Výsledky žrebovania

30. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 27. júl 2017

Vyžrebované čísla:

5 10 13 19 34 35 38 42 44 46 50 58 59 64 66 69 71 72 74 77

Vyžrebované čísla podľa poradia:

77, 66, 72, 74, 38, 19, 69, 58, 10, 50, 64, 59, 46, 44, 13, 5, 71, 42, 35, 34

Keno Plus číslo:34

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 25679 28 033,80 € 6046 11 183,40 €
9 3179 3 579,00 € 725 1 164,60 €
8 7212 7 925,70 € 2539 2 379,30 €
7 5626 5 768,70 € 1903 1 907,40 €
6 6495 7 390,20 € 3654 2 867,10 €
5 1627 2 335,80 € 266 513,90 €
4 684 1 065,30 € 62 284,70 €
3 345 489,30 € 84 173,40 €
2 158 291,60 € 12 67,80 €
1 103 272,10 € 39 54,60 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.