Výsledky žrebovania

21. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 22. máj 2018

Vyžrebované čísla:

5 6 14 16 17 20 29 31 36 37 39 43 47 59 62 67 69 72 77 78

Vyžrebované čísla podľa poradia:

62, 6, 17, 78, 14, 72, 43, 20, 16, 29, 67, 5, 47, 77, 59, 69, 39, 36, 31, 37

Keno Plus číslo:37

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 24680 27 255,60 € 5455 10 815,30 €
9 2960 3 270,60 € 593 807,30 €
8 6821 7 447,80 € 2370 2 766,30 €
7 5607 5 721,90 € 1798 2 100,00 €
6 6362 7 320,30 € 3435 2 607,90 €
5 1612 2 196,90 € 252 1 518,30 €
4 771 1 346,40 € 84 417,00 €
3 327 466,50 € 80 172,20 €
2 190 405,90 € 18 66,00 €
1 84 187,50 € 26 54,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.