Výsledky žrebovania

29. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 17. júl 2018

Vyžrebované čísla:

5 8 10 11 21 22 23 25 27 30 36 40 46 48 50 53 62 67 70 74

Vyžrebované čísla podľa poradia:

10, 11, 40, 74, 50, 30, 36, 8, 25, 21, 53, 23, 67, 46, 5, 62, 70, 22, 27, 48

Keno Plus číslo:48

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 24633 27 569,10 € 6047 9 757,50 €
9 2887 3 296,70 € 683 1 269,60 €
8 6667 7 331,40 € 2417 2 589,30 €
7 5552 5 760,00 € 1788 2 056,80 €
6 6343 7 392,00 € 3602 3 222,00 €
5 1652 2 378,10 € 300 688,50 €
4 785 1 386,30 € 83 404,10 €
3 327 455,10 € 70 125,70 €
2 180 416,10 € 21 352,20 €
1 92 185,10 € 24 22,20 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.