Výsledky žrebovania

38. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 22. september 2019

Vyžrebované čísla:

3 5 7 8 16 20 29 38 40 41 45 53 54 55 57 59 61 73 77 80

Vyžrebované čísla podľa poradia:

53, 29, 80, 73, 16, 54, 20, 57, 3, 8, 40, 7, 41, 38, 77, 5, 61, 59, 45, 55

Keno Plus číslo:55

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 22413 25 014,60 € 5415 10 111,50 €
9 2679 3 195,60 € 551 1 039,80 €
8 6023 6 772,80 € 2120 2 164,20 €
7 4709 4 845,30 € 1525 2 061,60 €
6 5690 6 617,70 € 3140 3 580,20 €
5 1427 1 795,20 € 310 837,60 €
4 618 915,60 € 79 561,60 €
3 299 485,40 € 101 249,90 €
2 165 415,80 € 23 263,40 €
1 64 138,00 € 24 33,60 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.