TIPOS si vybral kreatívnu agentúru

V najbližších rokoch bude pre TIPOS, národnú lotériovú spoločnosť, a. s. poskytovať strategický, kreatívny a digitálny fullservis agentúra MullenLowe GGK, ktorá zvíťazila vo verejnom obstarávaní na služby marketingovej a reklamnej agentúry.

Spoločnosť TIPOS vyhlásila v máji 2022 verejné obstarávanie, do ktorého sa zapojilo šesť uchádzačov. Cieľom súťaže bolo vybrať agentúru, ktorá sa stane dlhodobým strategickým partnerom spolutvoriacim komunikáciu značky. Výberové konanie pozostávalo z dvoch kôl, v ktorých sa hodnotila kvalita vypracovaného kreatívneho riešenia a cenová ponuka.

„Rád by som sa poďakoval všetkým zúčastneným agentúram za vynaložené úsilie, inšpiratívne pohľady a profesionalitu. Teší ma, že sme mali možnosť vyberať spomedzi top agentúr preukazujúcich dlhodobú stabilnú kvalitu. Všetko sa dialo maximálne transparentne s vopred zadefinovanými kritériami, čo je z môjho pohľadu jednou z top priorít, ako v takýchto prípadoch postupovať. Víťaznej agentúre ešte raz gratulujem a verím, že spoločne posunieme komunikáciu značky TIPOS správnym smerom,“ zhodnotil verejné obstarávanie Kristián Baráti, výkonný riaditeľ sekcie marketingu.

TIPOS chce v spolupráci s MullenLowe GGK zjednotiť komunikáciu

Podľa rebríčka TOP zadávateľov reklamy bol TIPOS za uplynulý rok tretím najväčším zadávateľom po spoločnostiach Lidl a Kaufland. Veľkou výzvou pre národnú lotériovú spoločnosť je zjednotenie celkovej komunikácie a jej synergický efekt smerom k posilneniu brandových parametrov. Zároveň chce výraznejšie komunikovať svoje výsadné postavenie najväčšieho podporovateľa športu na Slovensku. Spoločnosť TIPOS je zároveň jediným držiteľom prestížneho certifikátu v oblasti zodpovedného hrania na Slovensku, čím dosiahla súlad s vysokými štandardmi zodpovedného hrania, ktoré sleduje Európska lotériová asociácia.

„Komunikácia TIPOSu s tak širokým portfóliom produktov a aktivít potrebovala zastrešenie kvalitnou fullservisovou agentúrou. Vnímam to tak, že prišiel čas dodať komunikácii viac autentickosti a výraznejšie sa zamerať na imidžové parametre. Cieľom je nielen udržať rast, ale najmä zlepšiť vnímanie značky. Vypracované zadania sme detailne prešli „slide by slide“ a hľadali sme čo najväčší súlad s našou predstavou ďalšieho budovania značky. Veľmi oceňujem kvalitu prác a zodpovedný prístup, aký k tomuto zadaniu agentúry zvolili," doplnila Martina Fatyková, vedúca oddelenia marketingovej komunikácie, prieskumov a plánovania spoločnosti TIPOS.

„TIPOS bol pre nás zásadnou výzvou a poriadne preveril naše sily. Som hrdý na náš tím, že sa nám podarilo presadiť v takej tvrdej konkurencii. Teší ma to o to viac, že sme podľa výsledného bodovania zvíťazili v oboch kolách tohto náročného tendra. Do spolupráce ideme s chuťou pomôcť značke TIPOS dosiahnuť požadované ciele," uviedol Marek Pajtáš, managing director víťaznej reklamnej agentúry MullenLowe GGK.