Výsledky žrebovania

43. stávkový týždeň Dátum žrebovania: 20. október 2020

EuroMilionyJoker

Vyžrebované čísla:

9 7 3 8 6 8

14 737,50 €

27 486,65 €

Poradie Výherné čísla Počet výhier Výška výhry
I. 973868 0 0,00 €
II. 73868 0 500,00 €
III. 3868 2 100,00 €
IV. 868 19 10,00 €
V. 68 302 3,50 €
VI. 8 2674 2,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktorejkoľvek prevádzke, ktorá je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € (vrátane) sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek prevádzke online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek prevádzka online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných prevádzkach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sú vyplácané výlučne v sídle prevádzkovateľa.