Systémové stávky

Tabuľka vkladov a výhier - systémová stávka EUROMILIÓNY
platná od 24. 8. 2016

systém 7-X (x=2 až 6)

Jednoduchá stávka na jeden tip (jedno hracie pole), pri ktorej tipujúci tipuje sedem lotových čísel a jedno powerballové číslo zodpovedá typu "systémovej stávke S 7-1".

SYSTÉM S 7-2Cena: 3,00 € ako 2 tipy
počet uhádnutých čísel počet výhier v príslušnom výhernom poradí
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
7+1 1 1                
7   2                
6+1     1 1            
6       2            
5+1         1 1        
5           2        
4+1             1 1    
4               2    
3+1                 1  
2+1                   1

 

SYSTÉM S 7-3Cena: 4,50 € ako 3 tipy
počet uhádnutých čísel počet výhier v príslušnom výhernom poradí
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
7+1 1 2                
7   3                
6+1     1 2            
6       3            
5+1         1 2        
5           3        
4+1             1 2    
4               3    
3+1                 1  
2+1                   1

 

SYSTÉM S 7-4Cena: 6,00 € ako 4 tipy
počet uhádnutých čísel počet výhier v príslušnom výhernom poradí
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
7+1 1 3                
7   4                
6+1     1 3            
6       4            
5+1         1 3        
5           4        
4+1             1 3    
4               4    
3+1                 1  
2+1                   1

 

SYSTÉM S 7-5Cena: 7,50 € ako 5 tipov
počet uhádnutých čísel počet výhier v príslušnom výhernom poradí
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
7+1 1 4                
7   5                
6+1     1 4            
6       5            
5+1         1 4        
5           5        
4+1             1 4    
4               5    
3+1                 1  
2+1                   1

 

SYSTÉM S 7-6Cena: 9,00 € ako 6 tipov
počet uhádnutých čísel počet výhier v príslušnom výhernom poradí
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
7+1 1 5                
6+1     1            
5+1         1 5        
4+1             1 5    
3+1                 1  
2+1                   1

 

systém 8-X (x=1 až 6)

SYSTÉM S 8-1Cena: 12,00 € ako 8 tipov
počet uhádnutých čísel počet výhier v príslušnom výhernom poradí
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
7+1 1   7              
7   1   7            
6+1     2   6          
6       2   6        
5+1         3   5      
5           3   5    
4+1             4   4  
4               4    
3+1                 5 3
2+1                   6

 

SYSTÉM S 8-2Cena: 24,00 € ako 16 tipov
počet uhádnutých čísel počet výhier v príslušnom výhernom poradí
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
7+1 1 1 7 7            
7   2   14            
6+1     2 2 6 6        
6       4   12        
5+1         3 3 5 5    
5           6   10    
4+1             4 4 4  
4               8    
3+1                 5 3
2+1                   6

 

SYSTÉM S 8-3 Cena: 36,00 € ako 24 tipov
počet uhádnutých čísel počet výhier v príslušnom výhernom poradí
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
7+1 1 2 7 14            
7   3   21            
6+1     2 4 6 12        
6       6   18        
5+1         3 6 5 10    
5           9   15    
4+1             4 8 4  
4               12    
3+1                 5 3
2+1                   6

 

SYSTÉM S 8-4 Cena: 48,00 € ako 32 tipov
počet uhádnutých čísel počet výhier v príslušnom výhernom poradí
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
7+1 1 3 7 21            
7   4   28            
6+1     2 6 6 18        
6       8   24        
5+1         3 9 5 15    
5           12   20    
4+1             4 12 4  
4               16    
3+1                 5 3
2+1                   6

 

SYSTÉM S 8-5 Cena: 60,00 € ako 40 tipov
počet uhádnutých čísel počet výhier v príslušnom výhernom poradí
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
7+1 1 4 7 28            
7   5   35            
6+1     2 8 6 24        
6       10   30        
5+1         3 12 5 20    
5           15   25    
4+1             4 16 4  
4               20    
3+1                 5 3
2+1                   6

 

