Výsledky žrebovaní

16. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 17. apríl 2015

Vyžrebované čísla:

6 7 12 14 17 23 24 25 33 35 41 44 52 53 62 65 67 73 79 80

Vyžrebované čísla podľa poradia:

23, 24, 7, 14, 33, 6, 67, 65, 17, 41, 73, 52, 25, 80, 79, 12, 35, 53, 62, 44

Keno Plus číslo:44

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 32989 36 428,10 € 7976 14 450,10 €
9 4068 4 255,80 € 892 1 368,60 €
8 9153 9 336,90 € 3203 3 433,50 €
7 7212 7 275,30 € 2328 3 388,50 €
6 8200 8 880,60 € 4360 3 824,40 €
5 1897 2 454,30 € 347 1 258,80 €
4 843 1 136,10 € 86 486,00 €
3 403 571,20 € 111 244,20 €
2 203 395,40 € 28 378,60 €
1 101 198,90 € 56 127,80 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.