Spoločnosť TIPOS získala certifikáty potvrdzujúce zavedenie a používanie systému manažérstva compliance a systému manažérstva proti korupcii

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. potvrdila v závere roka 2022 svoj zámer upevňovania dôveryhodnosti obchodnej značky a ďalšieho budovania stability v oblasti poskytovania licencovaných lotériových a stávkových služieb. Spoločnosť získala v decembri dva dôležité ISO certifikáty, z ktorých jeden, potvrdzujúci zavedenie a používanie systému manažérstva súladu (Compliance management system), dosiahla ako prvá na slovenskom trhu s lotériami a hazardnými hrami.

„Spoločnosť TIPOS si je vedomá svojej spoločenskej zodpovednosti, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou jej dlhodobej firemnej stratégie, vyplývajúcej pre ňu nielen z pozície prevádzkovateľa hazardných hier, ale aj z pozície národnej lotériovej spoločnosti. Získané certifikáty sú zárukou dodržiavania zvolenej stratégie a sú pre TIPOS záväzkom do ďalšieho obdobia,“ uviedol Mgr. Oliver Felszeghy, MBA, podpredseda predstavenstva spoločnosti TIPOS.

Podľa podpredsedu predstavenstva TIPOSu bolo získanie ISO certifikátov od renomovaného certifikačného orgánu systémov manažérstva, TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., dobrovoľným rozhodnutím vedenia spoločnosti. Zároveň je aj potvrdením zavedenia dobrých manažérskych postupov v národnej lotériovej spoločnosti, ktorými sa do praxe zaviedol Systém manažérstva súladu (Compliance management system, ISO 37301:2021) a Systém manažérstva proti korupcii (ISO 37001:2016) v oblasti poskytovania a riadenia štátom licencovaných lotériových a stávkových služieb, prijímania stávok a vyplácania výhier na území Slovenskej republiky, vrátane vývoja, dizajnu, predaja, prevádzky a podporných služieb podľa zákona o hazardných hrách. Celý proces implementácie požiadaviek ISO noriem bol koordinovaný Mgr. Dášou Hudákovou, Compliance Officerom spoločnosti TIPOS.

Zavedením a efektívnym fungovaním systému manažérstva súladu a systému manažérstva proti korupcii sú eliminované riziká a súvisiace porušenia, ktoré môžu mať za následok pokuty ako aj iné zákonné a zmluvné sankcie, finančné straty alebo dopady na reputáciu spoločnosti TIPOS. Rovnako tak sa ich nastavením prispieva k budovaniu dôvery zamestnancov spoločnosti TIPOS, jej zákazníkov, zmluvných partnerov, ostatných zainteresovaných strán a širokej verejnosti.

„To, že si spoločnosť TIPOS vybrala ako partnera v procese certifikácie TÜV SÜD Slovakia, hovorí o tom, že manažment má jasnú predstavu o riadení spoločnosti. Práve medzinárodné systémy ISO ako Systém manažérstva súladu (ISO 37301) a Protikorupčný manažérsky systém (ISO 37001) pomáhajú firmám riadiť rizikové oblasti, splniť súlad s požiadavkami, ktoré sa ich bezprostredne týkajú a odstraňovať riziká korupcie,“ skonštatoval Ing. Branislav Chmel, generálny riaditeľ TÜV SÜD Slovakia. Dodal, že je presvedčený o tom, že implementácia a certifikácia týchto manažérskych systémov splní svoj účel a spoločnosť TIPOS ešte posilní svoju dôveryhodnosť vo vzťahu k zamestnancom, zákazníkom, obchodným partnerom, ale aj širokej verejnosti.