Výsledky žrebovaní

31. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 1. august 2014

Vyžrebované čísla:

2 7 8 9 10 12 16 21 34 35 39 42 45 46 50 55 60 63 68 77

Vyžrebované čísla podľa poradia:

9, 42, 60, 12, 63, 35, 10, 46, 16, 7, 2, 45, 8, 68, 50, 34, 21, 39, 55, 77

Keno Plus číslo:77

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.