Výsledky žrebovaní

43. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 23. október 2014

Vyžrebované čísla:

7 8 9 10 13 15 16 19 20 33 37 38 44 45 46 52 54 59 61 69

Vyžrebované čísla podľa poradia:

8, 15, 9, 10, 69, 61, 52, 13, 16, 7, 46, 45, 38, 37, 54, 20, 44, 59, 19, 33

Keno Plus číslo:33

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 34724 39 192,90 € 9771 23 831,40 €
9 3962 4 470,60 € 988 3 714,30 €
8 9654 10 354,50 € 3811 5 169,60 €
7 7680 7 878,30 € 2798 3 587,10 €
6 8529 9 515,40 € 5190 5 207,10 €
5 2080 2 627,70 € 479 1 334,40 €
4 951 1 264,50 € 133 684,60 €
3 423 599,70 € 125 390,00 €
2 212 417,60 € 31 160,20 €
1 111 196,80 € 49 68,40 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.