Spoločnosť TIPOS venovala slovenským nemocniciam viac ako 300 kusov televízorov

Mnohí z nás si nevedia predstaviť vianočné obdobie bez sledovania obľúbených televíznych programov. Máme s tým spojené myšlienky a spomienky na pohodlie domova a príjemnú atmosféru v kruhu rodiny. No stane sa, že namiesto domova sa človek ocitne v tom čase v nemocnici, kde mu domácu atmosféru môže aspoň trochu navodiť sledovanie vianočného televízneho programu. V tomto predvianočnom období sa národná lotériová spoločnosť TIPOS rozhodla, že darovaním televíznych prijímačov zlepší pobyt pacientov v niekoľkých slovenských nemocniciach.

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. každoročne podporuje sponzorsky alebo darmi nejeden zmysluplný projekt či verejnoprospešnú inštitúciu. Tentoraz TIPOS venuje vecný dar slovenským nemocniciam, ktoré zastrešuje Asociácia nemocníc Slovenska. Do výbavy niekoľkých zdravotníckych zariadení sa tak dostali televízory a konzoly – držiaky na televízne prijímače. Viac ako 300 televízorov poslúži v nemocniciach nielen pacientom, ale televízne prijímače môžu byť použité i ako informačné obrazovky alebo monitory pre verejnosť a návštevníkov zdravotníckych zariadení.

„Spoločnosť TIPOS už niekoľkokrát podporila zdravotnícke zariadenia zakúpením dôležitých pomôcok a prístrojov, ktoré zlepšujú liečbu pacientov. Počas pandémie sme aj v rámci našich interných aktivít poukazovali na dôležitosť zdravotnej starostlivosti. Práve preto je pre nás veľmi prirodzené, že sme sa v tomto predvianočnom období rozhodli obdarovať nemocnice a zdravotnícke zariadenia. Nevyužité televízory a konzoly touto cestou nájdu nové uplatnenie a pomôžu pacientom a zdravotnej starostlivosti na Slovensku,“ uviedol Mgr. Oliver Felszeghy, MBA, podpredseda predstavenstva spoločnosti TIPOS.

Týmto spôsobom bolo obdarovaných 59 nemocníc a zdravotníckych zariadení po celom Slovensku. „Veľmi si vážime pomoc spoločnosti TIPOS prostredníctvom daru vo forme TV pre pacientov v zdravotníckych zariadeniach združených v Asociácii nemocníc Slovenska. Veríme, že týmto darom spríjemnime pacientom čas počas ich hospitalizácie. Dovoľte mi preto sa aj touto cestou srdečne poďakovať za pomoc a spoluprácu,“ dodal MUDr. Marián Petko, MPH, prezident Asociácie nemocníc Slovenska.