Výzva na predbežné zapojenie záujemcov formou predloženia ponuky za účelom preskúmania možností realitného trhu

VÝZVA NA PREDBEŽNÉ ZAPOJENIE ZÁUJEMCOV FORMOU PREDLOŽENIA PONUKY ZA ÚČELOM PRESKÚMANIA MOŽNOSTÍ REALITNÉHO TRHU NA: ,,Zabezpečenie nájmu priestorov pre zamestnancov budúceho nájomcu“

Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky na zabezpečenie svojich prevádzkových potrieb hľadá vhodné administratívne priestory o celkovej výmere minimálne 5 467 m2 (kancelárske priestory) a 820 m2 (skladové priestory).

Požadované priestory majú slúžiť pre Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky a nasledovné podriadené organizácie:

  • TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.,
  • Fond na podporu športu
  • ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA SR

Potenciálni záujemcovia si môžu vyžiadať bližšie informácie o požadovanom štandarde potrebného na zabezpečenie prevádzkových potrieb budúceho nájomcu na adrese najom@mincrs.sk.

Ponuku bude možné predložiť do lehoty: 23. 02. 2024 do 15:00 hod.

Odporúčame, aby si potenciálny záujemca požiadal o bližšie informácie v primeranej lehote tak, aby bol schopný svoju ponuku predložiť do vyššie uvedenej lehoty.

Cieľom tejto Výzvy je, aby Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky umožnilo účasť na daný predmet Výzvy čo najširšiemu okruhu potenciálnych záujemcov pôsobiacich na relevantnom trhu, za dodržania minimálneho požadovaného štandardu potrebného na zabezpečenie prevádzkových potrieb budúceho nájomcu.