Výsledky žrebovania

47. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 20. november 2018

Vyžrebované čísla:

14 15 16 20 25 35 41 50 53 54 60 61 64 66 67 72 73 75 76 77

Vyžrebované čísla podľa poradia:

35, 15, 50, 72, 61, 75, 77, 60, 66, 14, 20, 64, 25, 53, 54, 76, 41, 67, 16, 73

Keno Plus číslo:73

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 24641 27 317,40 € 6992 9 621,90 €
9 3030 3 442,20 € 840 1 276,50 €
8 6966 7 736,70 € 2867 2 656,50 €
7 5701 5 937,90 € 2284 2 005,80 €
6 6613 7 645,50 € 4391 3 397,20 €
5 1759 2 422,20 € 247 664,20 €
4 838 1 199,70 € 71 436,20 €
3 383 645,60 € 76 259,20 €
2 198 355,20 € 27 138,60 €
1 71 164,70 € 19 36,60 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.