Výsledky žrebovania

33. stávkový týždeň Dátum žrebovania: 11. august 2020

EuroMilionyJoker

Vyžrebované čísla:

2 8 8 1 0 5

14 408,00 €

27 319,26 €

Poradie Výherné čísla Počet výhier Výška výhry
I. 288105 0 0,00 €
II. 88105 0 500,00 €
III. 8105 4 100,00 €
IV. 105 37 10,00 €
V. 05 268 3,50 €
VI. 5 2617 2,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktorejkoľvek prevádzke, ktorá je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € (vrátane) sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek prevádzke online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek prevádzka online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných prevádzkach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sú vyplácané výlučne v sídle prevádzkovateľa.