Výsledky žrebovania

12. stávkový týždeň Dátum žrebovania: 21. marec 2018

KenoJoker Jackpot: 701,05 €

Vyžrebované čísla:

1 3 6 0 4 7

2 978,10 €

1 489,05 €

Poradie Výherné čísla Počet výhier Výška výhry
I. 136047 0 0,00 €
II. 36047 0 1 200,00 €
III. 6047 0 150,00 €
IV. 047 4 30,00 €
V. 47 92 2,50 €
VI. 7 876 0,50 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.