Výsledky žrebovania

3. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 17. január 2020

Vyžrebované čísla:

5 7 13 22 23 25 29 32 34 36 37 38 39 50 51 65 69 70 78 79

Vyžrebované čísla podľa poradia:

78, 38, 7, 23, 22, 32, 25, 36, 70, 29, 79, 65, 51, 69, 37, 34, 39, 5, 13, 50

Keno Plus číslo:50

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 26840 31 832,40 € 6148 13 854,60 €
9 3233 3 603,90 € 681 1 132,50 €
8 7181 8 329,50 € 2443 3 011,40 €
7 5999 6 712,80 € 1976 1 952,40 €
6 7206 8 559,60 € 4037 3 022,50 €
5 1931 2 836,80 € 338 1 219,80 €
4 840 1 243,20 € 70 405,30 €
3 385 537,60 € 89 281,70 €
2 213 396,00 € 20 94,20 €
1 94 195,90 € 18 61,20 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktorejkoľvek prevádzke, ktorá je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € (vrátane) sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek prevádzke online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek prevádzka online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných prevádzkach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sú vyplácané výlučne v sídle prevádzkovateľa.