Výsledky žrebovania

48. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 4. december 2016

Vyžrebované čísla:

4 17 18 28 29 31 38 39 40 42 45 60 66 69 72 76 77 78 79 80

Vyžrebované čísla podľa poradia:

17, 78, 69, 28, 79, 40, 4, 29, 66, 38, 39, 60, 72, 77, 42, 80, 31, 18, 76, 45

Keno Plus číslo:45

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 25968 28 553,10 € 6564 20 307,00 €
9 2982 3 195,60 € 746 1 425,60 €
8 7037 7 370,10 € 2675 4 180,20 €
7 5467 5 551,80 € 2148 2 193,60 €
6 5893 6 276,90 € 3493 3 899,70 €
5 1484 1 989,90 € 313 2 382,00 €
4 613 805,20 € 70 620,10 €
3 292 399,60 € 81 305,40 €
2 172 324,00 € 29 492,00 €
1 122 224,70 € 49 135,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.