Dobitie konta a kreditu

Základné podmienky služby SMS PLATBA?

  • Služba umožňuje navýšenie účtu hráča prostredníctvom SMS odoslanej z mobilného telefónu.
  • Služba je prístupná len pre zákazníkov vybraných štandardných mesačných programov a iných kreditných dobíjacích metód spoločnosti Slovak Telekom, a. s., spoločnosti Orange Slovensko, a. s., spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. a spoločnosti SWAN, a. s.
  • Služba je ďalej prístupná iba pre tých zákazníkov, ktorí sa nenachádzajú na tzv. zákazníckom black liste operátora.
  • Tipos, národná lotériová spoločnosť, a. s., Slovak Telekom, a. s., Orange Slovensko, a. s., O2 Slovakia, s.r.o a SWAN, a. s. si vyhradzujú právo neumožniť navýšenie účtu z dôvodov obchodných, resp. technických.
  • Jedným odoslaním SMS s unikátnym kódom (korektne podľa pokynov) na skrátené telefónne číslo 300, ktoré je platné pre všetkých operátorov, sa účet hráča pripíše 10 €. SMS správa musí byť odoslaná najneskôr do 5 minút od zadania požiadavky na navýšenie konta.
  • Maximálny počet navýšení účtu pre 1 telefónne číslo za 1 kalendárny mesiac je 15. Zákazník si tak môže mesačne svoj účet z jedného telefónneho čísla navýšiť sumou maximálne 150 €. Slovak Telekom, a. s., Orange Slovensko, a. s., O2 Slovakia, s.r.o a SWAN, a. s. si vyhradzujú právo obmedziť počet navýšení u svojich nových zákazníkov na 3 (30 €) za 1 kalendárny mesiac.
  • Každé takéto navýšenie účtu hráča je potvrdené spätnou prijatou SMS, ktorej cena je 1,98 € bez DPH a ktorá je výhradným príjmom operátora Slovak Telekom, a. s., Orange Slovensko, a .s., O2 Slovakia, s.r.o a SWAN, a. s.
  • Za prevádzku služby zodpovedá spoločnosť Tipos, národná lotériová spoločnosť, a. s.
  • Riešenie prípadných otázok a reklamácií na reklamácie a podnety.
  • Ďalšie informácie o priebehu navyšovania účtu hráča sú poskytované prostredníctvom SMS alebo cez uvedené mailové adresy.


Potrebujete dobiť kredit v mobile?

Využite naše predajné miesta. Okrem podania stávky na lotérie si viete dobiť aj svoju kartu PRIMA, EASY alebo O2 KREDIT. Nájdite si najbližšie predajné miesto a dobite si svoj kredit.