Výsledky žrebovania

22. stávkový týždeň dátum žrebovania: 27. máj 2020 (streda)

Loto 5 z 35 Jackpot: 0,00 €

Vyžrebované čísla:

4 5 20 25 31

Vyžrebované čísla podľa poradia:

5, 31, 20, 4, 25

99 745,50 €

88 178,76 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 5 2 29 483,48 €
II. 4 71 294,40 €
III. 3 2518 3,30 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktorejkoľvek prevádzke, ktorá je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € (vrátane) sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek prevádzke online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek prevádzka online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných prevádzkach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sú vyplácané výlučne v sídle prevádzkovateľa.