Ústavný súd potvrdil práva TIPOSu v kauze Lemikon

Jeden z najvýznamnejších súdnych sporov na Slovensku sa končí. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. definitívne uspela v niekoľkoročnom spore proti cyperskému Lemikonu a nemusí tejto schránkovej firme nič platiť. Ústavný súd totiž odmietol sťažnosť spoločnosti LEMIKON LIMITED na porušovanie práv tejto cyperskej spoločnosti.

Júnovým uznesením odmietol Ústavný súd SR ústavnú sťažnosť spoločnosti LEMIKON LIMITED. „Výsledok tohto konania opäť potvrdil, že spoločnosť TIPOS definitívne uspela v mnohoročnom spore proti cyperskému Lemikonu a nemusí tejto schránkovej firme platiť nič, čomu sa nesmierne tešíme. Kauza Lemikon je dlhoročná trauma našej firmy, z ktorej sa ešte dlho budeme reputačne spamätávať,“ vyjadril sa po rozhodnutí súdu Marek Kaňka, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti TIPOS.

V rámci predbežného prerokovania Ústavný súd SR konštatoval, že je vylúčené, aby rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave a Najvyššieho súdu SR vydané v medializovanom známom spore porušovali práva cyperskej spoločnosti. Zároveň Ústavný súd uviedol, že niektoré otázky už v minulosti záväzne meritórne preskúmal a tak o niektorých tvrdeniach o porušení práv Lemikonu nemohlo byť opätovne rozhodnuté.

Po rozhodnutí Najvyššieho súdu SR z roku 2019, ktorým bola žaloba Lemikonu voči TIPOSu v celom rozsahu zamietnutá, a neúspešnom dovolaní LEMIKON LIMITED, o ktorého odmietnutí rozhodol Najvyšší súd SR koncom roka 2020, ide v poradí už o tretie rozhodnutie potvrdzujúce, že nárok voči spoločnosti TIPOS nie je opodstatnený a že práva Lemikonu ako strany konania neboli nijako poškodené.

Rozhodnutie Ústavného súdu SR privítal aj Oliver Felszeghy, podpredseda predstavenstva a výkonný riaditeľ sekcie finančnej a právnej spoločnosti TIPOS: „Spor s Lemikonom sme síce zdedili, ale aktívne sme pracovali na jeho vyriešení. Som preto veľmi rád, že pribudlo ďalšie rozhodnutie, ktoré nám dáva za pravdu. Aj s ohľadom na dĺžku konania a žalovanú sumu sme radi, že sa spor už definitívne uzatvorí a že jeho výsledok je stopercentným úspechom TIPOSu.“

O spore:

Spoločnosť Športka v roku 2000 zažalovala TIPOS, národnú lotériovú spoločnosť, a. s. za neoprávnené používanie ochranných známok a know-how Športky, Šance a Matesu. V spore, v ktorom následne vystupoval v postavení žalobcu práve LEMIKON LIMITED, išlo o zdržanie sa nekalosúťažného konania, náhradu škody, vydanie bezdôvodného obohatenia a poskytnutie primeraného zadosťučinenia. Žalovaná suma vo výške istiny predstavovala 33 mil. EUR, pričom vzhľadom na dĺžku trvania sporu podstatným spôsobom narástlo aj samotné príslušenstvo. Vzhľadom na predmet konania, dĺžku trvania a výšku žalovanej sumy išlo jednoznačne o jeden z najvýznamnejších súdnych sporov na Slovensku.

www.tipos.sk

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. prijíma stávky na číselné lotérie LOTO, JOKER, LOTO 5 z 35, KENO 10, KENO JOKER, EUROMILIÓNY, EUROMILIÓNY JOKER, Eurojackpot a Eurojackpot JOKER okrem štandardných zberných miest aj prostredníctvom internetu cez stránku www.etipos.sk, ako aj prostredníctvom aplikácie pre smartfóny alebo prostredníctvom SMS správ zaslaním prázdnej SMS správy na číslo 3333. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. prijíma na svojich predajných miestach stávky aj na číselnú lotériu KLUB KENO a prostredníctvom internetovej stránky www.etipos.sk prevádzkuje aj číselnú lotériu e-KLUB KENO.