Výsledky žrebovaní

31. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 30. júl 2015

Vyžrebované čísla:

6 14 20 22 23 25 31 32 35 39 42 51 53 54 58 59 64 66 75 77

Vyžrebované čísla podľa poradia:

77, 35, 54, 42, 66, 51, 58, 22, 75, 64, 6, 53, 39, 20, 14, 25, 23, 59, 31, 32

Keno Plus číslo:32

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 30124 32 899,20 € 7114 11 268,90 €
9 3823 4 135,50 € 892 1 108,80 €
8 8263 8 562,30 € 2867 2 774,40 €
7 6247 6 293,70 € 2115 2 188,20 €
6 7215 7 923,00 € 4100 3 171,60 €
5 1640 2 146,80 € 241 674,10 €
4 711 1 000,50 € 50 240,30 €
3 378 498,00 € 97 160,80 €
2 162 319,50 € 6 202,80 €
1 104 172,20 € 29 39,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.