Výsledky žrebovania

36. stávkový týždeň dátum žrebovania: 2. september 2015 (streda)

Loto 5 z 35 Jackpot: 0,00 €

Vyžrebované čísla:

9 18 20 24 27

Vyžrebované čísla podľa poradia:

20, 18, 27, 9, 24

61 654,40 €

68 565,76 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 5 1 50 000,56 €
II. 4 54 230,50 €
III. 3 1854 3,30 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.