Viac informácií o zodpovednom hraní

Ako hrať zodpovedne?

Prirodzenou súčasťou života každého človeka je aj oddych a zábava, medzi ktoré patrí aj hranie a túžba vyhrať. Treba si však uvedomiť potrebu stanovenia si hraníc, kedy máte hranie pod kontrolou, kedy hranie neovplyvňuje váš osobný, spoločenský a profesijný život a v žiadnom prípade nepôsobí na vašu finančnú situáciu negatívne. Zamyslite sa nad dôvodmi prečo hráte, zvážte rozumne svoje rozhodnutia a nezabúdajte, že hry sú prístupné len pre dospelých. Informujte sa! Dobre informovaný hráč sa rozhoduje správne!

Naučte sa hrať zodpovedne:

 1. Hrajte pre zábavu a potešenie, neberte hru ako formu zárobku.
 2. Nevnímajte hranie ako únik z bežného, nudného života.
 3. Na hru si stanovte finančný limit, ktorý si môžete dovoliť minúť. Nehrajte na dlh a neriskujte stratu neúmerne vysokých finančných čiastok.
 4. Strážte si čas, ktorý trávite hraním.
 5. Nesnažte sa dohnať finančné straty častejším hraním.
 6. Stanovte si prestávky (najmä pri internetových hrách).
 7. Informujte sa o možnosti samovylúčenia a sebaobmedzenia z hry (storno stávky, nastavenie sebaobmedzujúcich opatrenízablokovanie hráčskeho konta).
 8. Rekapitulujte si pravidelne svoje výdavky a čas spojený s hraním.
 9. Ak máte pocit, že strácate kontrolu nad hraním, nebojte sa vyhľadať odbornú pomoc, alebo sa zverte blízkym.

Nie ste si istí, či máte hranie a peniaze investované do hry pod kontrolou? Otestujte sa na našom formulári testu zodpovedného hrania.


Kedy hovoríme o problémovom hraní (patologickom hraní)?

Dôvodov na hranie je veľa. Jednou z najsilnejších motivácií je túžba vyhrať. Väčšina výhercov sa zo svojej výhry teší a nemá potrebu minúť všetky vyhraté peniaze na ďalšiu hru. Problémy s hraním nastávajú vtedy, ak hráč pociťuje nutkavú potrebu hrať znovu a znovu. Jeho myseľ sa sústredí len na moment, kedy si opätovne zahrá a všetky svoje peniaze investuje späť do hry. Stáva sa problémovým a teda patologickým hráčom.
Takýto hráč nevie prestať hrať, a to aj napriek vážnym sociálnym dôsledkom, narušeným rodinným vzťahom a problémom v osobnom živote. Patologický hráč miluje časté a stupňujúce sa riziko, pričom hranie pohlcuje väčšinu jeho voľného času, čím sa záujmy a iné aktivity dostávajú do úzadia. Ak už raz vyhral, nie je schopný prestať hrať a často riskuje neúmerne vysoké čiastky.


Aké následky môže mať problémové hranie?

Dôsledky problémového hrania zasiahnu prakticky každú oblasť života hráča. Problémový hráč začína zanedbávať svoje zamestnanie, rodinu, priateľov a svoje záujmy. Stáva sa, že doteraz slušný a zodpovedný človek začne zavádzať a klamať svoje okolie aj seba. Touto hráčskou závislosťou netrpí len samotný hráč, ale aj jeho rodina. Začína zlyhávať v zamestnaní, stráca priateľov a nemá čas na svoje záľuby. Predpokladá sa, že problémové hranie zhorší kvalitu života 10 až 15 ľuďom v jeho okolí.


Potrebujete pomoc?

