Výsledky žrebovania

14. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 1. apríl 2020

Vyžrebované čísla:

7 12 14 18 27 29 31 37 38 42 43 44 46 47 52 55 61 71 72 77

Vyžrebované čísla podľa poradia:

18, 12, 42, 72, 27, 31, 14, 37, 47, 29, 46, 52, 71, 77, 44, 61, 7, 43, 38, 55

Keno Plus číslo:55

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 18266 21 357,30 € 4641 7 282,80 €
9 2264 2 592,60 € 561 764,10 €
8 4972 5 664,60 € 1863 1 972,20 €
7 3989 4 356,30 € 1418 1 513,50 €
6 4673 5 586,60 € 2726 2 194,20 €
5 1302 1 979,40 € 263 886,20 €
4 520 913,50 € 62 422,70 €
3 240 383,10 € 73 235,80 €
2 200 387,60 € 20 275,40 €
1 77 114,30 € 25 35,40 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktorejkoľvek prevádzke, ktorá je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € (vrátane) sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek prevádzke online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek prevádzka online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných prevádzkach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sú vyplácané výlučne v sídle prevádzkovateľa.