Výsledky žrebovania

3. stávkový týždeň Dátum žrebovania: 17. január 2018

KenoJoker Jackpot: 3 970,35 €

Vyžrebované čísla:

1 8 4 6 0 5

3 139,20 €

6 177,35 €

Poradie Výherné čísla Počet výhier Výška výhry
I. 184605 0 0,00 €
II. 84605 1 1 200,00 €
III. 4605 0 150,00 €
IV. 605 10 30,00 €
V. 05 94 2,50 €
VI. 5 944 0,50 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.