Vybrané organizácie a nadácie získajú tisíce eur na svoje fungovanie

Viac ako 141-tisíc EUR prerozdelil TIPOS občianskym združeniam, neziskovým organizáciám a nadáciám z podielu zo zaplatenej dane známej ako dve percentá.

Rekordné finančné výsledky národnej lotériovej spoločnosti TIPOS za rok 2022 sa pretavili aj do pomoci vybraným občianskym združeniam, neziskovým organizáciám a nadáciám. TIPOS vďaka možnosti darovať podiel zo zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby prerozdelil 13 organizáciám vyše 141 tisíc EUR. Financie poputujú na pomoc chorým deťom, zdravotne znevýhodneným, ľuďom postihnutým vojnou na Ukrajine či prírodnými katastrofami, ale aj organizáciám poskytujúcim psychologickú pomoc a poradenstvo.

„Ročne TIPOS podporí viacero skvelých projektov z oblasti športu, zdravotníctva či kultúry. Vďaka asignácii dane môžeme objem financií na podporu takýchto projektov ešte zvýšiť. A keďže v roku 2022 sa spoločnosti TIPOS darilo rekordne, rekordná je tento rok aj suma, ktorú sme mohli prerozdeliť občianskym združeniam, nadáciám a neziskovým organizáciám z podielu dane z príjmov právnickej osoby, ktorú TIPOS za uplynulý rok zaplatil. Ide o fantastických viac ako 141 tisíc EUR,“ informoval Oliver Felszeghy, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. „Organizácie sme vyberali tak, aby sme pokryli čo možno najširšie spektrum aktivít prostredníctvom známych a naozaj etablovaných organizácií, ktoré majú za sebou hmatateľné výsledky,“ doplnil Felszeghy.

Najvyššiu sumu – po 25 tis. EUR – prerozdelila národná lotériová spoločnosť trom subjektom: neziskovej organizácii Plamienok, občianskemu združeniu Svetielko nádeje a Nadácii Kvapka nádeje. Viac ako polovica z celkovej sumy, ktorú mohol TIPOS prerozdeliť, tak vyčlenil na pomoc onkologicky či nevyliečiteľne chorým deťom. Zvyšných vyše 66 tis. EUR prerozdelila národná lotériová spoločnosť medzi neziskové organizácie, občianske združenia či nadácie ako Liga za duševné zdravie SR, Slovenský Červený kríž, IPčko, Slovenská katolícka charita, Človek v ohrození či Sloboda zvierat. TIPOS podporil aj projekty zamerané na pomoc sociálne slabým a znevýhodneným jednotlivcom a rodinám, ako aj organizácie s humanitárnym, sociálnym a charitatívnym zameraním či organizácie poskytujúce pomoc ľuďom so zdravotným znevýhodnením.

TIPOS využíva možnosť darovať podiel zo zaplatenej dane každoročne. Len pre porovnanie, v roku 2022 podporil takýmto spôsobom 12 organizácií, ktorým prerozdelil sumu vyše 82 tis. EUR.