Výsledky žrebovania

29. stávkový týždeň dátum žrebovania: 17. júl 2019 (streda)

Loto 5 z 35 Jackpot: 32 787,08 €

Vyžrebované čísla:

15 19 20 21 30

Vyžrebované čísla podľa poradia:

20, 21, 15, 19, 30

74 389,00 €

54 586,58 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 5 0 0,00 €
II. 4 45 346,20 €
III. 3 1885 3,30 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.