Výsledky žrebovania

17. stávkový týždeň Dátum žrebovania: 25. apríl 2017

KenoJoker Jackpot: 4 247,10 €

Vyžrebované čísla:

7 5 3 5 9 9

3 073,20 €

6 628,60 €

Poradie Výherné čísla Počet výhier Výška výhry
I. 753599 0 0,00 €
II. 53599 1 1 200,00 €
III. 3599 1 150,00 €
IV. 599 12 30,00 €
V. 99 91 2,50 €
VI. 9 888 0,50 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.