúca 10 náhodných tipov spolu s doplnkovou hrou JOKER.
LOTO + JOKER
(náhodné čísla - 1 tip)
LOTO S S=bude uzatvorená stávka obsahujúca 1 náhodný tip spolu s doplnkovou hrou JOKER. Identické s voľbou Q J.
LOTO + JOKER
(náhodné čísla - 2 tipy)
LOTO M M=bude uzatvorená stávka obsahujúca 2 náhodné tipy spolu s doplnkovou hrou JOKER.
LOTO + JOKER
(náhodné čísla - 5 tipov)
LOTO L L=bude uzatvorená stávka obsahujúca 5 náhodných tipov spolu s doplnkovou hrou JOKER.
LOTO + JOKER
(náhodné čísla, plné pole - 10 tipov)
LOTO XL XL=bude uzatvorená stávka obsahujúca 10 náhodných tipov spolu s doplnkovou hrou JOKER. Identické s voľbou B.
LOTO 5 z 35 LOTO535 1 2 3 4 5 Výber 5 čísel z 1-35
Príklad SMS správy:
LOTO535 17 18 20 19 4
LOTO 5 z 35
(náhodné čísla)
LOTO535 Q Q=čísla sú vybrané náhodne (povinný znak)
LOTO 5 z 35 + JOKER LOTO535 1 2 3 4 5 J Výber 5 čísel z 1-35
Príklad SMS správy:
LOTO535 17 18 20 19 4 J
J=stávka s doplnkovou hrou JOKER (povinný znak)
LOTO 5 z 35 + JOKER
(náhodné čísla)
LOTO535 Q J Q=čísla sú vybrané náhodne (povinný znak)
J=stávka s doplnkovou hrou JOKER (povinný znak)
LOTO 5 z 35 + JOKER
(náhodné čísla - 1 tip)
LOTO535 S S=bude uzatvorená stávka obsahujúca 1 náhodný tip spolu s doplnkovou hrou JOKER. Identické s voľbou Q J.
LOTO 5 z 35 + JOKER
(náhodné čísla - 3 tipy)
LOTO535 M M=bude uzatvorená stávka obsahujúca 3 náhodné tipy spolu s doplnkovou hrou JOKER.
LOTO 5 z 35 + JOKER
(náhodné čísla - 5 tipov)
LOTO535 L L=bude uzatvorená stávka obsahujúca 5 náhodných tipov spolu s doplnkovou hrou JOKER.
LOTO 5 z 35 + JOKER
(náhodné čísla, plné pole - 8 tipov)
LOTO535 XL XL=bude uzatvorená stávka obsahujúca 8 náhodných tipov spolu s doplnkovou hrou JOKER.
EUROMILIÓNY EM 1 2 3 4 5 6 7 8 Výber 7 čísel z 1-33 a posledného čísla z 1-6
Príklad SMS správy:
EM 12 3 31 33 7 19 2 3
EUROMILIÓNY
(náhodné čísla)
EM Q Q=čísla sú vybrané náhodne (povinný znak)
EUROMILIÓNY + EUROMILIÓNY JOKER EM 1 2 3 4 5 6 7 8 J Výber 7 čísel z 1-33 a posledného čísla z 1-6
J=stávka s doplnkovou hrou EUROMILIÓNY JOKER (povinný znak)
Príklad SMS správy:
EM 15 10 8 33 1 19 30 6 J
EUROMILIÓNY + EUROMILIÓNY JOKER
(náhodné čísla)
EM Q J Q=čísla sú vybrané náhodne (povinný znak)
J=stávka s doplnkovou hrou EUROMILIÓNY JOKER (povinný znak)
EUROMILIÓNY + EUROMILIÓNY JOKER
(náhodné čísla - 1 tip)
EM S S=bude uzatvorená stávka obsahujúca 1 náhodný tip spolu s doplnkovou hrou EUROMILIÓNY JOKER. Identické s voľbou Q J.
EUROMILIÓNY + EUROMILIÓNY JOKER
(náhodné čísla - 2 tipy)
EM M M=bude uzatvorená stávka obsahujúca 2 náhodné tipy spolu s doplnkovou hrou EUROMILIÓNY JOKER.
EUROMILIÓNY + EUROMILIÓNY JOKER
(náhodné čísla - 4 tipy)
EM L L=bude uzatvorená stávka obsahujúca 4 náhodné tipy spolu s doplnkovou hrou EUROMILIÓNY JOKER.
EUROMILIÓNY + EUROMILIÓNY JOKER
(náhodné čísla, plné pole - 6 tipov)
EM XL XL=bude uzatvorená stávka obsahujúca 6 náhodných tipov spolu s doplnkovou hrou EUROMILIÓNY JOKER.
EUROJACKPOT EJ 1 2 3 4 5 6 7 Výber 5 čísel z 1-50 a posledných dvoch čísel z 1-12
Príklad SMS správy:
EJ 13 6 20 49 18 8 12
EUROJACKPOT
(náhodné čísla)
EJ Q Q=čísla sú vybrané náhodne (povinný znak)
EUROJACKPOT + EUROJACKPOT JOKER EJ 1 2 3 4 5 6 7 J Výber 5 čísel z 1-50 a posledných dvoch čísel z 1-12
J=stávka s doplnkovou hrou EUROJACKPOT JOKER (povinný znak)
Príklad SMS správy:
EJ 2 12 6 50 15 11 3 J
EUROJACKPOT + EUROJACKPOT JOKER
(náhodné čísla)
EJ Q J Q=čísla sú vybrané náhodne (povinný znak)
J=stávka s doplnkovou hrou EUROJACKPOT JOKER (povinný znak)
EUROJACKPOT + EUROJACKPOT JOKER
(náhodné čísla - 1 tip)
EJ S S=bude uzatvorená stávka obsahujúca 1 náhodný tip spolu s doplnkovou hrou EUROJACKPOT JOKER. Identické s voľbou Q J.
EUROJACKPOT + EUROJACKPOT JOKER
(náhodné čísla - 2 tipy)
EJ M M=bude uzatvorená stávka obsahujúca 2 náhodné tipy spolu s doplnkovou hrou EUROJACKPOT JOKER.
EUROJACKPOT + EUROJACKPOT JOKER
(náhodné čísla - 3 tipy)
EJ L L=bude uzatvorená stávka obsahujúca 3 náhodné tipy spolu s doplnkovou hrou EUROJACKPOT JOKER.
EUROJACKPOT + EUROJACKPOT JOKER
(náhodné čísla, plné pole - 5 tipov)
EJ XL XL=bude uzatvorená stávka obsahujúca 5 náhodných tipov spolu s doplnkovou hrou EUROJACKPOT JOKER.
KENO 10
(bez KENO PLUS)
KENO10 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N Výber minimálne 1, maximálne 10 čísiel z 1-80
V=hodnota vkladu 0,50€ - 10,00€ (krok po 0,50€)
N= stávka bez KENO PLUS (povinný znak)
Príklad SMS správy:
KENO10 1,50 2 11 3 N

