Výsledky žrebovania

17. stávkový týždeň dátum žrebovania: 26. apríl 2015 (nedeľa)

Loto 5 z 35 Jackpot: 12 192,56 €

Vyžrebované čísla:

7 10 12 13 30

Vyžrebované čísla podľa poradia:

10, 7, 30, 12, 13

58 698,00 €

30 522,96 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 5 0 0,00 €
II. 4 73 154,00 €
III. 3 2148 3,30 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.