Štátny TIPOS má už rok nové vedenie

Nový manažment lotériového gigantu dokázal po trojročnom kontinuálnom poklese zisku spoločnosti priniesť rekordné výsledky a v budúcnosti chce atakovať miliardový obrat. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti TIPOS Marek Kaňka (Foto: TIPOS)

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. má od 23. apríla 2020 nové vedenie. Nový manažment spoločnosti dokázal za uplynulý rok, vďaka strategickým rozhodnutiam a viacerým prijatým opatreniam, naštartovať rast niekoľko rokov klesajúceho zisku, inovovať ponuku produktov a ešte viac podporovať šport. Rekordné čísla hospodárenia spoločnosti za uplynulý rok potvrdil aj nezávislý audit.

V spoločnosti TIPOS prišlo v apríli uplynulého roka k významným personálnym zmenám. Znížil sa počet členov predstavenstva zo šiestich na štyroch členov, jednotliví členovia predstavenstva zároveň odvtedy nesú za jednotlivé oblasti aj priamu riadiacu zodpovednosť. Všetci štyria členovia predstavenstva pochádzajú zo súkromnej sféry a koncept fungovania súkromných firiem preniesli aj do vedenia štátneho podniku. Priority nového vedenia boli postavené čisto biznisovo, čo sa osvedčilo.

Spoločnosť TIPOS totiž skončila rok 2020 s rekordným obratom. Ten bol vyšší o 143 mil. eur (+26,4 %) oproti roku 2019 a dokonca o takmer 200 mil. vyšší oproti pôvodnému plánu na rok 2020, ktorý nastavovalo ešte bývalé vedenie spoločnosti. Vďaka takémuto obratu dosiahla spoločnosť o 29 % vyšší zisk po zdanení oproti roku 2019 (zo 7,5 mil. eur v 2019 na 9,6 mil. eur v 2020). Prostredníctvom odvodu pre ministerstvo školstva zároveň spoločnosť podporila šport v hodnote takmer 47 mil. eur. Výsledky spoločnosti potvrdil aj nezávislý audit.

„Som veľmi spokojný s výsledkami, ktoré sme v TIPOSe za ostatný rok dosiahli. Bol to jednoznačne najúspešnejší rok TIPOSu, a to vo viacerých sférach – nielen z pohľadu výnosov spoločnosti, ziskovosti spoločnosti, ale celkovo aj z pohľadu atmosféry a komunikácie nielen voči klientom a zákazníkom, ale aj zamestnancom firmy,“ zhodnotil svoje ročné pôsobenie vo funkcii generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti TIPOS Marek Kaňka.

„Za ten ostatný rok sme sa borili aj s dodatočnými auditmi. Bol to však základ, ktorý bolo nevyhnutné spraviť, aby sme mali na čom ďalej stavať. A už sa to prejavuje aj vo výsledkoch. Výrazným spôsobom sa nám podarilo naštartovať kurzové stávky a významne rastieme aj pri predaji žrebov,“ ozrejmil Oliver Felszeghy, výkonný riaditeľ finančnej a právnej sekcie a podpredseda predstavenstva.

„Produkty máme nastavené naozaj dobre. Vykonali sme hĺbkovú analýzu, odstrihli to, čo nefungovalo a investovali do projektov, pri ktorých sme videli potenciál na trhu, rýchlejší predaj, lepší zážitok zo zábavy pre našich zákazníkov. A oplatilo sa to,“ zhodnotil výkonný riaditeľ sekcie produktov a člen predstavenstva Stanislav Molnár.

„Svoju úlohu pri rekordných číslach vo veľkej miere zohralo aj vhodnejšie nastavenie prepojenia predaja a marketingu. Zároveň sa nám vo výraznej miere podarilo vynegociovať zníženie cien na mediálnom trhu, dostali sme teda viac mediálneho priestoru za menej peňazí, a aj to podporilo predaj našich produktov,“ vysvetlil výkonný riaditeľ sekcie predaja a marketingu a člen predstavenstva Ladislav Tručka.

„Zároveň sa nám darí prinavrátiť spoločnosti TIPOS imidž najväčšieho podporovateľa športu. Pozitívne sme napríklad zviditeľnili TIPOS uzavretím zmluvy s Asociáciou profesionálnych hokejových klubov, čím sa TIPOS stal generálnym partnerom TIPOS Extraligy, zároveň sme potvrdili projektové partnerstvo aj so Slovenským olympijským a športovým výborom. Avšak tento imidž nebudujeme len cez naše projektové partnerstvá a sponzoringy, ale aj prostredníctvom rekordného odvodu pre šport (pozn. za rok 2020 47 mil. eur),“ doplnil Tručka.

Čísla za prvý kvartál 2021 naznačujú, že biznis sa rozbehol a v tomto trende chce spoločnosť pokračovať počas celého roka. Plány vedenia spoločnosti do ďalších rokov sú totiž pomerne smelé. TIPOS by sa mal stať jednotkou na trhu a prekonať hranicu obratu spoločnosti vo výške jednej miliardy eur. „Náš akcionár, ktorým je ministerstvo financií, sa stotožňuje s našimi ambíciami - potenciál firmy TIPOS vidíme na úrovni jednej miliardy,“ potvrdil Felszeghy. „Chceme posunúť spoločnosť TIPOS medzi najväčšie slovenské firmy. Nesmieme mať nižšie ambície ako naša konkurencia. TIPOS jednoducho musí byť úspešná moderná, mladá, dynamická a inovatívna firma,“ dodal Molnár.

„Chceme byť vzorom pre ostatné štátne firmy, že sa to dá. Že aj v rámci štátnej firmy sa dá vybudovať úspešný biznis. Chcel by som, aby bol každý Slovák hrdý na spoločnosť TIPOS tak, ako to poznáme pri lotériových spoločnostiach zo severských krajín,“ uzavrel Kaňka.