Výsledky žrebovania

39. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 27. september 2020

Vyžrebované čísla:

3 4 6 7 10 21 23 24 26 33 34 36 37 39 49 50 66 67 72 79

Vyžrebované čísla podľa poradia:

36, 3, 10, 23, 67, 72, 33, 50, 7, 6, 79, 26, 4, 39, 37, 49, 21, 66, 24, 34

Keno Plus číslo:34

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 21135 24 460,20 € 5570 13 468,80 €
9 2514 2 804,10 € 592 4 091,70 €
8 5569 6 468,60 € 2168 2 265,60 €
7 4544 4 703,10 € 1487 1 914,30 €
6 5346 6 385,80 € 3200 3 092,70 €
5 1394 1 894,80 € 302 750,30 €
4 589 995,70 € 57 281,40 €
3 258 418,80 € 83 160,50 €
2 150 300,90 € 16 73,80 €
1 62 101,70 € 25 39,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktorejkoľvek prevádzke, ktorá je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € (vrátane) sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek prevádzke online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek prevádzka online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných prevádzkach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sú vyplácané výlučne v sídle prevádzkovateľa.