TIPOS podporuje a uplatňuje rovnoprávne postavenie a odmeňovanie žien

8. marec je už tradične takmer na celom svete oslavovaný ako Medzinárodný deň žien a je symbolom ich boja za rovnoprávnosť. Vyvážené a rovnocenné postavenie žien a mužov nie je ani v súčasnom svete samozrejmosťou, ale je výsledkom úsilia spoločnosti.

Medzinárodný deň žien

Národná lotériová spoločnosť TIPOS si uvedomuje svoju zodpovednosť voči všetkým zainteresovaným stranám. Svoje zamestnankyne a zamestnancov podporuje a považuje za dôležité vytvárať a udržiavať rovnoprávne, bezpečné a nediskriminačné prostredie.

Práve na takýchto princípoch buduje moderné pracovné prostredie aj národná lotériová spoločnosť TIPOS. V súčasnosti v nej pracuje 93 žien a 85 mužov. Po prvýkrát je rodovo vyrovnané aj zloženie predstavenstva spoločnosti, ktoré tvoria dve ženy a dvaja muži.

Rozdiel v zárobkoch mužov a žien nižší ako 3%

Téma posilnenia práv a postavenia žien na celom svete je súčasťou dokumentu prijatého v roku 1995 známeho ako Pekingská deklarácia. V súčasnosti, na základe informácií Európskeho parlamentu*, ženy v Európskej únii zarábajú v priemere o takmer 12,7 % menej ako muži.

Národná lotériová spoločnosť zrealizovala v roku 2022 analýzu údajov o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov v rámci TIPOSu. Najdôležitejšou zistenou skutočnosťou bol fakt, že muži a ženy sú za rovnakú prácu odmeňovaní takmer rovnako. Z tejto analýzy vyplýva, že rodový mzdový rozdiel tzv. gender pay gap bol nižší ako 3 %, pričom sa spoločnosť TIPOS aj naďalej usiluje o znižovanie rozdielov v odmeňovaní.

*Zdroj: https://www.europarl.europa.eu/topics/sk/article/20200227STO73519/ake-velke-su-v-eu-platove-rozdiely-medzi-muzmi-a-zenami-infografika