Výsledky žrebovaní

43. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 20. október 2014

Vyžrebované čísla:

1 2 8 11 23 29 31 37 39 40 43 45 46 50 67 70 74 77 78 79

Vyžrebované čísla podľa poradia:

23, 1, 78, 43, 50, 45, 46, 29, 2, 39, 67, 31, 77, 79, 37, 74, 11, 8, 70, 40

Keno Plus číslo:40

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 34184 39 610,20 € 7907 14 873,10 €
9 3876 4 244,70 € 888 2 547,00 €
8 9426 9 992,10 € 3150 3 260,70 €
7 7348 7 566,00 € 2448 2 484,60 €
6 8449 9 391,80 € 4739 4 357,50 €
5 2003 2 590,50 € 345 707,40 €
4 925 1 152,00 € 88 483,90 €
3 404 620,40 € 112 258,90 €
2 192 393,30 € 26 133,20 €
1 133 273,00 € 68 109,20 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.