SYSTÉM S 8-6Cena: 72,00 € ako 48 tipov
počet uhádnutých čísel počet výhier v príslušnom výhernom poradí
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
7+1 1 5 7 35            
6+1     2 10 6 30        
5+1         3 15 5 25    
4+1             4 20 4  
3+1                 5 3
2+1                   6

 

systém 9-X (x=1 až 6)

SYSTÉM S 9-1 Cena: 54,00 € ako 36 tipov
počet uhádnutých čísel počet výhier v príslušnom výhernom poradí
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
7+1 1   14   21          
7   1   14   21        
6+1     3   18   15      
6       3   18   15    
5+1         6   20   10  
5           6   20    
4+1             10   20 6
4               10    
3+1                 15 18
2+1                   21

 

SYSTÉM S 9-2 Cena: 108,00 € ako 72 tipov
počet uhádnutých čísel počet výhier v príslušnom výhernom poradí
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
7+1 1 1 14 14 21 21        
7   2   28   42        
6+1     3 3 18 18 15 15    
6       6   36   30    
5+1         6 6 20 20 10  
5           12   40    
4+1             10 10 20 6
4               20    
3+1                 15 18
2+1                   21

 

SYSTÉM S 9-3 Cena: 162,00 € ako 108 tipov
počet uhádnutých čísel počet výhier v príslušnom výhernom poradí
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
7+1 1 2 14 28 21 42        
7   3   42   63        
6+1     3 6 18 36 15 30    
6       9   54   45    
5+1         6 12 20 40 10  
5           18   60    
4+1             10 20 20 6
4               30    
3+1                 15 18
2+1                   21

 

SYSTÉM S 9-4 Cena: 216,00 € ako 144 tipov
počet uhádnutých čísel počet výhier v príslušnom výhernom poradí
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
7+1 1 3 14 42 21 63        
7   4   56   84        
6+1     3 9 18 54 15 45    
6       12   72   60    
5+1         6 18 20 60 10  
5           24   80    
4+1             10 30 20 6
4               40    
3+1                 15 18
2+1                   21

 

SYSTÉM S 9-5 Cena: 270,00 € ako 180 tipov
počet uhádnutých čísel počet výhier v príslušnom výhernom poradí
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
7+1 1 4 14 56 21 84        
7   5   70   105        
6+1     3 12 18 72 15 60    
6       15   90   75    
5+1         6 24 20 80 10  
5           30   100    
4+1             10 40 20 6
4               50    
3+1                 15 18
2+1                   21

 

SYSTÉM S 9-6Cena: 324,00 € ako 216 tipov
počet uhádnutých čísel počet výhier v príslušnom výhernom poradí
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
7+1 1 5 14 70 21 105        
6+1     3 15  18 90 15 75    
5+1         6 30 20 100 10   
4+1             10 50 20 6
3+1                 15 18
2+1                   21

 

systém 10-X (x=1 až 6)

SYSTÉM S 10-1 Cena: 180,00 € ako 120 tipov
počet uhádnutých čísel počet výhier v príslušnom výhernom poradí
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
7+1 1   21   63   35      
7   1   21   63   35    
6+1     4   36   60   20  
6       4   36   60    
5+1         10   50   50 10
5           10   50    
4+1             20   60 36
4               20    
3+1                 35 63
2+1                   56

 

SYSTÉM S 10-2 Cena: 360,00 € ako 240 tipov
počet uhádnutých čísel počet výhier v príslušnom výhernom poradí
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
7+1 1 1 21 21 63 63 35 35    
7   2   42   126   70    
6+1     4 4 36 36 60 60 20  
6       8   72   120    
5+1         10 10 50 50 50 10
5           20   100    
4+1             20 20 60 36
4               40    
3+1                 35 63
2+1                   56

 

SYSTÉM S 10-3 Cena: 540,00 € ako 360 tipov
počet uhádnutých čísel počet výhier v príslušnom výhernom poradí
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
7+1 1 2 21 42 63 126 35 70    
7   3   63   189   105    
6+1     4 8 36 72 60 120 20  
6       12   108   180    
5+1         10 20 50 100 50 10
5           30   150    
4+1             20 40 60 36
4               60    
3+1                 35 63
2+1                   56

 

