Výsledky žrebovania

3. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 17. január 2018

Vyžrebované čísla:

3 10 12 17 22 30 35 42 47 50 53 58 60 61 65 69 74 78 79 80

Vyžrebované čísla podľa poradia:

35, 60, 22, 65, 78, 79, 12, 74, 42, 61, 47, 50, 80, 30, 3, 53, 58, 10, 17, 69

Keno Plus číslo:69

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 26423 29 288,70 € 6063 10 271,10 €
9 3148 3 453,30 € 635 1 090,20 €
8 7533 8 313,90 € 2582 2 943,90 €
7 6153 6 424,20 € 2101 1 929,00 €
6 7005 8 303,10 € 3955 2 951,10 €
5 1877 2 443,50 € 392 721,50 €
4 852 1 278,60 € 74 454,20 €
3 348 514,50 € 79 215,40 €
2 210 442,20 € 25 120,00 €
1 125 263,40 € 74 147,60 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.