Výsledky žrebovaní

22. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 29. máj 2015

Vyžrebované čísla:

3 6 11 14 18 25 26 27 30 34 35 39 40 46 49 55 60 64 70 79

Vyžrebované čísla podľa poradia:

64, 70, 30, 14, 27, 49, 46, 3, 11, 79, 35, 55, 60, 26, 40, 25, 18, 34, 39, 6

Keno Plus číslo:6

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 32180 35 404,80 € 8724 15 779,40 €
9 3843 4 251,30 € 971 1 348,20 €
8 9005 9 425,40 € 3457 3 301,80 €
7 6735 6 790,80 € 2495 3 099,90 €
6 7731 8 314,50 € 4497 5 354,70 €
5 1727 2 202,00 € 323 976,20 €
4 759 1 001,10 € 73 277,20 €
3 438 612,30 € 92 264,00 €
2 200 408,90 € 34 255,60 €
1 78 116,70 € 30 67,20 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.