Výsledky žrebovania

38. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 20. september 2018

Vyžrebované čísla:

4 10 14 15 18 28 30 31 34 40 44 47 50 51 52 61 63 68 69 80

Vyžrebované čísla podľa poradia:

63, 51, 34, 10, 40, 15, 30, 31, 68, 4, 61, 50, 47, 80, 52, 69, 44, 18, 14, 28

Keno Plus číslo:28

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 25006 28 523,10 € 6330 9 782,40 €
9 3052 3 597,30 € 831 1 131,30 €
8 7028 7 798,20 € 2628 2 603,70 €
7 5685 6 052,80 € 2132 2 233,80 €
6 6584 7 898,40 € 3915 4 724,70 €
5 1717 2 306,40 € 330 2 399,70 €
4 914 1 334,40 € 100 815,10 €
3 335 485,70 € 96 165,00 €
2 203 351,90 € 20 161,40 €
1 87 219,30 € 32 57,60 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.