Výsledky žrebovaní

17. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 23. apríl 2014

Vyžrebované čísla:

5 10 15 16 23 32 36 37 45 53 54 55 64 66 67 70 72 76 77 78

Vyžrebované čísla podľa poradia:

55, 77, 5, 45, 36, 54, 10, 72, 76, 15, 53, 16, 66, 37, 78, 67, 32, 23, 64, 70

Keno Plus číslo:70

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 40233 34 938,40 € 9884 11 506,40 €
9 4765 4 018,20 € 1098 1 366,40 €
8 11659 9 859,40 € 4563 3 760,60 €
7 8845 7 420,80 € 3188 2 272,00 €
6 10092 9 195,00 € 6264 3 535,80 €
5 2313 2 353,40 € 468 1 270,80 €
4 1007 1 092,60 € 101 656,60 €
3 538 702,80 € 135 259,60 €
2 254 351,80 € 28 191,20 €
1 126 358,80 € 89 462,80 €
Keno 10

Dátum žrebovania: 22. apríl 2014

Vyžrebované čísla:

1 2 3 5 6 9 11 19 23 25 27 31 49 58 61 64 65 66 67 75

Vyžrebované čísla podľa poradia:

3, 61, 27, 9, 11, 31, 1, 19, 2, 49, 5, 65, 58, 67, 6, 25, 75, 66, 23, 64

Keno Plus číslo:64

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 38729 34 131,60 € 12125 27 914,20 €
9 4669 4 084,80 € 1251 6 552,80 €
8 11175 9 203,20 € 4947 5 600,20 €
7 8553 7 042,20 € 3288 9 121,00 €
6 9598 8 665,00 € 6529 6 823,20 €
5 2137 2 199,80 € 685 2 520,80 €
4 880 941,00 € 165 826,20 €
3 451 540,00 € 202 472,40 €
2 232 579,40 € 31 180,80 €
1 108 250,60 € 37 73,60 €
Keno 10

Dátum žrebovania: 21. apríl 2014

Vyžrebované čísla:

19 24 25 32 33 36 37 38 44 45 48 51 57 58 60 65 72 75 76 79

Vyžrebované čísla podľa poradia:

79, 75, 45, 58, 19, 76, 36, 57, 65, 33, 37, 51, 32, 60, 24, 38, 48, 44, 72, 25

Keno Plus číslo:25

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 30414 24 585,00 € 8308 9 998,20 €
9 3466 2 708,20 € 999 696,20 €
8 8428 6 541,40 € 3293 2 077,00 €
7 5931 4 424,60 € 2336 1 472,20 €
6 6520 5 512,60 € 4022 2 377,80 €
5 1415 1 337,80 € 201 337,00 €
4 615 645,60 € 69 374,00 €
3 286 332,40 € 48 52,40 €
2 142 424,60 € 13 30,80 €
1 85 187,80 € 23 41,60 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.