Výsledky žrebovania

21. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 27. máj 2017

Vyžrebované čísla:

1 3 7 8 17 23 24 29 31 33 34 35 36 51 52 55 60 67 73 79

Vyžrebované čísla podľa poradia:

29, 3, 33, 60, 7, 31, 8, 36, 23, 17, 73, 55, 1, 35, 79, 51, 24, 34, 52, 67

Keno Plus číslo:67

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 25224 27 062,70 € 6312 30 614,40 €
9 3221 3 347,10 € 735 1 540,80 €
8 7018 7 480,80 € 2525 2 705,70 €
7 5361 5 324,40 € 1753 2 208,90 €
6 6285 6 949,20 € 3504 5 829,30 €
5 1484 1 798,20 € 299 763,20 €
4 652 921,60 € 77 473,40 €
3 320 459,90 € 111 195,30 €
2 124 230,70 € 13 60,60 €
1 88 188,70 € 47 45,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.