Výsledky žrebovania

32. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 6. august 2020

Vyžrebované čísla:

7 11 20 21 23 24 25 28 32 37 41 42 43 49 50 56 57 61 63 73

Vyžrebované čísla podľa poradia:

25, 56, 63, 11, 43, 20, 49, 50, 21, 73, 42, 41, 28, 7, 24, 23, 32, 61, 57, 37

Keno Plus číslo:37

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 22249 26 163,30 € 5435 9 605,40 €
9 2690 3 138,00 € 637 892,50 €
8 5964 7 122,90 € 2216 2 527,20 €
7 5049 5 548,50 € 1856 2 004,00 €
6 5943 7 166,10 € 3501 2 793,90 €
5 1521 2 414,70 € 243 1 078,80 €
4 696 1 132,50 € 62 530,70 €
3 310 494,40 € 69 124,50 €
2 167 372,00 € 12 58,80 €
1 69 94,50 € 18 35,40 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktorejkoľvek prevádzke, ktorá je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € (vrátane) sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek prevádzke online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek prevádzka online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných prevádzkach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sú vyplácané výlučne v sídle prevádzkovateľa.