ČSOB Bratislava Marathon 2020

ČSOB Bratislava marathon je najväčším bežeckým sviatkom organizovaným na Slovensku. Vyniká športovým rozsahom, počtom disciplín a množstvom sprievodných podujatí (aktivity trvajú celý maratónsky týždeň, mnohé začínajú aj niekoľko mesiacov pred akciou). Každoročne dáva šancu tisíckam najmä rekreačných bežcov užiť si veľkolepé podujatie s kvalitným servisom, zázemím a štandardom na úrovni behov organizovaných v krajinách s väčšou bežeckou históriu (podujatie má udelený najvyšší, 5 hviezdičkový certifikát kvality Európskej atletiky EA).

Veľmi podstatnú zložku podujatia tvorí časť venovaná deťom, ktorej sa každoročne zúčastňuje viac ako 2 000 detí. Ďalšou výraznou črtou je podpora charity a znevýhodnených (deti z detských domov, hendikepovaní športovci). Každoročne sa na podporu charitatívnych projektov uskutočňuje zbierka a peniaze idú na podporu Konta Bariéry a na podporu detí s onkologickými ochoreniami, resp. priamo adresátom prostredníctvom viacerých zapojených charitatívnych organizácií. Cieľom akcie je motivovať k športu široké masy obyvateľstva.

Suma za rok 2020: 192 000 €