Výsledky žrebovaní

30. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 24. júl 2014

Vyžrebované čísla:

4 8 10 17 19 21 22 24 26 29 30 42 45 46 48 66 68 70 75 76

Vyžrebované čísla podľa poradia:

21, 29, 75, 17, 22, 66, 48, 76, 4, 30, 8, 46, 26, 42, 24, 68, 10, 45, 70, 19

Keno Plus číslo:19

Keno 10

Dátum žrebovania: 23. júl 2014

Vyžrebované čísla:

1 10 13 16 17 31 32 39 40 43 50 51 52 55 57 63 66 67 68 69

Vyžrebované čísla podľa poradia:

39, 32, 40, 66, 57, 13, 1, 17, 68, 63, 69, 52, 43, 55, 50, 51, 67, 31, 16, 10

Keno Plus číslo:10

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 37887 34 260,20 € 10906 12 201,20 €
9 4595 3 944,00 € 1293 1 310,40 €
8 11147 9 390,00 € 4516 3 367,40 €
7 8204 6 877,00 € 3209 2 607,00 €
6 9426 8 440,60 € 5928 4 090,60 €
5 2153 2 268,80 € 462 967,20 €
4 915 1 059,40 € 107 550,60 €
3 446 541,80 € 127 332,80 €
2 217 336,20 € 26 142,00 €
1 115 248,20 € 40 52,00 €
Keno 10

Dátum žrebovania: 22. júl 2014

Vyžrebované čísla:

1 3 6 11 27 28 29 32 35 37 45 47 49 53 55 64 65 72 77 80

Vyžrebované čísla podľa poradia:

45, 28, 29, 35, 27, 32, 77, 49, 64, 3, 6, 1, 53, 72, 37, 55, 80, 11, 47, 65

Keno Plus číslo:65

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 37570 33 477,00 € 9498 15 879,80 €
9 4715 4 049,20 € 1088 1 723,00 €
8 11042 9 251,40 € 4107 3 045,40 €
7 8239 6 930,40 € 2861 2 701,60 €
6 9259 8 273,60 € 5607 4 259,60 €
5 2194 2 326,20 € 482 1 040,80 €
4 985 1 033,80 € 97 699,20 €
3 449 522,00 € 155 219,20 €
2 201 317,20 € 43 288,80 €
1 106 208,00 € 56 102,80 €
Keno 10

Dátum žrebovania: 21. júl 2014

Vyžrebované čísla:

1 2 6 7 12 17 27 28 30 31 33 38 39 55 63 66 67 72 77 80

Vyžrebované čísla podľa poradia:

17, 7, 38, 6, 72, 67, 39, 2, 77, 55, 33, 30, 27, 80, 66, 1, 28, 12, 63, 31

Keno Plus číslo:31

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 36102 32 266,40 € 10428 27 502,20 €
9 4428 4 014,00 € 1207 3 807,20 €
8 10582 8 862,60 € 4580 9 940,20 €
7 7706 6 382,40 € 2848 3 332,80 €
6 8933 8 210,40 € 5591 4 520,00 €
5 1994 2 259,20 € 505 1 169,40 €
4 909 1 011,80 € 135 597,40 €
3 438 500,00 € 172 487,20 €
2 216 397,00 € 64 299,60 €
1 84 227,20 € 31 46,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.