Výsledky žrebovania

33. stávkový týždeň Dátum žrebovania: 12. august 2020

KenoJoker Jackpot: 22 668,55 €

Vyžrebované čísla:

5 7 3 8 2 9

3 127,50 €

23 641,05 €

Poradie Výherné čísla Počet výhier Výška výhry
I. 573829 0 0,00 €
II. 73829 0 1 200,00 €
III. 3829 1 150,00 €
IV. 829 5 30,00 €
V. 29 95 2,50 €
VI. 9 870 0,50 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktorejkoľvek prevádzke, ktorá je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € (vrátane) sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek prevádzke online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek prevádzka online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných prevádzkach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sú vyplácané výlučne v sídle prevádzkovateľa.