Výsledky žrebovania

38. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 19. september 2017

Vyžrebované čísla:

4 6 18 24 25 28 29 30 36 48 52 54 63 65 72 76 77 78 79 80

Vyžrebované čísla podľa poradia:

77, 25, 63, 30, 76, 79, 72, 28, 65, 78, 4, 52, 54, 48, 80, 6, 18, 29, 24, 36

Keno Plus číslo:36

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 25188 27 857,10 € 6735 12 881,70 €
9 3123 3 557,40 € 792 1 675,80 €
8 7200 7 811,70 € 2711 3 045,90 €
7 5591 5 844,30 € 2011 6 604,20 €
6 6499 7 403,70 € 3824 3 059,10 €
5 1651 2 049,90 € 313 2 751,30 €
4 789 1 205,40 € 74 1 042,80 €
3 336 495,30 € 92 285,90 €
2 180 426,60 € 20 87,60 €
1 85 193,20 € 44 77,40 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.