Výsledky žrebovania

39. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 28. september 2016

Vyžrebované čísla:

11 22 25 26 30 33 37 45 46 51 54 56 60 63 65 66 68 76 77 80

Vyžrebované čísla podľa poradia:

30, 66, 80, 51, 68, 56, 77, 33, 25, 22, 54, 37, 60, 76, 65, 63, 45, 46, 26, 11

Keno Plus číslo:11

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 26753 29 073,30 € 7922 11 501,10 €
9 3237 3 519,30 € 993 1 646,40 €
8 7632 7 890,30 € 3250 2 892,30 €
7 5769 5 610,90 € 2370 3 330,60 €
6 6526 7 233,30 € 4384 3 625,80 €
5 1557 1 886,40 € 268 867,90 €
4 706 960,90 € 93 354,00 €
3 331 442,20 € 54 257,70 €
2 156 257,10 € 9 46,20 €
1 94 148,80 € 31 50,40 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.