Výsledky žrebovaní

35. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 29. august 2014

Vyžrebované čísla:

1 2 3 4 5 6 10 17 33 40 41 49 51 53 56 60 68 73 76 77

Vyžrebované čísla podľa poradia:

10, 17, 5, 41, 3, 53, 51, 60, 77, 1, 56, 40, 73, 6, 68, 4, 33, 2, 49, 76

Keno Plus číslo:76

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 34077 28 222,20 € 9635 16 952,60 €
9 4103 3 284,60 € 1006 2 352,80 €
8 9617 7 779,40 € 3705 3 966,00 €
7 7059 5 632,00 € 2380 3 579,20 €
6 8053 7 000,20 € 4862 10 610,20 €
5 1767 1 757,00 € 448 4 783,40 €
4 745 788,80 € 108 784,60 €
3 368 365,20 € 148 378,20 €
2 181 273,00 € 28 307,60 €
1 92 125,60 € 52 67,20 €
Keno 10

Dátum žrebovania: 28. august 2014

Vyžrebované čísla:

3 4 7 8 11 14 20 23 32 40 42 47 54 56 61 66 67 69 71 80

Vyžrebované čísla podľa poradia:

69, 3, 47, 66, 42, 61, 4, 8, 56, 11, 71, 40, 32, 23, 7, 67, 54, 20, 14, 80

Keno Plus číslo:80

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 39537 34 463,00 € 11125 17 215,20 €
9 4853 4 177,20 € 1266 1 488,40 €
8 11295 9 455,40 € 4388 4 237,00 €
7 8596 7 086,40 € 3145 3 097,00 €
6 9745 8 945,80 € 5960 6 992,40 €
5 2186 2 205,00 € 585 2 317,80 €
4 958 1 031,40 € 184 657,40 €
3 469 479,80 € 146 263,60 €
2 212 311,00 € 49 282,40 €
1 127 214,80 € 61 289,60 €
Keno 10

Dátum žrebovania: 27. august 2014

Vyžrebované čísla:

1 8 10 12 19 22 26 28 30 34 44 45 48 53 55 56 58 59 77 78

Vyžrebované čísla podľa poradia:

10, 8, 48, 59, 19, 56, 45, 58, 77, 44, 78, 12, 30, 53, 28, 26, 1, 55, 22, 34

Keno Plus číslo:34

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 37403 33 024,00 € 8941 14 396,80 €
9 4484 3 861,20 € 1031 1 582,00 €
8 10778 8 967,20 € 3771 2 728,40 €
7 8025 6 620,20 € 2685 1 932,20 €
6 9235 8 416,80 € 5445 3 829,20 €
5 2054 2 088,80 € 367 689,80 €
4 906 949,00 € 98 397,80 €
3 444 529,40 € 116 178,00 €
2 190 323,60 € 16 111,20 €
1 99 158,00 € 36 46,40 €
Keno 10

Dátum žrebovania: 26. august 2014

Vyžrebované čísla:

3 5 6 9 13 19 31 36 38 41 46 49 55 56 57 59 62 69 72 78

Vyžrebované čísla podľa poradia:

72, 9, 5, 49, 69, 56, 13, 59, 31, 46, 6, 3, 38, 62, 57, 78, 36, 55, 19, 41

Keno Plus číslo:41

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 37098 32 482,20 € 9373 13 705,40 €
9 4404 3 816,80 € 1041 2 197,40 €
8 10720 9 077,20 € 4059 2 922,20 €
7 8104 6 361,20 € 2801 4 047,80 €
6 9093 8 371,40 € 5604 3 594,00 €
5 2131 2 234,20 € 403 724,20 €
4 905 988,60 € 104 461,00 €
3 448 535,60 € 137 311,40 €
2 209 323,80 € 9 36,00 €
1 103 196,80 € 36 35,20 €
Keno 10

Dátum žrebovania: 25. august 2014

Vyžrebované čísla:

1 2 10 25 29 38 43 46 49 52 57 59 61 62 67 69 70 71 79 80

Vyžrebované čísla podľa poradia:

46, 43, 57, 62, 38, 25, 1, 59, 49, 79, 67, 52, 10, 71, 2, 70, 61, 29, 69, 80

Keno Plus číslo:80

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 36759 32 296,00 € 10770 15 348,60 €
9 4449 3 810,40 € 1293 1 831,40 €
8 10571 9 035,00 € 4319 3 756,60 €
7 7931 6 497,20 € 3405 3 776,00 €
6 9049 8 172,20 € 5730 4 951,60 €
5 2047 2 046,80 € 430 2 033,00 €
4 897 972,80 € 132 1 207,80 €
3 432 435,80 € 132 375,80 €
2 196 271,40 € 57 1 254,00 €
1 104 177,40 € 56 545,60 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.