SYSTÉM S 10-4 Cena: 720,00 € ako 480 tipov
počet uhádnutých čísel počet výhier v príslušnom výhernom poradí
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
7+1 1 3 21 63 63 189 35 105    
7   4   84   252   140    
6+1     4 12 36 108 60 180 20  
6       16   144   240    
5+1         10 30 50 150 50 10
5           40   200    
4+1             20 60 60 36
4               80    
3+1                 35 63
2+1                   56

 

SYSTÉM S 10-5 Cena: 900,00 € ako 600 tipov
počet uhádnutých čísel počet výhier v príslušnom výhernom poradí
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
7+1 1 4 21 84 63 252 35 140    
7   5   105   315   175    
6+1     4 16 36 144 60 240 20  
6       20   180   300    
5+1         10 40 50 200 50 10
5           50   250    
4+1             20 80 60 36
4               100    
3+1                 35 63
2+1                   56

 

SYSTÉM S 10-6Cena: 1 080,00 € ako 720 tipov
počet uhádnutých čísel počet výhier v príslušnom výhernom poradí
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
7+1 1 5 21 105 63 315 35 175    
6+1     4 20 36 180 60 300 20  
5+1         10 50 50 250 50 10
4+1             20 100 60 36
3+1                 35 63
2+1                   56

 

systém 11-X (x=1 až 5)

SYSTÉM S 11-1 Cena: 495,00 € ako 330 tipov
počet uhádnutých čísel počet výhier v príslušnom výhernom poradí
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
7+1 1   28   126   140   35  
7   1   28   126   140    
6+1     5   60   150   100 15
6       5   60   150    
5+1         15   100   150 60
5           15   100    
4+1             35   140 126
4               35    
3+1                 70 168
2+1                   126

 

SYSTÉM S 11-2 Cena: 990,00 € ako 660 tipov
počet uhádnutých čísel počet výhier v príslušnom výhernom poradí
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
7+1 1 1 28 28 126 126 140 140 35  
7   2   56   252   280    
6+1     5 5 60 60 150 150 100 15
6       10   120   300    
5+1         15 15 100 100 150 60
5           30   200    
4+1             35 35 140 126
4               70    
3+1                 70 168
2+1                   126

 

SYSTÉM S 11-3 Cena: 1 485,00 € ako 990 tipov
počet uhádnutých čísel počet výhier v príslušnom výhernom poradí
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
7+1 1 2 28 56  126 252 140 280 35  
7   3   84   378   420    
6+1     5 10 60 120 150 300 100 15
6       15   180   450    
5+1         15 30 100 200 150 60
5           45   300    
4+1             35 70 140 126
4               105    
3+1                 70 168
2+1                   126

 

SYSTÉM S 11-4 Cena: 1 980,00 € ako 1320 tipov
počet uhádnutých čísel počet výhier v príslušnom výhernom poradí
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
7+1 1 3 28 84 126 378 140 420 35  
7   4   112   504   560    
6+1     5 15 60 180 150 450 100 15
6       20   240   600    
5+1         15 45 100 300 150 60
5           60   400    
4+1             35 105 140 126
4               140    
3+1                 70 168
2+1                   126

 

SYSTÉM S 11-5 Cena: 2 475,00 € ako 1650 tipov
počet uhádnutých čísel počet výhier v príslušnom výhernom poradí
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
7+1 1 4 28 112 126 504 140 560 35  
7   5   140   630   700    
6+1     5 20 60 240 150 600 100 15
6       25   300   750    
5+1         15 60 100 400 150 60
5           75   500    
4+1             35 140 140 126
4               175    
3+1                 70 168
2+1                   126

 

systém 12-X (x=1 až 2)

SYSTÉM S 12-1 Cena: 1 188,00 € ako 792 tipov
počet uhádnutých čísel počet výhier v príslušnom výhernom poradí
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
7+1 1   35   210   350   175 21
7   1   35   210   350    
6+1     6   90   300   300 90
6       6   90   300    
5+1         21   175   350 210
5           21   175    
4+1             56   280 336
4               56    
3+1                 126 378
2+1                   252

 

