Výsledky žrebovania

36. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 2. september 2015

Vyžrebované čísla:

4 5 10 12 16 19 20 23 27 31 36 37 38 45 46 47 51 55 61 62

Vyžrebované čísla podľa poradia:

45, 38, 51, 5, 16, 19, 27, 37, 12, 55, 61, 4, 20, 46, 10, 31, 62, 47, 36, 23

Keno Plus číslo:23

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 28287 31 220,70 € 7431 16 231,50 €
9 3362 3 478,80 € 866 1 671,30 €
8 7634 7 760,40 € 2831 3 968,70 €
7 5883 5 825,70 € 1974 2 451,00 €
6 6755 7 560,90 € 3982 4 790,70 €
5 1510 1 869,30 € 320 1 041,90 €
4 732 1 012,80 € 89 495,00 €
3 335 493,80 € 112 300,60 €
2 182 347,70 € 24 131,40 €
1 98 132,30 € 31 91,20 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.