Výsledky žrebovania

12. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 24. marec 2018

Vyžrebované čísla:

2 8 9 18 19 21 27 28 29 30 32 47 55 58 59 67 72 73 76 77

Vyžrebované čísla podľa poradia:

30, 8, 58, 19, 32, 18, 76, 77, 9, 67, 47, 55, 29, 27, 72, 73, 21, 28, 59, 2

Keno Plus číslo:2

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 25736 27 789,00 € 7456 19 130,10 €
9 3064 3 425,40 € 753 983,10 €
8 7069 7 602,60 € 2906 3 021,30 €
7 5760 5 951,40 € 2143 8 718,90 €
6 6626 7 400,40 € 3967 4 421,10 €
5 1686 2 221,80 € 364 1 125,00 €
4 817 1 331,10 € 112 870,30 €
3 371 766,20 € 119 284,70 €
2 190 549,90 € 32 378,60 €
1 89 146,70 € 33 164,40 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.