Výsledky žrebovania

13. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 28. marec 2017

Vyžrebované čísla:

10 15 20 22 23 32 33 38 41 42 46 49 51 52 58 59 68 74 77 79

Vyžrebované čísla podľa poradia:

52, 10, 15, 77, 33, 51, 74, 20, 38, 59, 41, 32, 22, 49, 23, 68, 42, 79, 46, 58

Keno Plus číslo:58

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 26105 28 392,60 € 6157 8 571,00 €
9 3105 3 381,60 € 747 1 031,40 €
8 7159 7 483,50 € 2492 2 419,50 €
7 5727 5 714,10 € 2014 3 123,90 €
6 6471 7 196,40 € 3664 5 373,00 €
5 1593 2 123,70 € 263 881,10 €
4 735 946,20 € 54 250,50 €
3 330 462,60 € 63 121,50 €
2 168 276,30 € 18 95,40 €
1 96 139,80 € 34 86,40 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.