Výsledky žrebovania

4. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 22. január 2019

Vyžrebované čísla:

5 7 14 16 17 20 27 28 30 38 40 45 47 49 51 54 63 71 76 77

Vyžrebované čísla podľa poradia:

17, 16, 47, 71, 63, 28, 20, 76, 54, 40, 27, 45, 30, 5, 49, 7, 77, 51, 14, 38

Keno Plus číslo:38

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 25317 28 367,10 € 5987 9 624,30 €
9 3115 4 013,40 € 786 1 148,70 €
8 7078 7 920,00 € 2544 2 584,20 €
7 5788 6 464,10 € 1939 5 815,20 €
6 6740 7 739,70 € 3838 4 332,60 €
5 1851 2 470,80 € 323 744,30 €
4 745 1 091,70 € 74 386,40 €
3 376 582,30 € 72 141,00 €
2 182 300,90 € 23 136,80 €
1 80 171,30 € 17 24,60 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.