Výsledky žrebovania

18. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 5. máj 2016

Vyžrebované čísla:

2 10 11 14 15 18 19 23 25 27 29 36 39 41 43 46 53 55 66 76

Vyžrebované čísla podľa poradia:

14, 11, 23, 41, 2, 29, 19, 36, 43, 66, 18, 27, 10, 25, 46, 53, 39, 76, 15, 55

Keno Plus číslo:55

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 28962 32 318,70 € 7384 16 675,80 €
9 3846 4 224,60 € 927 2 258,40 €
8 8112 8 689,80 € 3023 3 229,80 €
7 6316 6 699,30 € 2161 2 967,30 €
6 7167 7 967,40 € 4280 3 443,10 €
5 1689 2 198,10 € 370 897,60 €
4 755 1 011,90 € 97 625,20 €
3 382 586,80 € 110 256,20 €
2 179 450,60 € 7 31,20 €
1 101 168,00 € 41 49,20 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.