Výsledky žrebovania

43. stávkový týždeň dátum žrebovania: 20. október 2020 (utorok)

Euromilióny Jackpot: 1 607 054,04 €

Vyžrebované čísla:

6 10 11 16 22 24 33 4

Vyžrebované čísla podľa poradia:

24, 6, 11, 10, 16, 22, 33, 4

154 317,00 €

1 677 399,32 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 0 0,00 €
3. 6 + 1 2 1 671,70 €
4. 6 1 1 671,70 €
5. 5 + 1 35 88,10 €
6. 5 126 24,40 €
7. 4 + 1 382 13,10 €
8. 4 1786 7,50 €
9. 3 + 1 2139 4,80 €
10. 2 + 1 5737 3,30 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktorejkoľvek prevádzke, ktorá je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € (vrátane) sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek prevádzke online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek prevádzka online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných prevádzkach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sú vyplácané výlučne v sídle prevádzkovateľa.