Výsledky žrebovania

48. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 28. november 2020

Vyžrebované čísla:

3 6 7 12 15 18 26 32 35 37 43 51 57 58 61 66 68 70 72 79

Vyžrebované čísla podľa poradia:

18, 3, 15, 57, 37, 70, 35, 6, 72, 61, 66, 7, 58, 32, 51, 68, 43, 26, 12, 79

Keno Plus číslo:79

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 22575 26 118,00 € 5632 11 715,60 €
9 2627 3 114,90 € 598 1 228,50 €
8 5954 6 999,60 € 1957 2 281,50 €
7 5033 5 263,80 € 1630 1 759,50 €
6 6074 7 251,30 € 3313 2 760,90 €
5 1579 2 311,80 € 331 702,00 €
4 633 1 115,40 € 88 734,70 €
3 299 466,50 € 83 192,90 €
2 178 323,10 € 22 121,20 €
1 102 170,40 € 16 219,60 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktorejkoľvek prevádzke, ktorá je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € (vrátane) sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek prevádzke online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek prevádzka online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných prevádzkach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sú vyplácané výlučne v sídle prevádzkovateľa.