KENO 10
(s KENO PLUS)

KENO10 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A Výber minimálne 1, maximálne 10 čísiel z 1-80
V=hodnota vkladu 0,50€ - 10,00€ (krok po 0,50€)
A=stávka s KENO PLUS (povinný znak)
Príklad SMS správy:
KENO10 1,00 15 12 44 13 48 80 A
KENO 10
(náhodné čísla bez KENO PLUS)
KENO10 Q V P N Q=čísla sú vybrané náhodne (povinný znak)
V=hodnota vkladu 0,50€ – 10,00€ (krok po 0,50€)
P=počet náhodných čísiel (1-10 – povinný výber)
N=stávka bez KENO PLUS (povinný znak)
Príklad SMS správy:
KENO10 Q 1,00 4 N
KENO 10
(náhodné čísla s KENO PLUS)
KENO10 Q V P A Q=čísla sú vybrané náhodne (povinný znak)
V=hodnota vkladu 0,50€ – 10,00€ (krok po 0,50€)
P=počet náhodných čísiel (1-10 - povinný výber)
A=stávka s KENO PLUS (povinný znak)
Príklad SMS správy:
KENO10 Q 1,00 4 A
KENO 10
(s doplnkovou hrou KENO JOKER, vhodné pre všetky vyššie uvedené varianty)
KENO10 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N J
KENO10 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A J
KENO10 Q V P N J
KENO10 Q V P A J
Význam všetkých parametrov Q, V, P, A/N je rovnaký ako je uvedené vyššie, ale navyše
J=stávka s doplnkovou hrou KENO JOKER
Príklad SMS správy:
KENO10 Q 1,80 8 A J

Všetky vyššie uvedené typy stávok na všetky číselné lotérie je možné doplniť o rozširujúce parametre O alebo D.

