JA SOM KULTÚRA – PRIESTOR PRE ŽIVÚ KULTÚRU

Občianske združenie Spectaculum pripravilo projekt, ktorý vytvoril príležitosť pre všetky zložky kultúrneho priemyslu od technických až po umelecké profesie pracovať, realizovať sa a tvoriť v počas dlhodobého obmedzenia. Na Slovensku sa nachádza vyše 70 klubov a kultúrnych stánkov, ktoré sa aktívne venujú svojej kultúrnej činnosti v danom mieste alebo regióne. Z toho niektoré sú celoročne, alebo čiastočne dotované štátom pod MKSR. Tá podstatne väčšia časť, sú kultúrne stánky, ktoré nie sú podporované štátnymi dotáciami a žijú len z priamych výnosov zo svojej činnosti a kultúrnych aktivít. Práve z tých bolo vybraných 10 až 20 najobsadzovanejších, ktoré boli v projekte „JA SOM KULTÚRA – PRIESTOR PRE ŽIVÚ KULTÚRU” podporené.

Druhou líniou podpory v rámci projektu „JA SOM KULTÚRA – PRIESTOR PRE ŽIVÚ KULTÚRU” boli umelci. Na každom koncerte vystúpili dve etablované hudobné formácie z domácej scény. Spolu v rámci projektu účinkovalo 130 až 160 umelcov a hudobníkov.

Koncerty boli profesionálne prenášané formou live streamu. Celý Live stream sa uskutočnil na všetkých dostupných sociálnych sieťach. Sledovanie koncertov bolo bezplatné. Pre divákov, ktorí si uvedomujú závažnosť situácie a chceli projekt podporiť bola možnosť si zakúpiť virtuálne vstupenky, z čoho výťažok je určený práve na podporu klubov, obslužného personálu, alebo hudobníkov.

Táto aktivita vytvorila priestor pre kultúru a jej realizáciu v nových dostupných formátoch a médiách vychádzajúcich zo súčasnej situácie obmedzeného kontaktu a opatrení nariadených počas postihnutia pandémiou koronavírusu.

Suma za rok 2020: 20 000 €