Výsledky žrebovania

8. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 18. február 2020

Vyžrebované čísla:

1 3 14 20 21 25 31 37 40 42 46 55 56 57 58 60 64 68 74 79

Vyžrebované čísla podľa poradia:

20, 74, 56, 46, 37, 40, 60, 79, 58, 68, 25, 57, 42, 55, 31, 21, 14, 64, 1, 3

Keno Plus číslo:3

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 24496 28 727,10 € 7428 11 661,60 €
9 2997 3 374,70 € 915 1 407,30 €
8 6885 8 134,50 € 2746 2 907,30 €
7 5702 6 172,50 € 2284 2 481,90 €
6 6785 8 214,90 € 4151 3 895,20 €
5 1783 2 514,30 € 344 946,80 €
4 788 1 266,60 € 100 744,90 €
3 370 553,20 € 87 300,90 €
2 206 317,10 € 25 130,20 €
1 95 183,30 € 31 86,40 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktorejkoľvek prevádzke, ktorá je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € (vrátane) sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek prevádzke online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek prevádzka online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných prevádzkach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sú vyplácané výlučne v sídle prevádzkovateľa.