Výsledky žrebovania

21. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 29. máj 2016

Vyžrebované čísla:

1 4 6 16 17 21 22 28 29 30 34 41 46 52 56 65 67 70 72 78

Vyžrebované čísla podľa poradia:

67, 21, 16, 1, 46, 78, 65, 22, 29, 6, 4, 30, 41, 28, 34, 72, 56, 17, 70, 52

Keno Plus číslo:52

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 26159 29 187,90 € 6143 11 559,30 €
9 3212 3 477,00 € 734 1 409,10 €
8 7255 7 607,10 € 2532 2 871,60 €
7 5449 5 904,60 € 1759 2 154,00 €
6 6255 6 843,00 € 3594 3 076,20 €
5 1448 1 899,60 € 272 834,00 €
4 661 1 008,00 € 67 315,00 €
3 292 424,20 € 67 194,10 €
2 142 238,50 € 14 216,60 €
1 76 120,60 € 24 25,20 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.