Výsledky žrebovania

12. stávkový týždeň dátum žrebovania: 24. marec 2019 (nedeľa)

Loto 5 z 35 Jackpot: 0,00 €

Vyžrebované čísla:

2 16 22 29 32

Vyžrebované čísla podľa poradia:

22, 16, 2, 29, 32

85 398,50 €

59 812,36 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 5 1 34 789,06 €
II. 4 78 229,30 €
III. 3 2163 3,30 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.