Výsledky žrebovania

29. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 17. júl 2019

Vyžrebované čísla:

3 6 11 13 14 24 25 28 30 31 33 34 41 43 50 59 65 68 76 77

Vyžrebované čísla podľa poradia:

14, 25, 31, 24, 68, 13, 34, 76, 3, 43, 11, 59, 41, 33, 50, 65, 30, 77, 28, 6

Keno Plus číslo:6

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 24067 27 364,50 € 6753 11 700,90 €
9 2862 3 210,90 € 716 979,50 €
8 6412 7 209,60 € 2477 3 480,60 €
7 5243 5 512,20 € 1898 4 700,10 €
6 6397 7 635,00 € 3762 3 946,50 €
5 1647 2 359,20 € 352 1 219,80 €
4 744 1 168,50 € 98 726,60 €
3 336 531,60 € 104 296,70 €
2 197 366,30 € 30 168,60 €
1 78 112,50 € 28 120,60 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.