Výsledky žrebovania

46. stávkový týždeň dátum žrebovania: 18. november 2018 (nedeľa)

Loto 5 z 35 Jackpot: 16 848,02 €

Vyžrebované čísla:

8 13 15 16 32

Vyžrebované čísla podľa poradia:

32, 13, 15, 16, 8

76 013,50 €

39 527,02 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 5 0 0,00 €
II. 4 49 317,30 €
III. 3 2161 3,30 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.