Výsledky žrebovania

20. stávkový týždeň dátum žrebovania: 22. máj 2016 (nedeľa)

Loto 5 z 35 Jackpot: 0,00 €

Vyžrebované čísla:

3 10 12 13 15

Vyžrebované čísla podľa poradia:

12, 3, 15, 13, 10

103 028,40 €

123 194,89 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 5 1 91 402,29 €
II. 4 125 160,70 €
III. 3 3547 3,30 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.