Výsledky žrebovania

22. stávkový týždeň dátum žrebovania: 27. máj 2020 (streda)

Joker Jackpot: 0,00 €

Vyžrebované čísla:

6 8 6 0 3 9

62 115,00 €

398 675,05 €

Poradie Výherné čísla Počet výhier Výška výhry
I. 686039 1 375 736,75 €
II. 86039 3 3 300,00 €
III. 6039 16 330,00 €
IV. 039 127 33,00 €
V. 39 1081 3,30 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktorejkoľvek prevádzke, ktorá je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € (vrátane) sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek prevádzke online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek prevádzka online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných prevádzkach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sú vyplácané výlučne v sídle prevádzkovateľa.