Výsledky žrebovania

9. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 27. február 2017

Vyžrebované čísla:

3 9 16 20 23 30 33 34 36 48 49 50 58 61 63 64 73 74 76 79

Vyžrebované čísla podľa poradia:

79, 34, 30, 74, 36, 76, 9, 33, 73, 61, 23, 64, 50, 16, 3, 49, 48, 20, 58, 63

Keno Plus číslo:63

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 27096 30 071,10 € 6407 9 330,00 €
9 3281 3 605,40 € 790 1 339,50 €
8 7375 7 713,90 € 2648 2 562,60 €
7 5862 5 756,40 € 1956 1 869,00 €
6 6507 7 309,50 € 3568 2 574,90 €
5 1644 2 208,00 € 254 686,10 €
4 757 1 083,60 € 50 257,70 €
3 362 537,00 € 75 151,20 €
2 144 236,40 € 12 112,20 €
1 89 194,70 € 23 78,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.