Výsledky žrebovaní

39. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 23. september 2014

Vyžrebované čísla:

1 5 16 20 22 25 29 35 38 44 45 47 50 56 65 69 70 71 78 80

Vyžrebované čísla podľa poradia:

38, 71, 29, 70, 22, 16, 65, 35, 80, 45, 69, 20, 56, 5, 1, 78, 44, 25, 50, 47

Keno Plus číslo:47

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 34028 39 074,70 € 8243 14 051,40 €
9 3772 3 998,40 € 977 1 353,30 €
8 9484 10 082,70 € 3578 3 300,00 €
7 7393 7 440,90 € 2558 5 468,10 €
6 8456 9 476,70 € 4752 3 687,30 €
5 2051 2 545,50 € 412 1 284,60 €
4 933 1 320,30 € 70 298,20 €
3 414 608,10 € 90 205,80 €
2 209 354,00 € 41 171,00 €
1 101 213,60 € 54 159,60 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.