Olympionici a paralympionici zložili sľub do rúk prezidentky SR

Slávnostný sľub v mene celej olympijskej a paralympijskej výpravy zložili v stredu do rúk prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej športová gymnastka Barbora Mokošová a parastrelec Radoslav Malenovský.

Mokošová s Malenovským predniesli prítomným na nádvorí Prezidentského paláca v Bratislave slávnostný sľub. V mene oboch výprav sa zaviazali rešpektovať a dodržiavať Olympijskú chartu, etické pravidlá a princípy, ktorými sa hry riadia. Sľúbili za všetkých členov výpravy, že budú súťažiť podľa pravidiel, bez dopingu a v ozajstnom športovom duchu. Zároveň sľúbili vzorne reprezentovať Slovenskú republiku.

„V mene všetkých športovcov slovenskej výpravy na Hrách XXXII. olympiády v Tokiu sľubujeme účasť pri rešpektovaní a dodržiavaní pravidiel a v duchu fair play, inklúzie a rovnosti. Spoločne sme solidárni a venujeme sa športu bez dopingu, podvádzania a akejkoľvek formy diskriminácie. Robíme to pre česť našich tímov, v súlade so základnými zásadami olympizmu, a aby sme vďaka športu robili svet lepším. Tak sľubujeme!,“ uviedli športovci v slávnostnom sľube.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala sľub slovenskej olympijskej výpravy. Vyzdvihla odhodlanie športovcov pripravovať sa na olympiádu v období veľkej neistoty spôsobenej pandémiou koronavírusu a zaželala všetkým členom výpravy veľa úspechov a šťastia v Tokiu.

Na sľub prišlo dokopy 48 členov z výpravy na olympijské hry a 42 z výpravy na paralympiádu. Členovia výpravy dostali od prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Antona Siekela účastnícke odznaky a menovacie dekréty. Počas sľubu si prítomní uctili minútou ticha všetky obete pandémie koronavírusu na Slovensku a tiež reprezentanta v paratlaku na lavičke Mareka Kamzíka, ktorý koncom marca umrel na následky ochorenia Covid-19.

Hry XXXII. olympiády sa uskutočnia od 23. júla do 8. augusta v Tokiu. Na prestížnom športovom podujatí sa predstaví 41 slovenských športovcov. V dňoch od 24. augusta do 5. septembra sú v Tokiu na programe XVI. paralympijské hry.