Ak si svoj problém s hraním uvedomíte, najdôležitejšie pre Vás bude urobiť prvý krok a to začať hovoriť o tomto svojom probléme. Ak si myslíte, že potrebujete pomoc, neváhajte a kontaktujte odborníkov, resp. poraďte sa s priateľmi či rodinou.
Spoločnosť TIPOS dlhodobo spolupracuje s Centrom pre liečbu drogových závislostí, ktoré sa dlhodobo venuje problematike závislostí, vrátane vplyvov hazardných hier na človeka. CPLDZ pomáha a radí ako hrať s mierou, zodpovedne, a ako udržať hranie pod kontrolou.
Bližšie informácie o združení nájdete na webovej stránke www.www.cpldz.sk alebo na e-maili cpldz@czpldz.sk. Adresa pre korešpondenciu : Centrum pre liečbu drogových závislostí, Hraničná 2, 821 05 Bratislava


Zodpovedné hranie – stanovenie limitov:

 1. Predtým, ako sa rozhodnete hrať, stanovte si svoje finančné a časové limity.
 2. Nehrajte s cieľom získať späť peniaze, ktoré ste už raz prehrali.
 3. Nikdy si na hru nepožičiavajte peniaze. Vždy počítajte s tým, že ich budete musieť vrátiť.
 4. Výsledok hazardnej hry závisí od náhody. Neexistujú žiadne pravidlá ani systém, ktorými by sa dal ovplyvniť výsledok hry.
 5. Viete o možnosti „samovylúčenia“ z hry a sebaobmedzujúcich opatrení?

Niektoré stávky máte právo za určitých podmienok možnosť stornovať. Ak máte pocit, že ste do stávky investovali viac peňazí, ako ste predpokladali, požiadajte o jej zrušenie pokiaľ to dovoľujú podmienky. Ešte pred uzavretím stávky si premyslite, koľko chcete do hry investovať a počítajte aj s možnou prehrou. Viete, že:

 1. Skôr ako si podáte stávku v zberni on line, alebo cez internet, či SMS správou, overte si v hernom pláne aj podmienky jej prípadného stornovania.
 2. Hráčske konto (účet) na www.tipos.sk je možné zrušiť (dočasne alebo trvalo).
 3. V zberni on line aj prostredníctvom internetu je možné uzatvárať stávky v limitovanej výške. Maximálnu výšku ceny za jednu stávku nájdete v hernom pláne konrétnej hry.

STORNO stávky

Číselné lotérie:

Stávka podaná v zberni a cez internet: Hráč môže požiadať o zrušenie svojej stávky do času, kedy sa končí uzatváranie stávok príslušnej hry a na príslušné obdobie, najviac však do 15 minút od uzatvorenia stávky; pokiaľ je čas od uzatvorenia stávky na začiatku prestávky na žrebovanie kratší ako 15 min., je možné zrušiť stávku iba v čase pred jej začiatkom. Presné podmienky nájdete v hernom pláne dostupnom v každej zberni alebo na www.tipos.sk.

Športové stávky:

Zobrazený detail riadne uzatvorenej stávky obsahuje informáciu, dokedy je možné riadne uzatvorenú stávku zrušiť (stornovať).

Kasínové hry:

Nie je možnosť stornovania podanej stávky.


Zablokovanie účtu

Hráč má taktiež možnosť zablokovať si svoje hráčske konto na www.tipos.sk, a to dočasne alebo trvalo. Požiadať o túto službu môže na e-mailovej adrese: info@tipos.sk. V prípade záujmu hráča o opätovné využívanie služieb hráčskeho konta dôjde k obnoveniu jeho pôvodného hráčskeho konta na základe elektronicky zaslanej žiadosti, avšak najskôr po 48 hodinách.


Stávka na číselné lotérie podaná cez SMS

Každú uzatvorenú stávku na číselné lotérie je možné stornovať do 15 minút, ale maximálne do ukončenia prijímania stávok. Zvolenú stávku zrušíte odoslaním SMS na číslo 3333 v tvare STORNO ID_STÁVKY. Z hry sa môžete vylúčiť aj natrvalo, službu je možné zablokovať odoslaním SMS na 3333 v tvare STOP.


Stávka na športové udalosti podaná cez SMS

Uzatvorenú stávku na tieto udalosti je možné stornovať v súlade s herným plánom odoslaním SMS na číslo 3388 v tvare STORNO ID_STÁVKY. Z hry sa môžete vylúčiť aj natrvalo, službu je možné zablokovať odoslaním SMS na 3388 v tvare STOP.


