Výsledky žrebovania

30. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 25. júl 2016

Vyžrebované čísla:

1 2 5 20 23 29 34 44 50 52 53 58 59 62 63 65 67 70 72 78

Vyžrebované čísla podľa poradia:

29, 78, 72, 65, 62, 34, 23, 70, 53, 58, 2, 1, 44, 59, 20, 52, 50, 63, 67, 5

Keno Plus číslo:5

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 26424 29 721,00 € 7905 11 190,00 €
9 3223 3 467,10 € 915 1 085,70 €
8 7280 7 575,30 € 2887 2 712,90 €
7 5850 6 012,00 € 2355 2 523,30 €
6 6422 7 129,80 € 4038 3 769,20 €
5 1557 2 081,10 € 372 1 354,50 €
4 695 990,30 € 88 531,00 €
3 332 486,90 € 100 411,00 €
2 151 309,00 € 21 196,80 €
1 114 182,10 € 40 163,20 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.