TIPOS a EASIT sa dohodli na mimosúdnom urovnaní

Medializovaný prípad tzv. hráčskych účtov sa v civilnoprávnej rovine končí. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. a spoločnosť EASIT, s.r.o. sa dohodli na mimosúdnom urovnaní, a to v snahe vyhnúť sa dlhoročným súdnym sporom vo veci posúdenia prípadnej nesprávnej funkcionality hráčskeho konta internetovej herne prevádzkovanej spoločnosťou TIPOS a s tým spojeného možného zneužívania hráčskeho konta spočívajúceho v neoprávnených výberoch peňažných prostriedkov.

Spoločnosť TIPOS a spoločnosť EASIT podpísali dohodu o urovnaní. Z podpísanej dohody vyplýva, že spoločnosť EASIT sa rozhodla, aj napriek tomu, že nebolo jednoznačne určené, ktorá osoba, resp. spoločnosť je zodpovedná za možný vznik vyčíslenej škody, podieľať na eliminácii možnej vzniknutej škody spoločnosti TIPOS, a to sumou vo výške 279 195 EUR. Uzavretím tejto dohody a vyplatením predmetnej sumy zo strany spoločnosti EASIT tak dôjde k urovnaniu všetkých prípadných sporných vzájomných nárokov v súvislosti s touto vecou.

Je potrebné zdôrazniť, že celá problematika tzv. hráčskych kont má dve roviny – trestnoprávnu, ako aj civilnoprávnu. Dohoda o urovnaní sa týka civilnoprávnej roviny. Uzavretie dohody medzi spoločnosťou TIPOS a spoločnosťou EASIT teda nemá žiadny vplyv na prebiehajúce trestné konanie, ktoré bolo začaté po zásahu NAKA v novembri 2019 v budove spoločnosti TIPOS vo veci možného spáchania trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku (podľa § 237 ods. 1, ods. 3 písm. b), ods. 4 písm. a) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. h) Trestného zákona) a trestného činu legalizácie príjmu z trestnej činnosti (podľa § 234 ods. 1 písm. a), písm. b) Trestného zákona), ktoré je vedené voči konkrétnym osobám, a toto trestné konanie tak prebieha aj naďalej.

Všetky informácie, ktoré je možné v zmysle uzatvorenej dohody v tejto súvislosti poskytnúť, sú dostupné aj v Spoločnom vyhlásení Účastníkov dohody.