Výsledky žrebovania

8. stávkový týždeň dátum žrebovania: 26. február 2017 (nedeľa)

Joker Jackpot: 192 027,70 €

Vyžrebované čísla:

2 9 8 1 7 1

61 496,40 €

207 141,70 €

Poradie Výherné čísla Počet výhier Výška výhry
I. 298171 0 0,00 €
II. 98171 1 3 300,00 €
III. 8171 7 330,00 €
IV. 171 152 33,00 €
V. 71 1360 3,30 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.