Výsledky žrebovaní

48. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 28. november 2014

Vyžrebované čísla:

2 6 17 22 26 30 31 40 41 42 44 48 51 52 54 56 57 62 68 73

Vyžrebované čísla podľa poradia:

48, 56, 26, 31, 51, 73, 22, 57, 42, 41, 30, 52, 40, 44, 6, 62, 2, 54, 17, 68

Keno Plus číslo:68

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 35181 39 948,00 € 8303 24 924,00 €
9 3940 4 168,20 € 895 1 540,20 €
8 9758 10 253,70 € 3418 3 291,60 €
7 7670 7 824,90 € 2683 2 560,80 €
6 8647 9 417,60 € 4901 3 420,60 €
5 2019 2 536,20 € 330 949,50 €
4 863 1 245,90 € 77 617,10 €
3 420 546,00 € 108 213,30 €
2 227 440,40 € 15 63,00 €
1 193 334,80 € 48 156,60 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.