Výsledky žrebovania

5. stávkový týždeň dátum žrebovania: 7. február 2016 (nedeľa)

Loto 5 z 35 Jackpot: 11 598,11 €

Vyžrebované čísla:

10 14 18 32 35

Vyžrebované čísla podľa poradia:

32, 18, 35, 10, 14

51 840,80 €

26 957,21 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 5 0 0,00 €
II. 4 35 305,70 €
III. 3 1412 3,30 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.