Výsledky žrebovania

2. stávkový týždeň dátum žrebovania: 15. január 2017 (nedeľa)

Loto 5 z 35 Jackpot: 22 854,37 €

Vyžrebované čísla:

11 18 31 32 34

Vyžrebované čísla podľa poradia:

31, 32, 11, 34, 18

59 476,40 €

40 724,67 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 5 0 0,00 €
II. 4 49 245,90 €
III. 3 1764 3,30 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.