Výsledky žrebovania

46. stávkový týždeň dátum žrebovania: 18. november 2018 (nedeľa)

Joker Jackpot: 295 057,40 €

Vyžrebované čísla:

2 7 1 7 9 2

70 274,50 €

313 940,00 €

Poradie Výherné čísla Počet výhier Výška výhry
I. 271792 0 0,00 €
II. 71792 2 3 300,00 €
III. 1792 13 330,00 €
IV. 792 117 33,00 €
V. 92 1252 3,30 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.