Výsledky žrebovania

21. stávkový týždeň dátum žrebovania: 26. máj 2019 (nedeľa)

Loto 5 z 35 Jackpot: 0,00 €

Vyžrebované čísla:

7 8 17 22 30

Vyžrebované čísla podľa poradia:

8, 22, 30, 17, 7

104 108,00 €

104 654,20 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 5 1 74 253,20 €
II. 4 71 308,50 €
III. 3 2575 3,30 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.