Výsledky žrebovania

39. stávkový týždeň dátum žrebovania: 27. september 2020 (nedeľa)

Loto 1. ťah Jackpot: 1 109 994,40 €

Vyžrebované čísla:

11 14 32 39 40 48 5

Vyžrebované čísla podľa poradia:

40, 32, 48, 39, 11, 14, 5

548 042,00 €

1 214 877,90 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 13 632,30 €
IV. 4 456 28,80 €
V. 3 + 1 617 15,90 €
VI. 2 + 1 6878 5,10 €
VII. 3 7577 5,10 €
Loto 2. ťah

Vyžrebované čísla:

30 35 36 37 42 47 49

Vyžrebované čísla podľa poradia:

47, 36, 30, 37, 42, 35, 49

609 608,40 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 5 000,00 €
III. 5 9 250,00 €
IV. 4 326 25,00 €
V. 3 + 1 420 10,00 €
VI. 2 + 1 4652 5,00 €
VII. 3 6104 3,00 €
Loto
Výherný prémiový kódVýhra
G08PAMP8GKIA OPTIMA

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktorejkoľvek prevádzke, ktorá je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € (vrátane) sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek prevádzke online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek prevádzka online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných prevádzkach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sú vyplácané výlučne v sídle prevádzkovateľa.