Výsledky žrebovaní

4. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 25. január 2015

Vyžrebované čísla:

1 2 3 4 5 6 30 51 56 57 61 64 66 67 69 70 71 74 76 77

Vyžrebované čísla podľa poradia:

67, 3, 56, 57, 1, 70, 66, 64, 69, 51, 30, 71, 5, 61, 76, 6, 2, 74, 4, 77

Keno Plus číslo:77

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 32633 35 660,40 € 9406 26 420,40 €
9 3788 3 998,70 € 1061 2 533,50 €
8 9129 9 344,70 € 3743 5 178,90 €
7 7013 7 158,90 € 2636 7 393,20 €
6 7716 8 426,40 € 4760 23 983,50 €
5 1810 2 267,10 € 484 6 217,20 €
4 774 1 134,60 € 114 1 659,60 €
3 344 548,70 € 106 777,90 €
2 210 401,40 € 41 624,60 €
1 96 165,00 € 25 19,20 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.