Tresk-plesk

  • Okamžitá lotéria s doplnkovým žrebovaním.
  • Cena stieracieho žrebu je 20 Sk.
  • Žreb okamžitej lotérie obsahuje dve hracie polia.
  • V prvom poli možno vyhrať 20, 50, 100, 200, 500, 1000 alebo 5000 Sk, výhra a jej výška je určená tromi symbolmi T v smere vodorovnom, zvislom či diagonálnom.
  • V druhom poli je možné vyhrať 25000 Sk, ak bude vyžrebované číslo uvedené v tomto poli. Žrebovanie prebehne každý týždeň, jeho výsledky sa následne zverejnia výhernou listinou. Ak sa po zotretí objavia tri symboly žrebu TTT, hráč vyhráva ďalší žreb Tresk-Plesk.
Tresk-Plesk

HERNÝ PLÁN okamžitej lotérie „TRESK-PLESK“

I. časť - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Okamžitá lotéria „TRESK-PLESK“ je lotériou podľa § 2 písm.d) zákona SNR č. 194/90 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov, ktorej sa dobrovoľne zúčastňuje každá fyzická osoba, ktorá zaplatí vklad (kúpi stierací žreb). Návratnosť vkladu sa účastníkovi nezaručuje.

2. Po zakúpení žrebu a zotretí zakrytých častí sa účastník hry dozvie o okamžitej výhre, o ktorej rozhoduje výlučne náhoda.

3. Cena jedného žrebu je 20 Sk.

4. Počet žrebov vydaných v lotérii je 10 000 000 ks (desať miliónov kusov)

5. Hernú istinu tvorí násobok počtu žrebov v lotérii a ceny za jeden žreb. Herná istina lotérie je 200 000 000 Sk (dvestomiliónov slovenských korún).

Úhrnnú cenu výhier tvorí celková suma určená na výhry, ktorá je 105 000 000 Sk a predstavuje 52,5%-ný podiel z hernej istiny.


II.časť PRAVIDLÁ HRY

Účastníkom hry sa stáva každá fyzická osoba zakúpením stieracieho žrebu za 20 Sk na príslušných predajných miestach.

Žreb lotérie „TRESK-PLESK“ obsahuje dve samostatné hracie polia zakryté stieracou vrstvou. Zotretím stieracej vrstvy sa účastník hry dozvie o okamžitej výhre.

Určenie výhry a výšky výhier

  • Prvé hracie pole stieracieho žrebu je rozdelené na 9 častí s hracími symbolmi. Výhra je určená tromi symbolmi T (Tipos), ktoré môžu byť umiestnené vodorovne, zvisle, alebo diagonálne.

  • Výšku výhry označuje šipka so sumou vytlačená mimo stieracej vrstvy. Ak sú tri symboly T (Tipos) umiestnené vodorovne, výhra môže byť vo výške 20, 50, alebo 100 Sk Ak sú symboly T (Tipos) umiestnené zvisle, výška výhry môže byť 200, 500, alebo 1 000 Sk. Pri troch symboloch T (Tipos) umiestnených po diagonále, žreb vyhráva výhru 5 000 Sk.

  • Druhé hracie pole stieracieho žrebu obsahuje výhru vo výške 20 Sk vyplácanú vo forme ďalšieho žrebu, alebo žrebovanú výhru vo výške 25 000 Sk. Ak sa pod stieracou vrstvou objavia 3 symboly žrebu , vtedy hráč vyhráva ďalší žreb lotérie TRESK-PLESK. Žreby, ktoré môžu vyhrať 25 000 Sk majú pod stieracou vrstvou štvorčíslia, (od 0000 do 9999) z ktorých je týždenne jedno žrebované generátorom náhodných čísiel (celkom 104 ks). Žrebovanie bude vykonávané za prítomnosti lotériovej komisie TIPOS, a.s. a zástupcov štátneho dozoru, o čom bude vyhotovená zápisnica a výherné čísla budú zverejňované každý týždeň vo výhernej listine. Nevyhrávajúce žreby budú mať na tomto mieste text „SKÚS TO ZNOVA“.

Úhrnná cena výhier je v tejto lotérii rozdelená takto:

hodnota výhry (Sk) počet ks celková hodnota (Sk)

20

1 800 000 36 000 000
50 520 000 26 000 000
100 200 000 20 000 000
200 20 000 4 000 000
500 8 000 4 000 000
1 000 5 000 5 000 000
5 000 400 2 000 000
žreb 20 270 000 5 400 000
25 000 (žrebované) 104 26 000 000
Spolu 2 823 504 105 000 000

Pravdepodobnosť výhry je: 1:3,54

Výhry v hodnote 20 (vrátane výmeny za nový žreb), 50, 100 200 a 500 Sk sú povinní vyplatiť predajcovia na mieste predaja, výhry 1 000, 5 000 a 25 000 Sk budú výhercovi vyplácané v zberniach, ktoré predávajú produkty TIPOS, a.s.

Lehota na vyzdvihnutie okamžitých výhier je 60 dní od dátumu ukončenia predaja žrebov, t. j. do 29.6.2005.


III. časť - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Doba predaja stieracích žrebov okamžitej lotérie „TRESK-PLESK“ je stanovená od 1. mája 2003 do 30. apríla 2005.

Príslušné ustanovenia tohto herného plánu sú v zmysle § 9 ods. 2 zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách, v znení neskorších predpisov uvedené na každom žrebe tejto lotérie.

TIPOS, a.s. ako prevádzkovateľ tejto okamžitej lotérie môže po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií Slovenskej republiky, vydávať zmeny a doplnky k tomuto hernému plánu.

Neznalosť ustanovení tohto herného plánu nezakladá nárok na reklamáciu a nebude sa na ňu prihliadať.

Tento herný plán nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Ing. Stanislav Žiačik
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľCrazy Spiny
Získaj podiel z 60 000 €
Vianočná lotéria je späť
Sunset Turnaje
Vstupný bonus 1 050 € + 280 spinov