Výsledky žrebovania

3. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 18. január 2017

Vyžrebované čísla:

2 9 11 22 24 25 30 36 39 43 47 48 52 53 61 67 72 74 75 80

Vyžrebované čísla podľa poradia:

2, 43, 30, 47, 75, 52, 9, 80, 72, 53, 74, 36, 22, 48, 39, 11, 25, 61, 24, 67

Keno Plus číslo:67

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 28418 31 404,90 € 6507 10 780,50 €
9 3450 3 760,20 € 772 1 158,30 €
8 8096 8 542,80 € 2732 2 342,10 €
7 6258 6 237,30 € 2035 2 078,40 €
6 7266 8 084,10 € 3805 2 601,90 €
5 1801 2 313,90 € 308 1 004,70 €
4 803 1 168,20 € 81 462,30 €
3 377 455,40 € 103 243,00 €
2 177 397,50 € 16 48,60 €
1 123 184,80 € 38 63,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.