Výsledky žrebovania

40. stávkový týždeň dátum žrebovania: 1. október 2014 (streda)

Loto 5 z 35 Jackpot: 0,00 €

Vyžrebované čísla:

11 13 21 25 28

Vyžrebované čísla podľa poradia:

21, 11, 13, 25, 28

45 802,50 €

40 980,09 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 5 1 25 446,99 €
II. 4 102 74,80 €
III. 3 2395 3,30 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.