Dary pre nemocnice v druhej vlne pandémie v roku 2020

Pre sa neustále sa zvyšujúci počet nakazených koronavírusom sa TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. rozhodla venovať 10 univerzitným a fakultným nemocniciam na Slovensku spolu 200 tisíc eur, ktoré poslúžili na nákup potrebného vybavenia, prístrojov a na prípadné dobudovanie infraštruktúry v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Každá podporená nemocnica vyšpecifikovala, ako finančnú podporu využije tak, aby boli pokryté najviac potrebné a nevyhnuté náklady. Cieľom je, aby sa testovanie pacientov zrýchlilo, zefektívnilo a aby bola pre pacientov zabezpečená adekvátna starostlivosť.

Finančná pomoc bola prerozdelená týmto nemocniciam na nasledovné účely:

  • UN Bratislava: dobudovanie mobilných odberových miest a doplnenie prístrojov a materiálno-technického vybavenia na samotnú diagnostiku
  • FNsPF.D.Roosevelta Banská Bystrica: mobilné plazmové dezinfekcie vzduchu
  • UNLP Košice: prístroj na aerosólovú dezinfekciu, prenosný ultrazvuk a doplnenie vybavenia
  • FN Nitra: výpočtová technika a čítačka kódov na spracovanie vzoriek FNsP Nové Zámky: uzavreté germicídne žiariče, termokamera na snímanie teploty a prístroj na aerosólovú dezinfekciu
  • FNsP J.A. Reimana Prešov: nákup detekčných brán s meraním teploty, ochrana zamestnancov
  • FN Trenčín: antigénové testy, ochranné prostriedky
  • FN Trnava: infúzna technika súvisiaca s COVID-19 a terminál s termočipom na meranie teploty
  • FNsP Žilina: termokamery na meranie teploty, nádoby na dezinfekciu
  • UN Martin: Flat panel detektora RTG žiarenia k prenosnému RTG prístroju, ktorý výrazne prispeje k lepšej, bezpečnejšej a rýchlejšej diagnostike pracientov s COVID-19
  • Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky: nákup germicídnych žiaričov a termokamery

Suma za rok 2020: 198 477 €