Výsledky žrebovaní

44. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 30. október 2014

Vyžrebované čísla:

2 6 8 9 10 27 28 31 33 35 38 43 47 58 64 66 68 72 74 75

Vyžrebované čísla podľa poradia:

38, 33, 10, 28, 8, 75, 74, 43, 27, 72, 68, 47, 64, 31, 2, 66, 58, 9, 6, 35

Keno Plus číslo:35

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 33473 38 121,90 € 8120 14 562,00 €
9 3744 3 999,60 € 855 1 524,00 €
8 9397 9 895,80 € 3295 3 641,10 €
7 7140 7 391,40 € 2336 4 034,40 €
6 8116 9 057,00 € 4563 5 184,30 €
5 1959 2 587,20 € 376 1 081,80 €
4 840 1 135,80 € 108 752,40 €
3 398 541,20 € 108 258,60 €
2 202 381,30 € 25 192,60 €
1 112 212,40 € 23 28,80 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.