Výsledky žrebovaní

36. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 1. september 2014

Vyžrebované čísla:

2 3 4 7 8 23 30 34 37 40 46 52 54 55 56 61 62 64 68 73

Vyžrebované čísla podľa poradia:

23, 56, 61, 3, 2, 64, 55, 37, 7, 4, 30, 73, 52, 40, 54, 62, 8, 68, 34, 46

Keno Plus číslo:46

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.