Výsledky žrebovania

12. stávkový týždeň dátum žrebovania: 24. marec 2019 (nedeľa)

Joker Jackpot: 0,00 €

Vyžrebované čísla:

1 0 1 2 9 8

64 181,50 €

32 090,75 €

Poradie Výherné čísla Počet výhier Výška výhry
I. 101298 1 18 082,25 €
II. 01298 1 3 300,00 €
III. 1298 9 330,00 €
IV. 298 124 33,00 €
V. 98 1105 3,30 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.