Výsledky žrebovania

47. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 21. november 2019

Vyžrebované čísla:

1 14 16 32 34 37 42 44 45 54 55 63 64 67 70 73 74 75 78 80

Vyžrebované čísla podľa poradia:

74, 54, 1, 75, 67, 70, 32, 14, 37, 80, 78, 42, 63, 64, 73, 55, 34, 45, 44, 16

Keno Plus číslo:16

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 25592 30 506,70 € 7401 13 966,50 €
9 3104 3 610,50 € 949 1 435,50 €
8 7003 8 422,80 € 2820 4 302,00 €
7 5688 6 347,40 € 2355 2 574,60 €
6 6801 8 158,20 € 4389 3 477,30 €
5 1825 2 503,50 € 351 991,20 €
4 831 1 235,40 € 97 631,80 €
3 363 576,30 € 110 632,70 €
2 182 345,00 € 25 137,40 €
1 94 216,60 € 38 149,40 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.