Výsledky žrebovania

30. stávkový týždeň Dátum žrebovania: 27. júl 2017

KenoJoker Jackpot: 10 714,20 €

Vyžrebované čísla:

2 9 5 3 4 0

3 048,30 €

11 558,70 €

Poradie Výherné čísla Počet výhier Výška výhry
I. 295340 0 0,00 €
II. 95340 0 1 200,00 €
III. 5340 0 150,00 €
IV. 340 7 30,00 €
V. 40 85 2,50 €
VI. 0 844 0,50 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.