Výsledky žrebovania

28. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 9. júl 2020

Vyžrebované čísla:

4 13 15 29 30 33 34 41 42 44 54 55 57 63 64 66 69 74 75 76

Vyžrebované čísla podľa poradia:

54, 42, 15, 13, 74, 4, 57, 76, 55, 75, 69, 33, 41, 29, 34, 66, 30, 63, 64, 44

Keno Plus číslo:44

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 22388 26 452,80 € 5893 9 479,70 €
9 2752 3 310,50 € 722 1 819,20 €
8 6009 7 084,50 € 2255 3 027,60 €
7 5090 5 637,60 € 1950 2 165,40 €
6 6077 7 493,40 € 3736 3 770,40 €
5 1566 2 236,80 € 316 1 064,70 €
4 699 1 132,20 € 87 628,80 €
3 319 533,40 € 83 226,50 €
2 180 380,70 € 20 228,00 €
1 82 185,70 € 31 70,80 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktorejkoľvek prevádzke, ktorá je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € (vrátane) sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek prevádzke online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek prevádzka online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných prevádzkach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sú vyplácané výlučne v sídle prevádzkovateľa.