Výsledky žrebovania

33. stávkový týždeň dátum žrebovania: 11. august 2020 (utorok)

Euromilióny Jackpot: 1 458 994,19 €

Vyžrebované čísla:

7 8 11 15 17 27 31 6

Vyžrebované čísla podľa poradia:

17, 15, 31, 27, 8, 7, 11, 6

153 622,50 €

1 529 216,78 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 0 0,00 €
3. 6 + 1 1 2 304,30 €
4. 6 4 672,00 €
5. 5 + 1 25 122,80 €
6. 5 204 15,00 €
7. 4 + 1 334 14,90 €
8. 4 2365 5,60 €
9. 3 + 1 1819 5,60 €
10. 2 + 1 4676 4,10 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktorejkoľvek prevádzke, ktorá je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € (vrátane) sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek prevádzke online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek prevádzka online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných prevádzkach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sú vyplácané výlučne v sídle prevádzkovateľa.