Výsledky žrebovaní

10. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 5. marec 2015

Vyžrebované čísla:

3 4 7 8 9 12 15 21 23 24 25 26 36 39 47 49 52 58 63 77

Vyžrebované čísla podľa poradia:

63, 58, 3, 23, 4, 8, 26, 39, 9, 47, 25, 52, 49, 77, 36, 21, 15, 12, 24, 7

Keno Plus číslo:7

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 33780 37 974,90 € 11859 40 757,10 €
9 3878 4 291,20 € 1204 3 062,70 €
8 9291 9 516,30 € 4244 26 583,00 €
7 7354 7 484,40 € 3013 8 570,40 €
6 8295 9 163,80 € 5437 12 739,80 €
5 1939 2 700,00 € 555 2 373,00 €
4 861 1 150,80 € 145 957,90 €
3 434 624,30 € 172 623,40 €
2 215 423,00 € 50 325,20 €
1 125 154,20 € 53 81,60 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.