Výsledky žrebovania

38. stávkový týždeň Dátum žrebovania: 20. september 2018

KenoJoker Jackpot: 7 564,40 €

Vyžrebované čísla:

8 6 9 6 9 4

3 113,10 €

8 471,90 €

Poradie Výherné čísla Počet výhier Výška výhry
I. 869694 0 0,00 €
II. 69694 0 1 200,00 €
III. 9694 0 150,00 €
IV. 694 6 30,00 €
V. 94 99 2,50 €
VI. 4 960 0,50 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.