Výsledky žrebovania

46. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 18. november 2017

Vyžrebované čísla:

5 7 8 9 11 13 19 27 39 40 41 46 51 55 56 61 71 73 75 77

Vyžrebované čísla podľa poradia:

27, 77, 61, 56, 39, 40, 11, 71, 8, 41, 5, 46, 73, 19, 75, 9, 13, 51, 55, 7

Keno Plus číslo:7

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 25201 27 422,40 € 7957 25 696,50 €
9 3208 3 495,60 € 893 2 507,70 €
8 7214 7 889,10 € 3079 4 913,40 €
7 5550 5 948,40 € 2222 4 865,10 €
6 6316 7 076,10 € 3961 4 851,90 €
5 1552 1 986,60 € 347 1 076,10 €
4 700 1 104,30 € 91 375,90 €
3 328 486,90 € 91 384,30 €
2 180 315,30 € 24 403,20 €
1 127 307,20 € 45 93,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.