Čo sú to finančné limity:

 • V zberni on line ako aj prostredníctvom internetu môžete uzatvárať stávky na číselné lotérie v limitovanej výške s maximálnou cenou za jednu stávku 1 999,00 EUR v zmysle herného plánu číselných lotérií.
 • Sledujte si stav svojho hráčskeho konta, aby ste vedeli, koľko ste celkovo do hier vsadili a koľko vyhrali. Výška celkovej stávky sa zobrazuje pri každej hre.
 • Po prihlásení sa na herný portál www.etipos.sk v sekcii Moje konto, v časti Stav účtu nájdete prehľad svojho účtu. Sledujte: prehľad stávok investovaných do jednotlivých herní, súm investovaných do hier, prehľad výhier, pohybov na hráčskom konte a prehľad času stráveného hraním. Maximálnu výšku celkových stávok a maximálne výšky celkovej prehry počas hrania si môžete nastaviť pri sebaobmedzujúcich opatreniach.
 • Sledujte čas trávený hraním - aktuálna časomiera sa zobrazí aj v každej herni (zobrazuje sa čas od prihlásenia, aj pri prechode z jednej herne do druhej).
 • Pri podávaní cez internet, ak hráčovi vznikla jednotlivá výhra do výšky 15 000 EUR, mu bude vyplatená na hráčske konto alebo na bankový účet . Pri vyššej výhre je potrebná osobná návšteva hráča v sídle spoločnosti TIPOS.
 • Pri tipovaní v zberni on line budú výhry vo výške nad 3 500 EUR vyplatené len v sídle spoločnosti TIPOS.
 • Podanie cez SMS – maximálna výhra, ktorá môže byť prevedená na účet je 1 000 EUR (vyššie výhry osobne). Účasť na hazardných hrách je podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolená len osobám starším ako 18 rokov. Pri registrácii hráčskeho konta je nutné uviesť vek a identifikačné údaje, na základe ktorých sa overuje vek hráča. Osoby oprávnené obsluhovať terminál v zberni, nesmú uzatvárať stávky, predávať žreby ani vyplácať výhry osobám mladším ako 18 rokov, pričom na tieto účely majú právo od hráčov požadovať predloženie preukazu totožnosti k nahliadnutiu a overeniu plnoletosti.

Register vylúčených osôb
S účinnosťou od 1. januára 2019 bol zriadený Register vylúčených osôb.
V zmysle § 34 ods. 1 Zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách Register vylúčených osôb je informačným systémom verejnej správy, v ktorom sa evidujú všetky fyzické osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách uvedených v § 33 ods. 2 prvej vete.
Fyzická osoba vylúčená z účasti na hazardných hrách je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a

 1. ktorá na účely poskytovanej pomoci v hmotnej núdzi tvorí domácnosť,
 2. ktorá sama požiadala o vylúčenie,
 3. ktorej bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb,
 4. ktorá študuje na verejnej vysokej škole, súkromnej vysokej škole alebo štátnej vysokej škole v dennej forme štúdia, v študijnom programe prvého stupňa, v študijnom programe druhého stupňa alebo v študijných programoch spojeného prvého a druhého stupňa a zároveň jej bolo priznané sociálne štipendium,
 5. ktorej bol súdom uložený zákaz účasti na hazardných hrách,
 6. ktorej bola rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou uložená povinnosť platiť výživné nezaopatrenému dieťaťu, ktoré má nárok na náhradné výživné,
 7. voči ktorej bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin zanedbania povinnej výživy.

 

Fyzická osoba, ktorá sama požiadala o vylúčenie z účasti na hazardných hrách, zasiela údaje do registra správcovi registra (Ministerstvo financií SR)

 1. v elektronickej podobe prostredníctvom webového sídla správcu registra s kvalifikovaným elektronickým podpisom s využitím Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk) alebo
 2. v listinnej podobe zaslaním/doručením autorizovanej žiadosti poštou/osobne (adresa na zaslanie žiadosti je Ministerstvo financií SR, Oddelenie hazardných hier, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15); formulár žiadosti je zverejnený na webovom sídle správcu registra alebo si ho môžete stiahnuť tu.

 

Pri zápise fyzickej osoby do registra na vlastnú žiadosť môže osoba, zapísaná v registri, požiadať o výmaz z registra najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa uskutočnenia zápisu; o tejto skutočnosti musí správca registra poučiť fyzickú osobu pri tomto zápise. Správca registra bezodkladne vykoná výmaz fyzickej osoby z registra ak zistí, že pominuli dôvody na tento zápis.