Parameter O (OPAKOVANIE) spôsobí automatické uzatvorenie identickej stávky na každé nasledujúce žrebovanie danej číselnej lotérie. Napríklad SMS stávka odoslaná v tvare LOTO Q J O bude uzatvorená na najbližšie žrebovanie a zároveň vždy v deň každého ďalšieho žrebovania na dané žrebovanie až do odvolania. Počet rôznych stávok uzavretých s parametrom O nie je obmedzený. Zrušenie automatického opakovania uzatvárania stávok vykonáte odoslaním SMS v tvare LOTO STOP O, LOTO535 STOP O, KENO10 STOP O, EM STOP O alebo EJ STOP O na číslo 3333.

Zrušením opakovania pre konkrétnu číselnú lotériu zrušíte opakovanie pre všetky stávky danej číselnej lotérie definované z vášho telefónneho čísla. O každej automaticky uzatvorenej stávke budete infomovaný v deň žrebovania potvrdzujúcou SMS správou obsahujúcou rovnaké informácie ako každá jednotlivo manuálne uzatvorená stávka.

Každú automaticky uzatvorenú stávku je možné stornovať za rovnakých podmienok a rovnakým spôsobom ako manuálne uzatvorené stávky, bez nutnosti zrušenia opakovania. Zrušením opakovania nedochádza k stornovaniu už uzatvorených stávok.

Parameter D (DVOJSTÁVKA) spôsobí uzatvorenie konkrétnej stávky na dve najbližšie, za sebou nasledujúce žrebovania danej číselnej lotérie. Napríklad SMS stávka odoslaná v tvare LOTO 1 2 3 4 5 6 J Dodoslaná v pondelok bude uzatvorená na najbližšie žrebovanie, spravidla v stredu a zároveň na ďalšie jedno nasledujúce žrebovanie, v tomto prípade na nedeľu.

K uzatvoreniu oboch takto podaných stávok dochádza automaticky v tom istom čase a o ich uzatvorení budete informovaný dvomi potvrdzujúcimi SMS správami obsahujúcimi rovnaké informácie ako pri jednotlivo uzatvorených stávkach. Každú takto uzatvorenú stávku je možné stornovať zvlášť za rovnakých podmienok ako jednotlivo uzatvorené stávky.

Cez 1 SMS správu je možné podať maximálne 1 stĺpec s vlastnými číslami a nie je možné tipovať systémovú stávku. Stávky sa vždy zúčastnia najbližšieho a prípadne ďalších žrebovaní (v kombinácii s parametrom O alebo D). Po úspešnom prijatí stávky vám systém spätne doručí potvrdzujúcu SMS s identifikačným číslom stávky. Parametre O a D sa navzájom vylučujú, t.j. nie je ich možné kombinovať pri uzatvorení jednej stávky. Príjem stávok na všetky aktuálne žrebované číselné lotérie prostredníctvom SMS správ sa z technologických dôvodov uzatvára denne o 17:30. Spravidla od 18:15 toho istého dňa pokračuje príjem stávok žrebovanej číselnej lotérie na ďalšie stávkové obdobie.

3. Storno SMS stávky

Každú uzatvorenú stávku je možné stornovať v čase stanovenom Herným plánom. Zvolenú stávku zrušíte odoslaním SMS na číslo 3333 v tvare STORNO ID_STÁVKY.

4. Overenie a uplatnenie výhry

Výhry sa overujú odoslaním SMS s textom VYHRA na číslo 3333. Spätná SMS vás informuje, či je ku ktorejkoľvek vami podanej stávke evidovaná výhra, a v akej hodnote. Overenie výhry znamená zároveň pokyn na prevod výhry na bankový účet, registrovaný k telefónnemu číslu.

Registráciu bankového účtu k telefónnemu číslu je potrebné uskutočniť odoslaním SMS s textom vo formáte UCET CISLO_UCTU v IBAN tvare (príklad: UCET SK1521624878648213541259) na číslo 3333. Po registrácii vám bude doručená potvrdzujúca SMS o úspešnom zázname vášho čísla účtu. Číslo účtu je možné kedykoľvek zmeniť obdobným spôsobom.

Výhra bude pripísaná na váš účet v prípade, ak nepresiahne limit stanovený prevádzkovateľom. Pre výhry, ktoré presahujú limit, je potrebné dostaviť sa a prevziať výhru osobne v sídle prevádzkovateľa, v čase stanovenom prevádzkovateľom.

5. Zrušenie marketingových SMS správ

Ak nechceš dostávať marketingové SMS správy o výške JACKPOTOV a iných hrách pošli bezplatnú SMS s textom BEZREKLAMY na číslo 3333 alebo stlač tlačidlo Vypnúť.
Pre opätovnú aktiváciu marketingových správ pošli bezplatnú SMS s textom SREKLAMOU na číslo 3333 alebo stlač tlačidlo zapnúť.