Výsledky žrebovania

32. stávkový týždeň dátum žrebovania: 5. august 2020 (streda)

Loto 1. ťah Jackpot: 500 000,00 €

Vyžrebované čísla:

6 8 16 20 26 48 37

Vyžrebované čísla podľa poradia:

20, 16, 26, 6, 8, 48, 37

399 491,00 €

619 847,30 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 9 665,80 €
IV. 4 412 23,20 €
V. 3 + 1 506 14,20 €
VI. 2 + 1 4518 5,50 €
VII. 3 6915 4,10 €
Loto 2. ťah

Vyžrebované čísla:

14 29 31 38 39 40 8

Vyžrebované čísla podľa poradia:

29, 40, 39, 14, 38, 31, 8

579 898,20 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 5 000,00 €
III. 5 4 250,00 €
IV. 4 324 25,00 €
V. 3 + 1 459 10,00 €
VI. 2 + 1 5217 5,00 €
VII. 3 5728 3,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktorejkoľvek prevádzke, ktorá je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € (vrátane) sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek prevádzke online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek prevádzka online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných prevádzkach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sú vyplácané výlučne v sídle prevádzkovateľa.