Súd v Štrasburgu potvrdil práva TIPOSu v kauze Lemikon

Je to definitívne! Európsky súd pre ľudské práva odmietol sťažnosť cyperskej spoločnosti Lemikon Limited spochybňujúcu zákonnosť rozhodnutí slovenských súdov vydaných v rámci jedného z najsledovanejších súdnych sporov v histórii Slovenska. Tento verdikt predstavuje definitívnu bodku za sporom, v ktorom dlhé roky hrozilo, že TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., bude musieť uhradiť cyperskej spoločnosti Lemikon viac než 33 mil. EUR.

Súdny spor, ktorý ešte na začiatku roku 2000 iniciovala voči TIPOS-u obchodná spoločnosť Športka, a to v súvislosti s údajne protiprávnym používaním jej know-how a ochranných známok Športka, Šanca a Mates, trval skoro dvadsaťdva rokov. Športka, ktorú neskôr v tomto konaní ako žalobcu vystriedala práve cyperská spoločnosť Lemikon, od TIPOSu žiadala nielen to, aby sa TIPOS zdržal ďalšieho požívania jej know-how a ochranných známok, ale aby jej tiež ako náhradu ujmy vyplatil peňažné plnenie vo výške 33 mil. EUR. Táto suma pritom predstavovala iba istinu žalovanej pohľadávky a v prípade prehry v spore by bol TIPOS povinný uhradiť okrem istiny aj astronomické úroky z omeškania.

Napriek tomu, že Krajský súd v Bratislave v roku 2007 zaviazal TIPOS na úhradu sumy vo výške 1,003 mld. Sk (33,3 mil. EUR), TIPOSu sa napokon podarilo výsledok sporu zvrátiť. Kľúčovým bol najmä rozsudok Najvyššieho súdu SR z roku 2019, ktorým došlo k zamietnutiu žaloby spoločnosti Lemikon a k uloženiu povinnosti nahradiť TIPOSu trovy celého súdneho konania.

Hoci rozsudok Najvyššieho súdu SR z roku 2019 napadol Lemikon dovolaním a neskôr aj ústavnou sťažnosťou, výsledok sporu ostal nezmenený a víťazstvo TIPOSu bolo potvrdené. „Lemikon však svoju snahu zvrátiť výsledok sporu nevzdal ani po tom, čo v roku 2021 Ústavný súd SR odmietol jeho ústavnú sťažnosť a rozhodol sa využiť aj poslednú možnosť, sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva. Ani v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva však Lemikon neuspel,“ povedal Oliver Felszeghy, podpredseda predstavenstva a výkonný riaditeľ sekcie finančnej a právnej TIPOSu.

Sťažnosť Lemikonu bola vyhlásená za neprijateľnú, čím sa finálne potvrdil výsledok priaznivý pre spoločnosť TIPOS. Z dôvodu, že proti takémuto rozhodnutiu Európskeho súdu pre ľudské práva nie je prípustný opravný prostriedok, možno dlhoročný spor vedený medzi cyperskou obchodnou spoločnosťou Lemikon a slovenskou národnou lotériovou spoločnosťou považovať za definitívne skončený. TIPOSu sa tak podarilo uhájiť si po rokoch intenzívnej obrany svoje víťazstvo a uzatvoriť túto dlhoročnú kauzu so stopercentným úspechom.