Výsledky žrebovania

3. stávkový týždeň dátum žrebovania: 17. január 2018 (streda)

Joker Jackpot: 42 527,85 €

Vyžrebované čísla:

1 3 3 2 8 7

57 245,50 €

53 467,35 €

Poradie Výherné čísla Počet výhier Výška výhry
I. 133287 0 0,00 €
II. 33287 0 3 300,00 €
III. 3287 11 330,00 €
IV. 287 118 33,00 €
V. 87 1035 3,30 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.