Výsledky žrebovania

26. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 29. jún 2016

Vyžrebované čísla:

2 3 6 10 12 14 16 17 23 27 31 36 42 43 49 53 57 60 71 77

Vyžrebované čísla podľa poradia:

71, 49, 2, 3, 36, 31, 14, 77, 42, 10, 60, 27, 57, 53, 12, 17, 6, 16, 43, 23

Keno Plus číslo:23

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 27025 30 973,50 € 7237 28 517,40 €
9 3308 3 523,50 € 785 1 776,30 €
8 7527 7 925,40 € 3026 3 774,90 €
7 5693 5 624,40 € 1913 2 712,00 €
6 6568 7 427,40 € 3893 3 831,60 €
5 1514 2 138,40 € 326 1 281,30 €
4 743 1 101,30 € 91 864,60 €
3 319 464,40 € 111 322,20 €
2 174 343,50 € 19 217,80 €
1 96 197,70 € 39 78,60 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.