Výsledky žrebovania

42. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 23. október 2016

Vyžrebované čísla:

1 4 12 15 24 26 30 34 35 44 56 61 62 63 65 69 71 74 77 78

Vyžrebované čísla podľa poradia:

78, 44, 30, 63, 15, 62, 12, 26, 1, 74, 61, 69, 71, 77, 34, 24, 65, 56, 35, 4

Keno Plus číslo:4

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 26319 28 830,30 € 7289 11 068,50 €
9 3239 3 511,20 € 884 1 203,60 €
8 7486 7 881,30 € 2837 3 454,80 €
7 5791 5 910,60 € 2202 2 628,30 €
6 6412 7 166,70 € 3804 3 700,80 €
5 1535 1 942,80 € 312 898,80 €
4 667 997,80 € 88 542,70 €
3 306 419,40 € 73 200,40 €
2 150 291,30 € 11 215,40 €
1 114 292,80 € 36 81,60 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.