Stierací žreb do detského sveta nepatrí

Národná lotériová spoločnosť TIPOS sa zapojila do tohtoročnej medzinárodnej kampane GIFT RESPONSIBLY – ZODPOVEDNÉ DAROVANIE, do ktorej sa každoročne pridávajú viaceré lotériové spoločnosti, ako aj organizácie mimo hazardného priemyslu z celého sveta. Kampaň má vzdelávací charakter a jej cieľom je informovať o rizikách darovania stieracích žrebov deťom.

Stieracie žreby patria medzi obľúbené drobné darčeky, ktorými môžeme urobiť radosť svojim najbližším. Ak by ste však premýšľali nad tým, že by mohli urobiť radosť aj deťom, mali by ste spozornieť. Žreby do rúk detí rozhodne nepatria, keďže tie vyhodnocujú riziko inak ako dospelí a existuje tak vyššie riziko vzniku závislosti. „Ak ich dospelý daruje dieťaťu, častokrát si neuvedomuje súvisiace riziká. Výskumy totiž ukazujú, že predčasné zapojenie detí do hazardných hier, vrátane stieracích žrebov, môže v neskoršom veku zvýšiť riziko vzniku problému s nadmerným hraním hazardných hier. Preto zvážte, aké darčeky darujete deťom,“ uviedla Adriana Podobová, hovorkyňa spoločnosti TIPOS. „Stieracie žreby sú skvelým darčekom – ale len pre dospelých,“ uzavrela Podobová.

Spoločnosť TIPOS sa zapojila do kampane GIFT RESPONSIBLY – ZODPOVEDNÉ DAROVANIE v rámci stratégie podpory zodpovedného hrania. Jedným z cieľov zodpovedného hrania je zvyšovať povedomie o preventívnych opatreniach a informovať o možných rizikách súvisiacich s hraním hazardných hier. „Spoločnosť TIPOS si uvedomuje, že deti a mladiství sú najviac ohrozenou skupinou z pohľadu hazardných hier. Napriek tomu, že predaj lotériových produktov je na Slovensku povolený až od 18 rokov, môžu sa aj oni prostredníctvom dospelých dostať k takejto forme zábavy. TIPOS preto realizuje viaceré opatrenia s cieľom ochrany detí a mladistvých, vzdeláva predajcov o princípoch zodpovedného hrania a dbá na označenie predajnej siete, ako aj marketingovej komunikácie minimálne symbolom „18+“, vysvetlila Podobová a dodala, že aktuálnou kampaňou chce TIPOS apelovať hlavne na rodičov. „Je spoločensky žiadúce, aby rodičia neumožňovali deťom prísť do kontaktu s hazardom podobne ako s alkoholom, či s inými potenciálne návykovými látkami a činnosťami.“

TIPOS – líder v oblasti zodpovedného hrania na Slovensku

Cieľom spoločnosti TIPOS je prevádzkovať svoje hry tak, aby boli pre hráčov atraktívne a prinášali im zábavu a radosť. Zároveň sa však spoločnosť snaží o vytvorenie a udržanie bezpečného hráčskeho prostredia a minimalizáciu negatívneho sociálneho dopadu hazardných hier na jednotlivca a celú spoločnosť.

V rámci stratégie zodpovedného hrania TIPOS spolupracuje aj s odbornými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti prevencie a liečby hráčov, u ktorých boli identifikované problémy s hraním hazardných hier. Na webovej stránke spoločnosti, v sekcii Zodpovedné hranie, nájdu hráči okrem iného aj informácie o nástrojoch a zásadách zodpovedného hrania, ktorých dodržiavanie pomôže udržať hranie vždy pod kontrolou.