Výsledky žrebovania

34. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 23. august 2016

Vyžrebované čísla:

3 4 5 17 19 26 27 28 30 42 49 52 55 61 63 65 72 77 79 80

Vyžrebované čísla podľa poradia:

52, 5, 65, 4, 30, 63, 26, 42, 27, 3, 72, 80, 77, 61, 28, 19, 17, 49, 55, 79

Keno Plus číslo:79

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 27678 31 035,30 € 7228 15 464,10 €
9 3412 3 671,40 € 838 4 174,80 €
8 7747 8 078,70 € 2724 3 363,30 €
7 6113 6 231,90 € 2021 3 014,10 €
6 6815 7 711,20 € 3967 3 683,70 €
5 1708 2 303,70 € 424 1 391,40 €
4 771 1 090,20 € 93 625,20 €
3 366 512,10 € 111 470,10 €
2 200 427,80 € 32 139,20 €
1 130 227,10 € 64 123,60 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.