Výsledky žrebovania

33. stávkový týždeň dátum žrebovania: 12. august 2020 (streda)

Loto 1. ťah Jackpot: 500 000,00 €

Vyžrebované čísla:

12 26 36 37 40 45 9

Vyžrebované čísla podľa poradia:

45, 40, 36, 37, 26, 12, 9

410 908,00 €

623 272,40 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 8 770,40 €
IV. 4 319 30,90 €
V. 3 + 1 550 13,40 €
VI. 2 + 1 5656 4,80 €
VII. 3 5724 4,80 €
Loto 2. ťah

Vyžrebované čísla:

3 16 20 39 45 46 40

Vyžrebované čísla podľa poradia:

46, 16, 20, 3, 45, 39, 40

582 181,60 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 1 5 000,00 €
III. 5 6 250,00 €
IV. 4 319 25,00 €
V. 3 + 1 412 10,00 €
VI. 2 + 1 4138 5,00 €
VII. 3 5989 3,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktorejkoľvek prevádzke, ktorá je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € (vrátane) sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek prevádzke online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek prevádzka online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných prevádzkach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sú vyplácané výlučne v sídle prevádzkovateľa.


Dátum: 14. 8. 2020 copyright © 2008 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.