Výsledky žrebovaní

16. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 16. apríl 2014

Vyžrebované čísla:

2 5 11 15 21 23 31 34 37 38 40 41 43 47 49 62 66 69 71 78

Vyžrebované čísla podľa poradia:

23, 49, 21, 38, 69, 47, 40, 5, 2, 15, 31, 66, 41, 78, 34, 62, 37, 71, 43, 11

Keno Plus číslo:11

Keno 10

Dátum žrebovania: 15. apríl 2014

Vyžrebované čísla:

1 5 8 9 17 21 26 30 33 35 37 42 44 45 46 62 65 66 72 76

Vyžrebované čísla podľa poradia:

8, 35, 37, 5, 72, 9, 65, 45, 44, 21, 62, 26, 1, 66, 76, 46, 33, 17, 30, 42

Keno Plus číslo:42

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 40015 35 907,00 € 9891 17 187,20 €
9 5053 4 318,40 € 1200 2 118,20 €
8 11552 9 670,20 € 4274 8 179,20 €
7 8832 7 489,40 € 3004 4 335,60 €
6 10108 8 947,40 € 6082 4 248,40 €
5 2276 2 372,20 € 429 922,40 €
4 1012 1 122,60 € 90 643,80 €
3 478 557,80 € 138 271,20 €
2 223 434,00 € 22 112,40 €
1 112 184,80 € 43 58,80 €
Keno 10

Dátum žrebovania: 14. apríl 2014

Vyžrebované čísla:

9 13 16 20 21 23 26 34 36 41 43 44 48 51 53 54 57 63 66 69

Vyžrebované čísla podľa poradia:

36, 63, 66, 53, 16, 57, 43, 51, 69, 9, 54, 48, 21, 20, 23, 41, 44, 34, 13, 26

Keno Plus číslo:26

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 38986 34 532,20 € 10470 29 169,20 €
9 4825 4 092,80 € 1345 3 682,60 €
8 11116 9 439,20 € 4406 3 424,40 €
7 8446 7 124,20 € 3265 2 494,00 €
6 9659 8 739,60 € 5961 4 392,40 €
5 2255 2 333,20 € 369 763,00 €
4 956 1 074,20 € 81 446,80 €
3 464 536,80 € 112 274,00 €
2 225 451,00 € 26 133,60 €
1 115 189,60 € 49 79,20 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.