Výsledky žrebovaní

51. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 18. december 2014

Vyžrebované čísla:

1 4 12 13 18 21 24 25 30 35 43 54 55 57 59 62 65 68 69 79

Vyžrebované čísla podľa poradia:

18, 79, 24, 4, 59, 25, 12, 21, 43, 55, 35, 13, 65, 68, 62, 69, 30, 1, 57, 54

Keno Plus číslo:54

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 36232 41 704,50 € 8814 16 378,50 €
9 4235 4 664,70 € 960 1 437,90 €
8 10264 10 932,90 € 3583 3 396,30 €
7 8037 8 529,30 € 2625 15 371,70 €
6 9154 10 398,90 € 5096 4 495,50 €
5 2105 2 653,80 € 404 959,40 €
4 953 1 331,70 € 105 670,80 €
3 445 666,00 € 112 222,00 €
2 223 478,20 € 27 340,20 €
1 126 172,20 € 47 96,60 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.