Výsledky žrebovania

34. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 24. august 2016

Vyžrebované čísla:

6 8 11 17 21 29 40 43 47 49 57 58 59 64 66 68 69 75 76 77

Vyžrebované čísla podľa poradia:

75, 68, 8, 76, 40, 43, 17, 11, 59, 77, 29, 58, 66, 57, 6, 64, 49, 21, 69, 47

Keno Plus číslo:47

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 27573 30 580,20 € 6847 12 897,60 €
9 3469 3 818,70 € 823 3 411,30 €
8 7720 8 016,60 € 2887 3 864,90 €
7 6073 6 009,30 € 2203 2 370,90 €
6 6780 7 657,50 € 4015 3 329,10 €
5 1710 2 187,90 € 285 819,30 €
4 765 1 031,70 € 89 834,60 €
3 368 532,80 € 84 170,40 €
2 191 346,80 € 21 100,20 €
1 124 227,10 € 43 89,40 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.