Výsledky žrebovania

44. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 26. október 2020

Vyžrebované čísla:

6 16 17 21 22 25 32 33 38 40 43 44 46 49 52 57 60 71 74 78

Vyžrebované čísla podľa poradia:

33, 16, 71, 25, 57, 52, 46, 40, 44, 60, 38, 43, 49, 74, 78, 6, 17, 22, 21, 32

Keno Plus číslo:32

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 20894 24 477,90 € 5058 7 463,40 €
9 2393 2 840,70 € 571 739,50 €
8 5448 6 579,90 € 1802 1 962,90 €
7 4663 5 149,50 € 1609 1 526,40 €
6 5332 6 603,90 € 2908 2 461,20 €
5 1431 1 964,10 € 248 744,90 €
4 671 1 128,30 € 50 235,50 €
3 288 451,80 € 62 130,80 €
2 145 285,30 € 9 37,20 €
1 80 141,00 € 24 70,80 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktorejkoľvek prevádzke, ktorá je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € (vrátane) sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek prevádzke online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek prevádzka online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných prevádzkach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sú vyplácané výlučne v sídle prevádzkovateľa.