Výsledky žrebovaní

13. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 26. marec 2015

Vyžrebované čísla:

11 20 22 23 24 29 30 36 37 38 41 44 46 56 58 65 67 71 73 74

Vyžrebované čísla podľa poradia:

22, 56, 73, 65, 44, 30, 24, 11, 46, 23, 74, 29, 38, 41, 71, 20, 37, 67, 36, 58

Keno Plus číslo:58

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 32819 36 070,80 € 7923 10 384,50 €
9 3931 4 283,10 € 1026 1 122,60 €
8 9151 9 495,60 € 3178 2 559,60 €
7 7163 7 131,90 € 2589 2 257,80 €
6 8093 8 931,60 € 4756 3 285,90 €
5 1880 2 393,70 € 307 685,20 €
4 843 1 095,30 € 55 273,60 €
3 395 521,70 € 73 129,90 €
2 195 386,10 € 25 223,80 €
1 109 163,20 € 26 48,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.