Výsledky žrebovania

13. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 26. marec 2019

Vyžrebované čísla:

3 4 12 13 16 17 21 28 29 31 33 37 39 43 46 53 59 63 70 77

Vyžrebované čísla podľa poradia:

16, 29, 33, 37, 77, 39, 12, 59, 3, 31, 53, 17, 46, 63, 43, 28, 21, 13, 4, 70

Keno Plus číslo:70

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 24651 27 572,10 € 6089 15 276,30 €
9 2971 3 339,60 € 648 1 583,40 €
8 6574 7 272,00 € 2397 3 192,00 €
7 5501 5 712,90 € 1855 2 593,20 €
6 6430 7 417,20 € 3626 2 535,90 €
5 1648 2 139,00 € 305 834,00 €
4 769 1 152,60 € 86 546,00 €
3 377 557,10 € 138 405,00 €
2 182 334,50 € 22 151,80 €
1 74 133,80 € 30 37,20 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.