Overovanie výhier na regionálnych strediskách

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. oznamuje tipujúcim hráčom - výhercom, že výhercovia s výhrou nad 5 tisíc eur si môžu dať overiť svoje výhry aj na našich regionálnych strediskách. Overovanie výhier bude v regionálnych strediskách zabezpečené vždy v pondelok, stredu a v piatok v čase od 8:00 do 15:00.

Upozorňujeme, že výhry sa na regionálnych strediskách nebudú vyplácať v hotovosti.

Regionálne strediská (RS) spoločnosti TIPOS:

  • RS Nitra, Jakuba Haška 1, 949 01 Nitra
  • RS Banská Bystrica, Lúčičky 20, 974 09 Banská Bystrica
  • RS Žilina, Tomáša Ružičku 8500/23, 010 01 Žilina
  • RS Košice, Business Center Moldavská a.s., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice

Na vstup do budovy spoločnosti TIPOS je potrebné dodržať všetky protiepidemiologické opatrenia v súlade platnými nariadeniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva SR.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s vyplatením výhry kontaktujte infolinku spoločnosti TIPOS na číslach 18 177 alebo 18 277, príp. napíšte e-mail na info@tipos.sk.

Informácia o vyplácaní výhier v sídle spoločnosti.