Zodpovedné hranie

Cieľom spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. je prevádzkovať svoje hry tak, aby boli pre hráčov atraktívne a prinášali im zábavu a radosť. Zároveň sa spoločnosť snaží o udržanie bezpečného hráčskeho prostredia a minimalizáciu negatívnych vplyvov na hráčov súvisiacich s hraním hazardných hier.

Máte problém s hraním? Využite bezplatné telefónne číslo!

LINKA POMOCI PRE PROBÉMY S HRANÍM: 0800 800 900


Spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. je členom Európskej asociácie lotériových a stávkových spoločností (EL) a Svetovej lotériovej asociácie (WLA). V rámci týchto organizácií vznikli programy na podporu Zodpovedného hrania.

Spoločnosť TIPOS sa v máji 2007 prihlásila k Európskym Štandardom zodpovedného hrania a prijala ich spolu s ostatnými členmi EL. Za pozitívny prístup k tejto problematike bol v roku 2009 spoločnosti udelený medzinárodný certifikát Zodpovedného hrania prvého stupňa (certifikát udelila WLA). Po úspešnom splnení všetkých kritérií WLA bol v roku 2010 Svetovou lotériovou asociáciou udelený spoločnosti TIPOS , národná lotériová spoločnosť, a.s. certifikát druhého stupňa Zodpovedného hrania. Spoločnosť sa tak zaradila medzi popredné svetové lotériové spoločnosti v rámci napĺňania zásad Zodpovedného hrania.

Spoločnosť TIPOS spolupracuje na programoch zameraných na ochranu hráčov a na projektoch podporujúcich zodpovedné hranie. Spoločnosť sa zaviazala informovať hráčov o zásadách zodpovedného hrania, o možných rizikách spojených s hazardnými hrami a zaviazala sa poskytovať im praktické rady ako hrať bezpečne, t.j. mať hranie pod kontrolou. Spoločnosť pracuje na aktivitách, ktoré pomôžu hráčovi zorientovať sa v hráčskej problematike, ktoré zvýšia jeho povedomie o negatívnych vplyvoch hazardných hier, a ktoré smerujú k dosiahnutiu zodpovedného prístupu hráča k samotnému hraniu.

Našim zámerom je, aby:

  • hazardné hry nehrali mladiství (hrajú len dospelí 18 +),
  • hráči hrali pre zábavu a potešenie a hru nebrali ako formu zárobku,
  • hráči boli informovaní o možných rizikách hazardných hier,
  • hráči boli informovaní o možnostiach prevencie a pomoci,
  • hráči hrali zodpovedne.

Európske štandardy ZH
Viac informácií o Zodpovednom hraní


V prípade, že sa chcete dozvedieť viac informácií o tejto problematike, obrátiť sa môžete na Združenie abstinentov Slovenska (ZAS) - verejnoprospešnú, mimovládnu neziskovú organizáciu.

Bližšie informácie o liečbe drogových závislostí nájdete na stránkach www.cpldz.sk, prípadne sa môžete priamo obrátiť na členov centra prostredníctvom emailu cpldz@cpldz.sk.

Hráte zodpovedne? Zúčastnite sa nášho prieskumu.Vyskúšajte nové eŽreby
Uvítací bonus až 10 €!
Každý hráč si zaslúži odmenu!