Loto

Žrebujeme o Na podanie zostáva

Rozhodnutie o vyhlásení a konaní mimoriadneho žrebovania

Článok 1

Podľa článku 19, bodu 6 Herného plánu číselných lotérií v znení dodatku č. 1 účinného od 26. 7. 2021, dodatku č. 2 účinného od 19. 3. 2022, dodatku č. 3 účinného od 1. 7. 2022 a dodatku č. 4 účinného od 9.11.2022 a dodatku č. 5 účinného od 15. 5. 2023 (ďalej len „Herný plán“) vyhlasujem konanie mimoriadneho žrebovania

Článok 2

Názov číselnej lotérie, ku ktorej sa mimoriadne žrebovanie viaže, obdobie vyhláseného mimoriadneho žrebovania

 1. Mimoriadne žrebovanie sa viaže k číselnej lotérii LOTO.
 2. Mimoriadne žrebovanie je vyhlásené na 13. októbra 2023.
 3. Stávkové obdobie začína dňom 11. 09. 2023 podľa technologického systému nasledovne:
  1. na predajných miestach prostredníctvom terminálu dňom 11. 09. 2023 od 06:00 hod.,
  2. v internetovej herni prostredníctvom internetu dňom 11. 09. 2023 od 00:00 hod.,
  3. prostredníctvom SMS dňom 11. 09. 2023 od 00:00 hod.
  a končí v deň mimoriadneho žrebovania 13. októbra 2023 do času ukončenia prijímania stávok podľa jednotlivých systémov prijímania stávok určených podľa čl. 19 bod 6 Herného plánu.

Článok 3

Herné podmienky stanovené pre mimoriadne žrebovanie, spôsob mimoriadneho žrebovania

 1. Mimoriadneho žrebovania vyhláseného na 13. októbra 2023 sa zúčastňujú stávky v číselnej lotérii LOTO, ktoré sú uzatvorené na konkrétne mimoriadne žrebovanie počas vyhláseného stávkového obdobia pre mimoriadne žrebovanie podľa článku 2 odsekov (2) a (3) tohto rozhodnutia.
 2. Na mimoriadne žrebovanie nie je možné podať predplatné a ani opakované stávky.
 3. Na mimoriadne žrebovanie nie je možné podať stávky s doplnkovou hrou JOKER.
 4. Mimoriadneho žrebovania vyhláseného na 13. októbra 2023 sa zúčastňujú všetky stávky bez ohľadu na to, akým technologickým systémom (terminál, internet, SMS) boli uzatvorené, ak spĺňajú podmienky pre mimoriadne žrebovanie uvedené v Hernom pláne a v odsekoch (1) ,(2) a (3) tohto článku rozhodnutia.
 5. Mimoriadne žrebovanie vyhlasuje prevádzkovateľ v iný deň ako v stredu a v nedeľu medzi riadnymi stávkovými obdobiami. Mimoriadneho žrebovania sa zúčastňuje hráč, ktorý uzatvorí stávku na mimoriadne žrebovanie v období stanovenom prevádzkovateľom.

Článok 4

Výherné podmienky pre mimoriadne žrebovanie

 1. Podmienky získania výhier v mimoriadnom žrebovaní číselnej lotérie LOTO podľa článku 2 tohto rozhodnutia sú určené v Hernom pláne a v článku 3 tohto rozhodnutia. Pre určenie výšky výhier v mimoriadnom žrebovaní podľa článku 2 tohto rozhodnutia platia ustanovenia článku 19 Herného plánu.

Článok 5

Pravidlá uplatnenia nároku na výhru

 1. Hráč si uplatňuje nárok na výhru podľa podmienok a v lehote na uplatnenie nároku na výhru v číselnej lotérii LOTO stanovenou v Hernom pláne.

Článok 6

Záverečné ustanovenia
Toto Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňa 11. septembra 2023.

V Bratislave, dňa 24. augusta 2023