Výsledky žrebovania

8. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 23. február 2017

Vyžrebované čísla:

8 12 13 17 22 24 26 38 40 43 50 59 61 62 63 65 70 72 75 77

Vyžrebované čísla podľa poradia:

50, 72, 38, 62, 17, 63, 8, 26, 43, 22, 13, 12, 24, 59, 77, 70, 75, 65, 61, 40

Keno Plus číslo:40

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 28248 31 313,70 € 6174 9 415,50 €
9 3360 3 685,50 € 711 1 092,30 €
8 7933 8 295,60 € 2725 2 388,00 €
7 6566 6 575,40 € 2327 2 772,30 €
6 7091 8 082,90 € 3914 2 827,80 €
5 1797 2 277,30 € 298 863,10 €
4 831 1 182,90 € 62 325,80 €
3 370 578,70 € 80 231,00 €
2 173 329,10 € 10 81,60 €
1 100 203,40 € 25 47,40 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.