Výsledky žrebovania

21. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 26. máj 2019

Vyžrebované čísla:

8 9 10 19 24 25 26 31 36 37 44 51 52 55 59 66 70 71 74 76

Vyžrebované čísla podľa poradia:

71, 9, 59, 76, 19, 36, 51, 8, 55, 74, 31, 44, 66, 37, 52, 24, 25, 10, 70, 26

Keno Plus číslo:26

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 23417 26 070,90 € 5249 7 633,80 €
9 2709 3 076,80 € 619 715,80 €
8 6239 6 884,70 € 2090 2 257,50 €
7 5023 5 227,80 € 1719 1 670,70 €
6 5747 6 558,00 € 3158 2 687,40 €
5 1464 1 990,80 € 258 743,40 €
4 769 1 092,60 € 75 373,20 €
3 283 401,10 € 77 184,80 €
2 161 301,20 € 10 61,20 €
1 102 193,80 € 27 155,40 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.