Výsledky žrebovania

4. stávkový týždeň dátum žrebovania: 22. január 2020 (streda)

Joker Jackpot: 479 793,35 €

Vyžrebované čísla:

2 8 7 8 9 2

80 672,50 €

504 114,35 €

Poradie Výherné čísla Počet výhier Výška výhry
I. 287892 0 0,00 €
II. 87892 3 3 300,00 €
III. 7892 13 330,00 €
IV. 892 163 33,00 €
V. 92 1440 3,30 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktorejkoľvek prevádzke, ktorá je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € (vrátane) sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek prevádzke online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek prevádzka online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných prevádzkach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sú vyplácané výlučne v sídle prevádzkovateľa.