Klub Keno

Žrebujeme každé 4 minúty

Výsledky žrebovania

:00
:59

Číslo ťahu

Žrebovanie

KLUB KENO násobok

Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky si môžete nechať skontrolovať na ktoromkoľvek predajnom mieste, ktoré je vybavené systémom online.