Výsledky žrebovania

47. stávkový týždeň Dátum žrebovania: 20. november 2018

KenoJoker Jackpot: 17 862,05 €

Vyžrebované čísla:

7 5 7 1 9 8

3 070,80 €

19 082,55 €

Poradie Výherné čísla Počet výhier Výška výhry
I. 757198 0 0,00 €
II. 57198 0 1 200,00 €
III. 7198 1 150,00 €
IV. 198 14 30,00 €
V. 98 83 2,50 €
VI. 8 886 0,50 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.