SYSTÉM S 12-2 Cena: 2 376,00 € ako 1584 tipov
počet uhádnutých čísel počet výhier v príslušnom výhernom poradí
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
7+1 1 1 35 35 210 210 350 350 175 21
7   2   70   420   700    
6+1     6 6 90 90 300 300 300 90
6       12   180   600    
5+1         21 21 175 175 350 210
5           42   350    
4+1             56 56 280 336
4               112    
3+1                 126 378
2+1                   252

 

EUROMILIÓNY - SYSTÉMOVÉ STÁVKY

Pojem "SYSTÉMOVÉ STÁVKY" všeobecne V lotových číselných lotériách sa pojmom "Systémové stávky" poskytuje možnosť uzatvárať väčší počet jednoduchých tipov na jednom tikete (len v jednom hracom poli tiketu) a teda aj na jednom potvrdení o uzatvorení stávky. Nemusí sa vypĺňať veľké množstvo hracích polí a tiketov.
Ako tipovať SYSTÉMOVÚ STÁVKU EUROMILIÓNY ? Tipujúci si zvolí systém, ktorý chce tipovať. Zvolený systém je napríklad S 10-4. V dolnej časti tiketu "Systém" vyznačí číslo "10" a číslo "4" (žlté pole). Tým bol zadefinovaný typ systému. V prvom hracom poli tiketu vyznačí v ľavej časti poľa 10 (desať) tipovaných lotových čísel a v druhej časti (žlté pole) vyznačí 4 (štyri) tipované powerballové čísla. V časti tiketu "Počet žrebovaní" zvolí tipujúci taký počet predplatných žrebovaní, na koľkých sa svojou systémovou stávkou chce zúčastniť. Zvolený systém S 10-4 teda znamená, že z 10-tich lotových čísel a 4-och powerbalových čísel možno kombináciou vytvoriť 480 jedinečných jednoduchých tipov tvaru 7-1. Na ich uzatvorenie by bolo treba vyplniť až 80 plných tiketov EUROMILIÓNY. Cena takejto systémovej stávky na jedno žrebovanie bude teda rovnaká ako za 480 jednoduchých tipov, t.j. 720,00 €.
  Systémové stávky možno uzatvárať aj náhodným tipom.
Ako zistiť výhru v SYSTÉMOVEJ STÁVKE ? V týchto tabuľkách systémových stávok sú uvedené aj počty výhier v jednotlivých poradiach za predpokladu, ak v systémovej stávke bol uhádnutý príslušný počet vyžrebovaných čísel pre každý typ systémovej stávky. Ak v systémovej stávke S 10-4 bolo správne tipovaných (uhádnutých) 5 vyžrebovaných lotových čísel a 1 vyžrebované powerbalové číslo, potom takáto stávka získava 10 výhier v 5.poradí, 30 výhier v 6.poradí, 50 výhier v 7.poradí, 150 výhier v 8.poradí, 50 výhier v 9.poradí a 10 výhier v 10. poradí. Terminál on line v ktorejkoľvek zberni overí systémovú stávku, presne vypočíta počty výhier a uvedie celkovú výhernú sumu systémovej stávky v €.

Obmedzenia v systémových stávkach EUROMILIÓNY

systém S 9-6
systém S 10-2
systém S 10-3
systém S 10-4
systém S 10-5
systém S 10-6
systém S 11-1
systém S 11-2
systém S 11-3
systém S 11-4
systém S 11-5
systém S 12-1
systém S 12-2
je možné uzatvárať najviac na
je možné uzatvárať najviac na
je možné uzatvárať najviac na
je možné uzatvárať najviac na
je možné uzatvárať najviac na
je možné uzatvárať najviac na
je možné uzatvárať najviac na
je možné uzatvárať najviac na
je možné uzatvárať najviac na
je možné uzatvárať najviac na
je možné uzatvárať najviac na
je možné uzatvárať najviac na
je možné uzatvárať najviac na
11 predplatných žrebovaní
10 predplatných žrebovaní
6 predplatných žrebovaní
5 predplatné žrebovania
4 predplatné žrebovania
3 predplatných žrebovaní
7 predplatné žrebovania
3 predplatné žrebovania
2 predplatné žrebovanie
1 predplatné žrebovanie
1 predplatné žrebovania
3 predplatné žrebovanie
1 predplatné žrebovanie


Bleskové turnaje
Rozdeľ si bonus 20 000 €