Výsledky žrebovania

6. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 13. február 2016

Vyžrebované čísla:

14 16 20 22 24 28 34 38 42 53 56 57 59 60 61 64 65 68 70 75

Vyžrebované čísla podľa poradia:

20, 75, 56, 14, 70, 61, 60, 59, 28, 22, 64, 38, 42, 16, 34, 24, 57, 53, 68, 65

Keno Plus číslo:65

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 30906 33 991,80 € 8345 13 351,50 €
9 3772 3 979,20 € 987 1 157,40 €
8 8423 8 833,50 € 3146 2 493,00 €
7 6673 6 741,60 € 2744 3 267,30 €
6 7654 8 295,00 € 4803 3 365,70 €
5 1758 2 396,40 € 235 1 492,50 €
4 779 1 073,70 € 53 605,70 €
3 398 577,80 € 71 158,70 €
2 180 330,90 € 9 69,60 €
1 103 187,80 € 27 56,40 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.