Výsledky žrebovania

48. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 27. november 2015

Vyžrebované čísla:

5 6 12 17 25 34 39 42 45 46 49 50 53 56 61 66 70 76 77 78

Vyžrebované čísla podľa poradia:

6, 39, 46, 66, 50, 70, 56, 77, 5, 53, 61, 17, 42, 45, 34, 12, 25, 76, 78, 49

Keno Plus číslo:49

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 31370 34 539,30 € 7232 13 942,80 €
9 3785 3 972,60 € 772 1 366,50 €
8 8608 8 728,80 € 2792 2 238,60 €
7 6636 6 753,90 € 2150 2 100,30 €
6 7504 8 391,90 € 4058 3 185,70 €
5 1871 2 440,80 € 341 1 011,90 €
4 814 1 047,00 € 58 252,00 €
3 387 585,90 € 74 160,80 €
2 212 544,80 € 13 151,20 €
1 90 115,80 € 26 73,80 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.