Výsledky žrebovania

31. stávkový týždeň dátum žrebovania: 30. júl 2014 (streda)

Loto 5 z 35 Jackpot: 0,00 €

Vyžrebované čísla:

2 12 22 24 34

Vyžrebované čísla podľa poradia:

34, 2, 12, 24, 22

35 787,90 €

18 609,70 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 5 1 7 178,60 €
II. 4 68 97,30 €
III. 3 1459 3,30 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.